Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення в 4-у класі уроків на тему: «Моделювання техніки з різних матеріалів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи навчання молодших школярів технічному конструюванню
1.1. Поняття і особливості технічного моделювання в початкових класах
1.2. Конструкторсько-технологічні задачі для молодших школярів
2. Методичні аспекти конструювання макетів і моделей технічних об'єктів з різних матеріалів
2.1. Загальні підходи до навчання конструюванню технічних об’єктів у 4-у класі
2.2. Особливості методики роботи з виготовлення літаючих моделей
2.3. Методика проведення уроків з виготовлення учнями плаваючих моделей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ідея технічного моделювання з промисловості прийшла і в навчання. Проте не можна вважати, що технічне моделювання у промисловості та у процесі навчання збігаються за змістом та завданнями. Хоч технічне моделювання застосовується у багатьох галузях промисловості лише не багатьом учням доведеться зустрітися з технічним моделюванням. Проте у цьому процесі поєднуються основні напрямки технічної творчості, оскільки під час технічного моделювання доводиться розв’язувати конструкторські, технологічні та організаційно-економічні завдання. Саме це приваблює з погляду навчання. Але коли уважно придивитися до процесу виготовлення будь-якої продукції, то можна дійти висновку, що й тут відбувається те саме. Правда, якщо під час моделювання доводиться розв’язувати, як правило, творчі завдання, то у виготовленні звичайної продукції вони можуть мати репродуктивний характер. Крім того, у процесі моделювання робота конструктора і технолога більш пов’язана в організаційному відношенні, що також справляє враження про більш тісний зв’язок між різними напрямками технічної творчості, ніж у разі виготовлення звичайної продукції. 

Для навчання, виходячи з завдань політехнічної освіти, тобто враховуючи необхідність ознайомлення учнів з найхарактернішими і найпоширенішими виробничими процесами, об’єктами та явищами, головним у процесі моделювання є навчання розв’язання творчих завдань. Серед таких завдань розробку технічної документації на модель, яка опирається на теорію подібності, слід розглядати як вузькопрофесійний процес, яким на практиці займається обмежене коло спеціалістів. Навчання розв’язання творчих технічних завдань може ґрунтуватись на виготовленні будь-якої продукції і стає можливим, коли забезпечується керівництво діяльністю учнів з боку вчителя. Досвід роботи шкіл, дослідження ряду науковців показують, що технічне моделювання у школі не повинно повторювати за змістом технічне моделювання, яке проводиться у галузі виробництва.

Об’єкт дослідження – процес трудового навчання в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування знань та уявлень учнів молодших класів про особливості технічного моделювання з різних видів матеріалів.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування знань та уявлень учнів 4 класу про особливості технічного моделювання з різних видів матеріалів.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • визначити поняття і особливості технічного моделювання в початкових класах;
 • охарактеризувати конструкторсько-технологічні задачі для молодших школярів;
 • окреслити загальні підходи до навчання конструюванню технічних об’єктів у 4-у класі;
 • проаналізувати особливості методики роботи з виготовлення літаючих моделей;
 • дослідити методику проведення уроків з виготовлення учнями плаваючих моделей.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку знань та уявлення про особливості технічного моделювання з різних видів матеріалів в учнів 4 класу; у визначенні особливостей навчально-виховного процесу.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, вис-новків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи склав 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ботюк А.Ф. Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников. – К., 1965. - 150 с.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в 4 класі: Посібник для вчителя. - К. : Аста, 2003. - 90 с.
 5. Вихрущ А.В. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1994. – 473 с.
 6. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 7. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 8. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів в процесі трудового навчання. – К., 2000. - 312 с.
 9. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 10. Знамеровська Н.П. Підготовка вчителя трудового навчання до розвитку художньо-конструкторських здібностей учнів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с.
 11. Король Я.А. Формування прийомів користування вимірювально-креслярськими інструментами // Поч. шк. – 1996. – №4. – С. 24-26.
 12. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 13. Маслов С.И. Оборудование уроков трудового обучения // Начальная школа. - №9. - 1990. - С.51.
 14. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 15. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 16. Плохій З. П. Трудове виховання молодших школярів. - К.: Освіта, 2002. – 112 с.
 17. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку трудового навчання // Початкова школа. - 2004.-№10.– С.15-18.
 18. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
 19. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 20. Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання . – К.: Вища школа, 1985. –175 с.
 21. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. –К.: Вища школа, 1985. – 175с.
 22. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 23. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
6604
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).