Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОБ
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Засвоїти загальні вимоги до якості питної води та гігієнічного значення окремих її показників. Оволодіти методиками обґрунтування гігієнічних висновків щодо якості питної води.
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
 
Гігієнічне значення води. Гігієнічні вимоги до питної води.
Гігієнічні показники та нормативи якості питної води (фізичні, органолептичні, хімічний склад) та показники забруднення (хімічні, бактеріологічні – прямі та опосередковані).
Захворювання, що пов’язані з вживанням недоброякісної води. Основні заходи щодо їх профілактики (інфекційного та неінфекційного походження.
Проблема макро- і мікроелементозів водного походження. Гігієнічне значення жорсткості води.
Показники якості та забруднення води. Державний стандарт на воду питну (ДСТУ ”Вода питна” 2874-82) та Державні стандартні правили і норми (ДсанПін) ”Вода питна”.
Правила відбору проб води для проведення хімічних та бактеріологічних досліджень. Методика читання лабораторних аналізів води.
 
ЗАВДАННЯ: Розв’язати задачі та надати гігієнічну оцінку якості питної води за даними лабораторного аналізу води.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
  1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 255 – 258.
  2. Комунальна гігієна. / За ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Здоров’я 2006. – С. 45-351.
  3. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К. : Здоров’я, 2004. – С. 141-205.
  4. А. А. Минх. Методы гигиенических исследований. – М., Медицина, 1990. – С. 109-164.
  5. І. В. Сергета. Практичні навички з загальної гігієни. – Вінниця, 1997. – С. 9-12.
 
Методика виконання самостійної роботи
 
Гігієнічні вимоги, що пред’являються до питної води:
Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізічні якості;
Вода повинна мати оптимальний хімічний склад;
Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі;
Вода не повинна бути твердою;
Вода повинна вміщувати не більше ГДР та ГДК радіоактивних та токсичних хімічних речовин.
Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми.
Захворювання, які можуть виникати внаслідок споживання недоброякісної води:
1. Інфекційні хвороби бактеріальної природи (холера, черевний тиф, сальмонельоз, дизентерія, паратифи, бруцельоз, лептоспіроз, псевдотуберкульоз, чума, туляремія тощо) ;
2. Вірусні захворювання (вірусний гепатит, полiомiелiт, адено-, рео- та ентеровiруснi iнфекцiї) ;
3. Протозойні інфекції (балантадiоз та амебна дизентерія) ;
4. Гельмінтози (аскаридоз, дифiлоботрiоз, шистосомоз, лямблiоз, анкiлостомідоз тощо) ;
5. Захворювання, що зумовлені хімічним складом води:
а) Захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу (сечокам’яна, нирковокам’яна, жовчокам’яна хвороби, подагра) або, навпаки, низьку твердість (сердцево-судинні захворювання, остеопоротичні змiни у кiстковій системi) ;
б) Захворювання, зумовлені високим вмістом у воді речовин азотного походження (водно-нітратна метгемоглобінемія тощо) ;
в) Біогеохімічні ендемії (флюороз, карiєс, ендемiчний зоб, молiбденовий артрит або ендемiчна подагра, ендемiчна “уровська” хвороба, борний ентерит тощо) ;
г) Захворювання, що пов’язані з наявністю у питній воді токсичних хімічних речовин (“копитна хвороба” (Аs), отруєння свинцем (Pb), хвороба ітай-ітай (Сd), хвороба Міномата (Hg), хвороба Юшо (поліхлорбіфеноли) тощо).
Колі-індекс – число бактерій групи Е. соli в 1 л води (не більше, ніж 3).
Колі-титр – кількість води, в якій знаходиться 1 E. coli (не менше, ніж 300 мл).
Мікробне число – число мікроорганізімів, що міститься в 1 мл води (не більше, ніж 100).
В ході практичного заняття після оцінки рівня вихідних знань кожний студент одержує у викладача ситуацiйну задачу, в якiй приведенi данi щодо епiдемiологiчної обстановки мiсцевостi, санiтарно-топографiчного і санiтарно-технiчного стану криницi та лабораторного дослiдження води. Пiсля ретельного вивчення матерiалiв запропонованої задачi, студент вiдповiдно до приведеного нижче зразка оформлює у протокольному зошитi “Протокол читання аналiзу питної води”.
Про фекальне забруднення води свідчить не лише наявність у воді групи кишкових паличок, але й збільшення порівняно з вихідним вмісту амонійного азоту, азоту нітритів і нітратитів, хлоридів і окислюваності, що може використовуватись як непрямий хімічний показник забруднення води фекаліями. Беручи до уваги, що під час розпаду білків у кишках утворюються солі амонію, збільшення вмісту цього хімічного інгрідієнта у воді при забруднені її фекаліями свідчить про свіже забруднення, яке є одним із найбільш небезпечних у епідеміологічному плані.
У процесі мінералізації амонійні солі окислюються послідовно до солей азотистої та азотної кислот. Це дає змогу використовувати значення вмісту азотовмісних речовин для визначення ступеня і термінів забруднення води відкритих водойм фекаліями. Наприклад, ізольоване підвищення вмісту солей азотистої кислоти у воді свідчить про недавнє забруднення води, а збільшення солей азотної кислоти – про давнє забруднення.
Якщо вода містить підвищені порівняно з характерними для даної водойми кількості всього комплексу азотовмісних речовин (солей аміаку, азотистої та азотної кислот), то це необхідно трактувати як показник постійного фекального забруднення води.
Однак не слід виключати і можливість вимивання азотовмісних речовин рослинного походження у воді.
 
Зразок
ПРОТОКОЛ ЧИТАHHЯ АHАЛIЗIВ ПИТHОI ВОДИ
 
Hа підставі санiтарно-топографiчних i санiтарно-технiчних даних щодо стану криниці (знаходиться в яру, деревяний зруб мiсцями прогнивший, глиняний замок зруйнований, немає пiдставки для вiдра) можна
Фото Капча