Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення уроку з трудового навчання за темою "Виготовлення дорожних знаків" у 1-му класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення курсу «Трудове навчання» першому класі
1.1. Основні засади викладання курсу «Трудове навчання» першому класі
1.2. Організація проведення уроків у 1 класі
2. Методичні засади проведення уроків за темою «Виготовлення макетів дорожних знаків»
2.1. Методичні рекомендації до організації і проведення занять
2.2. Проведення уроку за темою «Виготовлення дорожніх знаків: Світлофор»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбулася останніми роками, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров'я в організації навчально-виховного процесу, оцінці його результатів. Це знайшло відображення в низці основоположних документів, які визначають зараз діяльність школи. 

Завдання трудового виховання в умовах переходу до 12-річної школи реалізується на основі Державного стандарту початкової освіти і Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа). Так, до Базового навчального плану вперше введено нову освітню галузь, яка охоплює два компоненти - валеологічний і безпеку життєдіяльності учнів. Вони мають єдину кінцеву мету - збереження життя і зміцнення здоров'я, але різними засобами, тому цілком природною є їх інтеграція в єдиний курс.

Теми «Азбука дороги», «Дорожні знаки» є особливо актуальною на початку навчального року, коли діти часто стикаються з небезпекою на вулиці протягом дня. В дорожньо-транспортних пригодах, які трапляються на автошляхах травмується діти дуже часто. Лише спільні зусилля дорослих, особливо вчителів, в навчанні дітей правилам дорожнього руху можуть відвернути від них небезпеку. Не буде зайвим і батькам приділити належну увагу вихованню в родині безпечних навичок поведінки на дорозі, пройти з малечею безпечним шляхом до школи і зворотно, акцентуючи при цьому увагу на можливих небезпечних ситуаціях.

Актуальним є введення в програму вивчення курсу трудового навчання інтегрованого заняття «Виготовлення макетів дорожних знаків», в процесі якого учні не лише працюють над створенням останніх, а й згадують вигляд знаків на вулицях, усвідомлюють їх зннчення, краще запам’ятовують призначення і умови їх встановлення, що сприяє досягненню головної мети заняття – розвитку творчо-пізнавальної активності учнів.

Мета роботи – комплексно розглянути складові методики проведення уроків за темою «Виготовлення макетів дорожних знаків» в початкових класах та необхідної готовності до неї вчителя.

Об’єкт дослідження - уроки з теми «Виготовлення макетів дорожних знаків» в початковій школі.

Предмет дослідження - методика та організація проведення уроків за темою «Виготовлення макетів дорожних знаків» в 1 класі.

Відповідно до мети, об’кта і предмета дослідження слід визначити наступні його завдання:

 • з’ясувати основні засади викладання курсу «Трудове навчання» першому класі;
 • охарактеризувати організацію проведення уроків у 1 класі 
 • визначити методичні рекомендації до організації і проведення занять;
 • розробити план-конспект уроку за темою «Виготовлення дорожніх знаків: Світлофор».

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми викладання безпеки життєдільності в початкових класах, спостереження навчального процесу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи склав 34 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. «Я дружу зі світлофором». Правила дорожнього руху для дітей: Добірка статей // Розкажіть онуку. - 2007. - № 2. - C. 125-160.
 2. Афанасьева Т. В гостях у Светофора: Комплексное занятие по правилам дорожного движения и по физкультуре для учащихся 1-2 классов // Начальная школа. - 2003. - № 1. - C. 102-104.
 3. Буженко М. Виконуй правила дорожнього руху // Позакласний час. - 2005. - № 23-24. - C. 54-56.
 4. Булах Є. Дорожні знаки та їх групи // Початкова освіта. - 2005. - № 15. - C. 21-23.
 5. Бутелько М. Якби дорожні знаки говорили // Розкажіть онуку. - 2008. - № 5. - C. 118-119.
 6. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. - 276 с.
 7. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 8. Глебов А.В. Выступление агитбригады ЮИД (юных инспекторов движения) // Виховна робота в школі. - 2008. - № 6 . - C. 40.
 9. Голишевська О. «Я попереджаю всіх...» Сценарій виступу агітбригади юних інспекторів руху // Шкільний світ. - 2008. - № 31-32. - C. 29-32.
 10. Гузар І. Сценарії виступу агітбригади юних інспекторів руху // Здоров'я та фізична культура. - 2008. - № 3. - C. 22-24.
 11. Икаева Т. Про трех друзей и их приключения на дороге: Правила дорожного движения для начальной школы // Воспитание школьников. - 2007. - № 10. - C. 73-76
 12. Коваль І. Чарівна паличка // Позакласний час. - 2008. - № 10. - C. 70-72.
 13. Конышева Н.М. Трудовое обучение // Начальная школа. - № 4. - 1998. - С.12-13.
 14. Кошак Л. Будь обережним на дорозі!: усний журнал // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 1. - C. 32-33.
 15. Линник С. Твій друг - дорожній рух // Розкажіть онуку. - 2006. - № 9-10. - C. 76-78.
 16. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 17. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 18. Маслов С.И. Оборудование уроков трудового обучения // Начальная школа. - №9. - 1990. - С.51.
 19. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 20. Мищук О. Всем без исключения о правилах движения // Аленка-Сережка. - 2008. - № 4. - C. 40-43
 21.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. - К.,2001. - 608 с.
 22. Навчаємось у «Школі Світлофорчиків»: Сценарій виступу агітбригади юних інспекторів руху // Розкажіть онуку. - 2003. - № 28. - C. 57-59.
 23. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 522 с.
 24. Осколок Л. Знайте правила дорожного руху: Вистава для учнів 1-5 класів // Розкажіть онуку. - 2002. - № 1-2. - C. 60-61.
 25. Печерская Т. Дорога от дома до школы // Позакласний час. - 2005. - № 17. - C. 59-64.
 26. Пішохід - це звучить гордо: Правила дорожнього руху // Позакласний час. - 2005. - № 21-22. - C. 133-142.
 27. Правила переходу дороги. Азбуку дорожнього руху викладають Світлофорчик та Автошкола // Розкажіть онуку. - 2007. - № 12. - C. 105-127.
 28. Практичні заняття та ігри з правил дорожнього руху // Розкажіть онуку. - 2000. - № 15-16. - C. 90-92.
 29. Пшенична Я. Правила руху завжди до ладу! // Позакласний час. - 2005. - № 19-20. - C. 31-34.
 30. Репік І.А. Ігри з безпеки дорожнього руху // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 9. - C. 34-39.
 31. Руденко Л. Розвага з ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху // Розкажіть онуку. - 2004. - № 10-11. - C. 56-59.
 32. Рудик О. Будьмо на дорогах обережні // Дошкільне виховання. - 2005. - № 5. - C. 16-17.
 33. Садковская О. Дорожный эксперт // Позакласний час. - 2008. - № 10. - C. 42-43.
 34. Свиридова Г.О. Вчимо правила граючись // Розкажіть онуку. - 2008. - № 7. - C. 65-68.
 35. Стецюк Н. Правила переходу вулиць // Розкажіть онуку. - 2008. - № 10. - C. 155-158.
 36. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 37. Цуканова Є. Маленька казка для великих дітей. Виховна година про правила дорожнього руху // Шкільний світ. - 2008. - № 12. - C. 11-12.
 38. Чернопятова Л. Красный, желтый, зеленый // Позакласний час. - 2007. - № 10. - C. 100-102.
 39. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 40. Щербатюк Н. Азбука дорожнього руху // Дошкільне виховання. - 2003. - № 2. - С.16-17.
6620
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.