Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення занять з Дзюдо з учнями середнього шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методика проведення занять з Дзюдо з учнями середнього шкільного віку
 
Чупринська Р.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. Чупринська Р. Методика проведення занять з дзюдо з учнями середнього шкільного віку. В статті розглядається методика проведення занять з дзюдо з учнями середнього шкільного віку та її вплив на розвиток фізичних якостей.
Ключові слова: методика, дзюдо, фізичні якості, учні середнього шкільного віку.
Аннотация. Чупринская Р. ”Методика проведения занятий с дзюдо с учениками среднего школьного возраста”. В статье рассматривается методика проведения занятий с дзюдо с учениками среднего школьного возраста, ее влияние на развитие физических качеств.
Ключевые слова: методика, дзюдо, физические качества, ученики среднего школьного возраста.
Abstract. Chyprinska R. A technique of carrying out of employment with a judo with pupils of average school age. In clause the technique of carrying out of employment with a judo with pupils of average school age, its influence on development of physical qualities is considered.
Keywords. technique, a judo, physical qualities, pupils of average school age.
Актуальність. Дзюдо дуже універсальний вид спорту, тому що забезпечує всебічний фізичний розвиток: силу, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність та морально-вольові якості, які в майбутньому стануть запорукою успіху молодій людині в будь-якій сфері діяльності.
Метою даної роботи є методика проведення занять дзюдо з учнями середнього шкільного віку.
Об’єкт дослідження: учні середнього шкільного віку, що займаються в секції дзюдо рай. ДЮСШ «КОЛОС» с. Зоря.
Предмет дослідження. Проведення занять з дзюдо для учнів середнього шкільного віку.
Перед роботою були поставлені такі завдання:
1. Визначити рівень фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку, які не займаються спортом.
2. Провести порівняльний аналіз розвитку фізичних якостей дітей середнього шкільного віку, які не займаються спортом і тих, хто займається в секції дзюдо.
3. Оцінити вплив занять дзюдо на рівень фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку.
Методи дослідження
Для вирішення сформованих завдань застосовувались такі методи досліджень:
Аналіз і узагальнення літературних джерел.
Педагогічні спостереження і тестування.
Педагогічний експеримент.
Методи математичної статистики.
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ
 
Оцінка рівня фізичного стану дітей середнього шкільного віку
Зведені дані, результатів дослідження (середні значення), представлені в таблиці 1, а їх графічне відображення показано на рис. 2 та рис. 3:
 
Таблиця 1
Екскурсія загальнаРіст стоячиВагаДинамометрія правої рукиДинамометрія лівої рукиЧастота диханняПроба ШтангеПроба Генчі
Група А 
02. 10. 200663, 7146, 24113, 312, 313, 819, 18, 4
02. 04. 200765, 814741, 814, 213, 113, 323, 79, 4
Зміна, % 3, 30, 52, 06, 86, 5-3, 624, 111, 9
Група Б 
02. 10. 200665, 3152, 252, 811, 8810, 7515, 12519, 188, 18
02. 04. 200765, 5152, 253, 6911, 8110, 4415, 519, 317, 75
Зміна, % 0, 301, 7-0, 6-2, 92, 50, 7-5, 3
 
