Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Висвітлені основні підходи до комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах ферми (господарства). Запропоновано визначати цінність  кнурів і свиноматок не лише за  відгодівельними і м’ясними ознаками їх потомків, але й за власною продуктивністю останніх.  Описано послідовність добору тварин для їх випробовування в умовах ферми за власною продуктивністю та відгодівельними і м’ясними ознаками з визначенням балу за кожну із ознак. Для комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства запропоновано використовувати розроблений оціночний індекс,  в основі якого середня величина усіх досліджуваних під час випробовування ознак у сисбів і напівсибсів. 
Запропонована нова методика   оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства дасть змогу оцінити не лише племінних свиней, але помісних і гібридних,  застосовувати єдину методику оцінки тварин основного стада у господарствах різної категорії, обходитися без станцій контрольної відгодівлі свиней та визначити цінність кнура і свиноматки за якістю потомства на основі розробленого оціночного індексу.
Ключові слова: методика, свині, випробовування в умовах ферми,  комплексна оцінка, індекс. 
 
Постановка проблеми. У практиці вітчизняного свинарства для оцінювання чистопородних племінних свиней в суб’єктах племінної справи  передбачена оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю (фенотипом) та кнурів і свиноматок – за якістю потомства (генотипом) [4,5,7]. Тобто, кнур чи свиноматка, які використовуються в племінному стаді, оцінюються під час свого вирощування за віком досягненні живої маси 100 кг та товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців (прижиттєво), а також  за відгодівельними й м’ясними ознаками своїх потомків. Проте загальноприйняті методи оцінки свиней не передбачають оцінки гібридного молодняку, а лише чистопородного, а також не містять узагальнюючих даних щодо оцінки кнурів і свиноматок за власною продуктивністю потомків, їх відгодівельними й м’ясними ознаками. Тобто, наразі відсутня комплексна оцінка свиней племінної частини стада за фенотипом і генотипом  їх потомків. Крім того, в доступних засобах масової інформації, включаючи літературні джерела та законодавчу базу галузі свинарства, не висвітлені можливості проведення випробовування свиней в умовах ферми, де вони утримуються. У зв’язку з чим виникає нагальна потреба в розробці методики  оцінювання кнурів і свиноматок свиней за  якістю потомства в  тих умовах, де вони розводяться.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз зведених звітів по бонітуванню свиней в суб’єктах племінної справи [1, 2] та дані Державного племінного реєстру за ряд років підтверджують оцінювання чистопородного ремонтного молодняку за власною продуктивністю в умовах ферм (господарств). Але в вищевказаних інформаційних базах практично відсутні дані щодо оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах станцій контрольної відгодівлі з огляду на бездіяльність останніх та їх незначну кількість. В кращому випадку оцінювання кнурів і свиноматок за генотипом проводиться в умовах племінних господарств без дотримання єдиної методики, що ставить під сумнів правильність одержаних даних та ефективність селекції за бажаними ознаками продуктивності.
Загальновідомо, що зараз селекція свиней спрямована на покращення відгодівельних і м’ясних ознак, а отже виявлення найбільш високопродуктивних тварин та їх підбір має актуальність і практичну цінність. При цьому добір свиней тільки за ознаками власної продуктивності не завжди узгоджується з якістю їх потомків. Можливість комбінованої чи комплексної оцінки свиней за генотипом і фенотипом, яка була запропоновані раніше, не знайшла широкого застосування з огляду на ряд недоліків [3,6, 8, 9]. Саме тому слід переходити на інші, більш реальні методи оцінки та добору свиней. 
Мета досліджень –  розробити методику оцінки кнурів і свиноматок за    якістю їх потомків, яка поза відгодівельні і м’ясні ознаки потомків включала б і дані за їх власну продуктивність з визначенням цих показників в умовах однієї ферми (господарства).  
Завдання досліджень – прописати основні вимоги до випробування свиней в умовах ферми (господарства) та розробити оціночний індекс кнурів і свиноматок за якістю потомства.
Матеріал і методи досліджень – розробка нової методики комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства здійснена за використання  наявної законодавчої бази галузі свинарства та результатів власних досліджень. 
Результати досліджень. Оцінка чистопородного, помісного і гібридного молодняку за власною продуктивністю, відгодівельними і м’ясними ознаками проводиться в умовах однієї ферми (господарства). 
Кнур оцінюється за якістю потомства, яке походить не менше, ніж від двох свиноматок провідної групи з двома і більше опоросами. Відібраний для випробування молодняк, який походить від одного кнура, розділяють на дві групи: одна з яких буде випробовуватися в умовах ферми за власною продуктивністю, а інша – теж в умовах цієї ж ферми, але за відгодівельними й м’ясними ознаками. На вирощування добирають лише кнурців і свинок, а для відгодівлі – кнурців, свинок і кастратів.
Первинний облік власної продуктивності молодняку та оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства проводять за формами, які наведені в Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві [4].
Випробування молодняка за власною продуктивністю в умовах ферми здійснюється наступним чином:
Молодняк свиней для оцінювання за власною продуктивністю  добирають з попередньо намічених гнізд свиноматок провідної групи до їх відлучення від маток. 
Після відлучення поросят від свиноматок формують окремі групи із кнурців і свинок, аналогів за віком та живою масою, яких дорощують в умовах ферми до живої маси 28-30 кг. 
При
Фото Капча