Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Будівельна техніка” до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
 
 031-279
 
Методичні вказівки
з навчальної дисципліни “Будівельна техніка” до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання
 
Затверджено на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» Протокол № 8 
 
Рівне - 2013
 
Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Будівельна техніка” до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” всіх форм навчання. - Рівне: НУВГП, 2013. - 60 с.)
 
Упорядник: к.т.н., доцент Мобіло Л.В.
 
Відповідальний за випуск - завідуючий кафедрою будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання С.В.Кравець, д.т.н., професор
 
Комп’ютерний набір, верстка: Матюшина Т.В.
 
Мобіло Л.В, 2013
НУВГП, 2013
 
Лабораторна робота №1. Тема: Розрахунок механічних передач (трансмісій)
Лабораторна робота №2. Тема: Розрахунок автомобільного транспорту
Лабораторна робота №3. Тема: Розрахунок тракторного поїзда
Лабораторна робота № 4. Тема: Розрахунок кранів
Лабораторна робота №5. Тема: Розрахунок бульдозерів
Лабораторна робота №6. Тема: Розрахунок одноківшевих екскаваторів
Лабораторна робота №7. Тема: Розрахунок бетонозмішувачів
Фото Капча