Рис. 2. Графічне відображення оцінки рівня фізичного стану дітей групи А
 
Рис. 3. Графічне відображення оцінки рівня фізичного стану дітей групи Б
 
Зокрема, екскурсія грудної клітки у групі Б залишилася на майже початковому рівні – збільшилась на 0, 3%, а приріст у групі А – 3, 3%.
Можна зробити висновок, що завдяки застосуванню дихальних вправ, які застосовуються через кожних 10 хв., відбувся приріст показників екскурсії грудної клітки у групі А.
Ріст в групі А збільшився на 0, 5%, а в групі Б – залишився незмінним. Це пов'язано з тим, що коли дитина займається будь-яким видом спорту, вона росте швидше
Вага в обох групах змінилась майже на однакову величину (збільшилась на 2, 0% і 1, 7% відповідно).
Динамометрія правої та лівої кисті у групі А збільшилась на 6, 8% та 6, 5% відповідно. Це пояснюється тим, що під час занять постійно присутнє навантаження на руки, що призводить до росту сили м'язів кистей і рук в цілому.
Під час навантажень у дітей, що займаються дзюдо (група А) частота дихання зменшується на 3, 6%. Цей факт дозволяє стверджувати, що під час занять дзюдо спостерігається економізація роботи дихальної системи, розвитку дихальних м’язі через застосування спеціальних дихальних вправ. В групі Б частота дихання збільшилась на 2, 5%.
Проведена проба Штанге зафіксувала підвищення показників затримки дихання на вдиху у групі А на 24, 1%, а проба Генчі показала підвищення на 11, 9%.
Згідно проби Штанге група Б майже не змінила свої показники (збільшились на 0, 7%). Проба Генчі зафіксувала зниження показників на 5, 3% у групі Б.
Це дозволяє стверджувати, що школярі групи Б мають низький рівень розвитку функціональних систем організму (дихальної системи).
Результати тестування та порівняльного аналізу рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку, що не займаються спортом
Для визначення рівня фізичної підготовленості школярів ми застосували тести визначення фізичної підготовленості школярів 5-8-х класів згідно навчальної програми з предмету “Фізична культура і здоров’я”. Зведені дані, результатів дослідження (середні значення), представлені в таблиці 4., а їх графічне відображення на рис. 5.
У групі Б після проведеного тесту на швидкість в порівнянні 02. 10. 2006 р. із 02. 04. 2007 р. показники залишились незмінними. Те ж саме можна сказати і про тест на витривалість. Показники не змінились.
Згідно проведеного тесту на гнучкість можна зробити висновок, що середні показники в групі погіршились на 14, 4%.
Кількість підтягувань на перекладині зменшилась на 6, 5% у групі.
Якщо аналізувати результати проведеного тесту з човникового бігу, то та ж сама тенденція до погіршення результатів спостерігалась і тут. Показники погіршились на 0, 8%.
Те ж саме можна сказати і про стрибки у довжину. Дальність стрибка зменшилась на 0, 5%.
Погіршення всіх показників пов'язане з малорухливим способом життя. В подальшому ці показники будуть продовжувати погіршуватись, що веде до погіршення фізичного стану здоров'я в майбутньому.
 
Таблиця 4
Біг 30 м, сБіг 1000 м, хвНахили тулуба вперед з положення сидячи, смПерекладина, кількість разЧовниковий біг, сСтрибок у довжину з місця, см
Група Б
02. 10. 20066, 75, 010, 43, 111, 8143, 6
02. 04. 20076, 75, 08, 92, 911, 9142, 9
Зміна, % 0, 00, 0-14, 4-6, 50, 8-0, 5
 
Рис. 5. Графічне відображення даних дослідження розвитку фізичних якостей дітей групи Б
 
Результати тестування та порівняльного аналізу рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку, що займаються спортом
Проведене тестування у групі А показало покращення результатів порівняно з початковим визначенням розвитку фізичних якостей (таблиця 6), графічне відображення цих даних показано на рис. 7.
 
Таблиця 6
Біг 30 м, сБіг 1000 м, хвНахили тулуба вперед з положення сидячи, смПоперечина, кількість разЧовниковий біг, сСтрибок у довжину з місця, см
Група А
02. 10. 20066, 45, 010, 71, 811, 9129, 5
02. 04. 20076, 34, 213, 54, 211, 8134, 0
Зміна, % -1, 6-16, 026, 2133, 3-0, 83, 5
 
Рис. 7. Графічне відображення даних дослідження розвитку фізичних якостей дітей групи Б
 
У групі А ми спостерігаємо збільшення розвитку сили. Показники тесту покращились на 1, 6% Це дозволяє стверджувати, що тренування дзюдо сприяє розвитку швидкісних можливостей.
Біг 1000 м (витривалість) група також покращила показники тесту на 16%.
Результати тесту на гнучкість суттєво покращили Фінчук Остап на 5 см. В цілому група збільшила показники на 26, 2.
Дуже великих показників ми отримали при проведенні тесту на силу (підтягування на поперечині). Підтягування на перекладині засвідчило приріст результатів на 1-2 рази. Підвищення результатів спостерігається у тесті на спритність на 0, 1-0, 2 секунди. Результати показаних тестів свідчать про позитивний вплив дзюдо на розвиток фізичних якостей,
У стрибках у довжину з місця приросту результатів досягли Синюта О. 5 см, Фінчук О. 6 см, Парфенюк В. 5 см, Потанський Ю. 5 см, Третихліб О. 4 см, Рожанський В. 5 см.
Можна зробити висновок, що заняття дзюдо позитивно впливають на організм дітей середнього шкільного віку. Під час занять спортом підвищується фізична працездатність, покращуються та удосконалюються фізичні якості, економніше працюють системи організму
 
Список використаної літератури
 
Закорко І. Викладання основ спортивної боротьби на уроках фізичної культури в середній школі // Фізичне виховання в школі. – 2000. – №2.
Калмыков С. В. Физическое развитие и физическая подготовленность юных борцов 8-10 лет // В книге ВНИИФК. Тезисы 7-й Всесоюзной научно-практической конференции ”Оптимизация подготовки юных спортсменов”. – Москва – 1983.
Ягелло В. Контроль функциональных возможностей 11-18-летних дзюдоистов с учетом их соматического развития // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків – 2001- №26.
Фото Капча