Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни „Математична обробка геодезичних вимірів”. Розділ 1. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2013. – 80 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Кафедра геодезії та геоінформатики
 
076 – 34(перевидання)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни
„МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ”
студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій”
Розділ 1. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
 
Рекомендовано
методичною комісією напряму 0801
„Геодезія, картографія та землеустрій”.
Протокол № від 2013р.
 
РІВНЕ 2013
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1.Безпосередній підрахунок ймовірностей елементарних подій
2. Обчислення ймовірностей складних подій
3. Обчислення ймовірностей в серії повторних випробувань
4. Закон розподілу та числові характеристики перервних випадкових величин
5. Нормальний закон розподілу випадкової величини
6. Визначення закону розподілу на основі дослідних даних
7. Визначення точності та надійності числових оцінок параметрів розподілу при обмеженому числі випробувань
8. Визначення тісноти та форми кореляційного зв’язку в системі двох випадкових величин
Додатки
Перелік рекомендованої літератури
Фото Капча