Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика навчання вишиванню у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади методики навчання учнів початкових класів вишиванню
1.1. Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження
1.2. Загальні принципи методики викладання вишивки в початкових класах
2. Експериментальне дослідження підвищення ефективності уроків трудового навчання в початкових класах
2.1.Організація дослідження, вибір методик
2.2. Перевірка ефективності проведених за розробленою методикою уроків трудового навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Українське народне декоративне мистецтво – це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість. Унікальна своєрідність українського народного декоративно-прикладного мистецтва сформувалась під впливом конкретних природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, економічних та інших умов. Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп.

Серед багатьох видів діяльності, якими займаються школярі на уроках трудового навчання, важливе місце посідає робота з текстильними матеріалами, а зокрема – вишивання.

Народна українська вишивка, як і інші види справжнього декоративно-ужиткового мистецтва, забезпечує підростаючому поколінню через національне почуття переосмислення світової культури, виведення з орбіти меншовартості й провінційності на шлях усвідомлення справжніх національних цінностей. Отже, українська національна вишивка – це один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, в якому узори і зображення, гармонія кольорових сполучень відтворюють національний менталітет українського народу.

Декоративно-ужиткове мистецтво народної вишивки кожного з регіонів України – це складова єдиної культури нашої Батьківщини, перед якою стоїть висока мета – сформувати громадянина, як частку великого національного «Я».

Загальновідомо, що ручна вишивка сприяє розвитку особистості, її образному мисленню, естетичному вихованню, а також координації рухів, відчуттю відстані та інших функціональних дій учнів початкових класів. У майбутньому, особливо дівчаткам, це дасть можливість створити своїми руками затишок у домівці, а, можливо, й передбачити професію вишивальниці.

Об’єкт дослідження - процес трудового навчання учнів початкових класів.

Предмет дослідження - особистісно-орієнтований підхід методики навчання учнів початкових класів вишиванню

Мета дослідження - розробити методику навчання вишиванню учнів початкових класів та перевірити її ефективність на практиці.

Відповідно до мети дослідження були визначені наступні завдання:

 • проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;
 • окреслити загальні принципи методики викладання вишивки в початкових класах;
 • експериментально дослідити підвищення ефективності уроків трудового навчання в початкових класах за розробленою методикою.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувався комплекс наступних методів: аналіз наукової літератури з теми дослідження; спостереження за навчальним процесом; вивчення учнівських робіт; бесіди з учителями, педагогічний експеримент.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів і висновків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Беркун О. Народна вишивка // Почат. освіта. – 2005. – № 4. – С. 12-14.
 2. Божко Л.М. Виховання дитячої уяви у художніх образах. – К.: Либідь, 1997. - 108 с.
 3. Веремійчик І. М. Методика трудового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. – К. : Педагогічна думка, 2003. – 112 с.
 5. Веремійчик І.М. Граючись, вчимося. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2002. - 116 с.
 6. Веремійчик І.М. Стежинка до майстерності. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 128 с.
 7. Веремійчик І.М. Художня праця в 3-4 класах. - Луцьк: Вежа, 1996. -128 с.
 8. Вишивання: навчання початкових швів // Позаклас. час. – 2006. – № 15-16. – С. 94-98.
 9. Гасюк Е. О. Художнє вишивання: альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 3-є вид. ,перероб. и доп. – К : Вища школа, 1984. – 247 с. 
 10. Глобчак В. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання молодших школярів на уроках праці у початковій ланці // Рідна школа.-2004.-№4.– С.19-20.
 11. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 104 с.
 12. Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли УРСР. – К., 1986. – С. 9-19.
 13. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки . – К. : Мистецтво, 2008. – 464 с.
 14. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002. - Січень. - №1. - С. 4-7.
 15. Кульчицька О.І. Конструктивне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного віку // Обдар. дитина. – 1999. – №1. – С. 2-6.
 16. Литвинець Е. М. Шийте-вишивайте. – К.: Веселка, 1983. – 63 с.
 17. Маркуцкая С. Э. Методика обучения современным технологиям вышивки // Шк. и пр-во. – 2005. – № 5. – С. 23-29.
 18. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. – №8. – 1989. – С. 74.
 19. Мельничук Ю. Роздуми про вишивку // Укр. культура. – 2002. – № 7. – С. 24-25.
 20. Ми вчимося вишивати: // Позаклас. час. – 2004. – № 23-24. – С. 115-124.
 21. Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти України. – 2005. – № 3. – С. 8-12.
 22. Муравська Т. Українська вишивка // Труд. навчання. – 2008. – № 12. – С. 33-36.
 23. Орел Л. У веселковій гамі кольорів: мистецтво вишивки // Укр. культура. – 2008. – № 3. – С. 34-35.
 24. Плохій З.П. Трудове виховання молодших школярів. — К.: Освіта, 2002. – 112 с.
 25. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 2002. - 366 с.
 26. Сидор О. Стародавні шви української вишивки // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2007. – № 3. – С. 47-49.
 27. Терплюк М. В. Українська народна вишивка // Позаклас. час. – 2007. – № 8. – С. 53-55.
 28. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528 с.
 29. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. – Тернопіль: Підручники&Посібники, 2008. – 24 с.
 30. Цибульова Г. К. Ручне вишивання. – К. : Техніка, 1982. – 55 с.
 31. Чарівний світ вишивки / авт-укладач Н. Б. Захарова. – К.: НБУ, 2004. – 11 с.
 32. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2001. – 278 с.
 33. Яременко Г. Мистецтво вишивання – різновид народної творчості // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2006. – № 3. – С. 22-24.
6616
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).