Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки та завдання до проведення контролю знань з теоретичної механіки студентам механічних спеціальностей НУВГП СТАТИКА

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра теоретичної механіки
 
062-63
 
Методичні вказівки
та завдання до проведення контролю знань з теоретичної механіки студентам механічних спеціальностей НУВГП
 
СТАТИКА
 
Затверджено
на засіданні методичної комісії механічного факультету, протокол № 4 від 24 червня 2005 р.
 
Рівне 2005
 
Методичні вказівки та завдання до проведення контролю знань з теоретичної механіки студентам механічних спеціальностей НУВГП. Статика / Хижняков О.В. - Рівне: НУВГП, 2005. - 31 с.
 
Укладач:     Хижняков     Олександр     Володимирович,     старший викладач.
 
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри теоретичної механіки Наконечний В.В., к.ф.-м.н., доцент.
 
ЗМІСТ
      
 
1. Методичні вказівки
2. Завдання на тему: плоска довільна система сил
3. Завдання на тему: просторова довільна система сил
4. Відповіді до завдань
 
© Хижняков О. В., 2005
© НУВГП, 2005
 
1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
Чільне місце в процесі підготовки майбутнього фахівця займає контроль знань студентів. Поточний контроль проводиться шляхом перевірки домашнього завдання, усного опитування, експрес контролю (п'ятихвилинки), розв'язання в кінці практичного заняття прикладів на закріплення нового матеріалу (на 10-15 хвилин), перевірки поетапного виконання РГР, проведення семестрової контрольної роботи у відповідності з робочою програмою. Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру: залік або іспит.
Автором пропонується тридцять варіантів комплексних контрольних завдань зі статики, які охоплюють основні теми цього розділу, знання яких практично забезпечують подальше вивчення циклу інженерних дисциплін. Всі завдання опробовані протягом останніх років і рекомендуються для проведення модульних робіт зі статики. Крім того ККЗ можуть використовуватись при захисті РГР, при прийомі заліку або іспиту.
Кожний варіант складається з трьох завдань: перших два відноситься до вивчення статики на площині, а останнє — в просторі. Всі завдання  виконуються в такій послідовності:
а)скласти розрахункову (силову) схему;
б)скласти необхідну кількість незалежних рівнянь рівноваги;
в)розв'язати систему рівнянь відносно невідомих;
г)зробити перевірку.
Зауважимо, що в завданні №3 останній пункт не виконується. Числові дані підібрані таким чином, що розрахунки зводяться до мінімуму і більшість відповідей є цілими числами.
При проведенні контрольних робіт з повним комплексом рекомендується в завданні №3 виконувати лише перші два пункти алгоритму; повністю виконати завдання №1 або №2, а в тому, що залишилося, опустити розрахунки, записавши лише перевірочне рівняння. При цих умовах робота буде виконана за дві академічні години.
Контрольну роботу краще виконувати в два етапи, кожний відповідно після вивчення певного розділу програми, а якщо немає часу, то завдання №3 видавати при захисті РГР. Виконання завдань №1 та №2 по повному алгоритму займають 65-70 хв.; №1 повністю і №2 без розрахунків - 45 хв.; №1 без розрахунків і №2 повністю - до 55-60 хв. Повне виконання завдання №3 потребує до 40 хв., а без розрахунків - до 25-30 хв.
Перед проведенням контрольної роботи слід нагадати студентам алгоритм розв'язання задач статики або навіть записати його на дошці. Обов'язково слід звернути увагу студентів на те, що в складених конструкціях (завдання №2) перевірку можна робити як для всієї конструкції в цілому, так і для кожної частини окремо.
Пропоновані ККЗ можуть бути використані для контролю знань студентів інших спеціальностей (при потребі з відповідним невеликим корегуванням), перш за все будівельних та меліоративних.
Наприкінці наведені відповіді до завдань, що полегшить їх перевірку.
Фото Капча