Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика навчання учнів початкових класів вишиванню

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади навчання учнів початкових класів мистецтву вишивання
1.1. Вишивка як один з видів декоративно-прикладного мистецтва
1.2. Загальні принципи методики викладання вишивки в початкових класах
2. Методика навчання учнів молодших класів вишиванню
2.1. Підготовка до вишивання, перенесення рисунка на тканину, робоче місце та інструменти
2.2. Види швів ручної вишивки, методика їх виконання
2.3. Розробка і проведення уроку за темою «Вишивання як різновид народної художньої творчості. Техніка вишивки одноколірною гладдю»
2.4. Основні проблеми, які виникають при вивченні теми «Вишивання»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Українське народне декоративне мистецтво – це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість. Унікальна своєрідність українського народного декоративно-прикладного мистецтва сформувалась під впливом конкретних природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, економічних та інших умов. Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп.

Серед багатьох видів діяльності, якими займаються школярі на уроках трудового навчання, важливе місце посідає робота з текстильними матеріалами, а зокрема – вишивання.

Народна українська вишивка, як і інші види справжнього декоративно-ужиткового мистецтва, забезпечує підростаючому поколінню через національне почуття переосмислення світової культури, виведення з орбіти меншовартості й провінційності на шлях усвідомлення справжніх національних цінностей. Отже, українська національна вишивка – це один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, в якому узори і зображення, гармонія кольорових сполучень відтворюють національний менталітет українського народу.

Декоративно-ужиткове мистецтво народної вишивки кожного з регіонів України – це складова єдиної культури нашої Батьківщини, перед якою стоїть висока мета – сформувати громадянина, як частку великого національного «Я”.

Загальновідомо, що ручна вишивка сприяє розвитку особистості, її образному мисленню, естетичному вихованню, а також координації рухів, відчуттю відстані та інших функціональних дій учнів початкових класів. У майбутньому, особливо дівчаткам, це дасть можливість створити своїми руками затишок у домівці, а, можливо, й передбачити професію вишивальниці.

Об’єкт дослідження – процес трудового навчання в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування знань та уявлень учнів молодших класів про особливості української народної вишивки.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування знань та уявлень учнів початкових класів про особливості вишивання хрестиком і гладдю.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • розглянути вишивку як один з видів декоративно-прикладного мистецтва;
 • окреслити загальні принципи методики викладання вишивки в початкових класах;
 • проаналізувати підготовку учнів до вишивання, перенесення рисунка на тканину, робоче місце та інструменти;
 • описати методику вивчення видів швів ручної вишивки, їх виконання;
 • розробити і провести урок за темою «Вишивання як різновид народної художньої творчості. Техніка вишивки одноколірною гладдю»;
 • проаналізувати основні проблеми, які виникають при вивченні теми «Вишивання».

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку знань та уявлення про особливості навчання вишиванню учнів молодших класів та у визначенні особливостей навчально-виховного процесу.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи склав 50 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Беркун О. Народна вишивка // Почат. освіта. – 2005. – № 4. – С. 12-14.
 2. Бойко А. М. Український рушник: засіб національного виховання і витвір народного декоративно-ужиткового мистецтва: на прикладі полтавського вишиваного рушника: навч.-метод. посібник. / А. М. Бойко, В. П. Титаренко. – Полтава : "Верстка", 1998. – 72 с.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. – К. : Педагогічна думка, 2003. – 112 с.
 5. Вишивання: навчання початкових швів // Позаклас. час. – 2006. – № 15-16. – С. 94-98.
 6. Гасюк Е. О. Художнє вишивання: альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 3-є вид. ,перероб. и доп. – К : Вища школа, 1984. – 247 с. 
 7. Гончар І. Український рушник / І. Гончар // Наука і культура. Україна: щорічник. – К., 1988. – Вип. 22. – С. 422-429.
 8. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 104 с.
 9. Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли УРСР. – К., 1986. – С. 9-19.
 10. Кара-Васильєва Т. Вишивка // Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне, 1999. Кн. 2. – С. 223-233.
 11. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки . – К. : Мистецтво, 2008. – 464 с.
 12. Литвинець Е. М. Шийте-вишивайте. – К.: Веселка, 1983. – 63 с.
 13. Маркуцкая С. Э. Методика обучения современным технологиям вышивки // Шк. и пр-во. – 2005. – № 5. – С. 23-29.
 14. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. – №8. – 1989. – С. 74.
 15. Мельничук Ю. Роздуми про вишивку // Укр. культура. – 2002. – № 7. – С. 24-25.
 16. Ми вчимося вишивати: // Позаклас. час. – 2004. – № 23-24. – С. 115-124.
 17. Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти України. – 2005. – № 3. – С. 8-12.
 18. Муравська Т. Українська вишивка // Труд. навчання. – 2008. – № 12. – С. 33-36.
 19. Орел Л. У веселковій гамі кольорів: мистецтво вишивки // Укр. культура. – 2008. – № 3. – С. 34-35.
 20. Палієва В. Гурток "Українська вишивка" // Почат. освіта. – 2005. – № 44. – Вкладка – С. 5-8.
 21. Панченко Л. М. Вишивання: альбом / Л. М. Панченко. – К. : Техніка, 1990. – 22 с.
 22. Савка Л. Регіональні особливості української вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2001. – № 3. – С. 49-52; № 4. – С. 25-28.
 23. Сидор О. Стародавні шви української вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2007. – № 3. – С. 47-49.
 24. Сорокина Л. М. Учись вишивать: альбом. – 5-е изд. – К.: Рад. шк., 1989. – 78 с.
 25. Струнка М. Л. Українська народна вишивка // Рад. шк. – 1990. – № 5. -С. 47-49.
 26. Теліженко О. Майстерні народної вишивки // Родовід. – 1991. – № 2. – С. 21-27.
 27. Терплюк М. В. Українська народна вишивка // Позаклас. час. – 2007. – № 8. – С. 53-55.
 28. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. – К.: Педагогічна думка, 2002. – 236 с.
 29. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. – Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. – 24 с.
 30. Цибульова Г. К. Ручне вишивання. – К. : Техніка, 1982. – 55 с.
 31. Чарівний світ вишивки / авт-укладач Н. Б. Захарова. – К.: НБУ, 2004. – 11 с.
 32. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2001. – 278 с.
 33. Яременко Г. Мистецтво вишивання – різновид народної творчості // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2006. – № 3. – С. 22-24.
6615
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).