Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика роботи по вивченню додавання та віднімання складених іменованих чисел

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
1. Методика роботи по вивченню додавання та віднімання складених іменованих чисел 
2. Система вправ для закріплення усної нумерації та методика роботи з нею 
3. Скільки часу відводиться на розгляд письмових обчислень у концентрі “Тисяча”?
4. Чим можуть бути обумовлені труднощі при виконанні обчислень над багатоцифровими числами? 
5. Підібрати дидактичні ігри та описати методику їх проведення на етапі формування обчислювальних навичок
Список використаної літератури 
 
1. Методика роботи по вивченню додавання та віднімання складених іменованих чисел
 
З початковими поняттями про віднімання та додавання складених іменованих чисел учнів знайомлять після вивчення розділу “Додавання та віднімання багатоцифрових чисел” теми “Нумерація багатоцифрових чисел і арифметичні дії з ними”.
Додавання і віднімання складених іменованих чисел виконують, перетворивши їх на прості іменовані числа після цього дії над ними виконують так само, як і над натуральними числами. Однак учням слід обов’язково вказати на можливість виконання дій одразу над складеними іменованими числами. Відповідні пояснення дають за зразками записів розв’язання, наприклад:
46 м 05 см – 8 м 57 см = 37 м 48 см
  
Подальша робота з складеними іменованими числами грунтується на вивченні дій з величинами часу, простору, маси та площі, однак арифметичні дії з цими величинами вимагають попередньо вміння працювати з простими іменованими величинами.
Методика роботи по вивченню арифметичних дій зі складеними іменованими числами довжини спирається на засвоєний учнями матеріал за темою “Одиниці вимірювання довжини”. Для цього використовується таблиця одиниць довжини:
 
1 м = 10 дм1 км = 1000 м
1 м = 100 см1 дм = 10 см
1 м = 1000 мм1 см = 10 мм
 
Під час виконання практичних завдань, розв’язування задач, обчислення виразів часто доводиться перетворювати складене іменоване число на просте і навпаки. Прикладами зразків міркувань є наступні:
1. Подайте 3790 см у метрах і сантиметрах.
Один метр – це сто сантиметрів, тобто, одна сотня сантиметрів. У числі 3790 см всього стільки метрві, скільки в ньому всього сотень. У числі 3790 всього сім сотень. Отже, 3790 см – це 37 метрів і залишок – 90 сантиметрів, тобто разом – 37 метрів 90 сантиметрів.
2. Подайте 26 км 370 м у метрах.
Один кілометр – це одна тисяча метрів. 26 км – це 26 тисяч метрів та ще 370 м, тобто разом – 26370 м.
При виконанні завдань на обчислення площі слід виконати достатню їх кількість на обчислення площі прямокутника, сторони якого виражені складеними іменованими числами. При цьому учні засвоюють необхідність вимоги про те, що довжину і ширину прямокутника необхідно вимірювати однією і тією самою мірою. 
Методика роботи по вивченню арифметичних дій зі складеними іменованими числами маси аналогічна методиці роботи за темою “Довжина” з обов’язковим вивченням напам’ять таблиці одиниць маси:
1 кг = 1000 г1 тонна = 1000 кг
1 центнер = 100 кг1 тонна = 10 центнерів
Вивчені учнями одиниці вимірювання часу систематизуються у вигляді таблиці, яку учні складають самостійно під наглядом вчителя.
Одиниця часуСкорочене позначенняСпіввідношення між одиницями часу
Секундас
Хвилинахв.1 хв. = 60 с
Годинагод.1 год. = 60 хв.
Добадоба1 доба = 24 год.
Місяцьміс.1 міс. = 30 або 31 (28 або 29 у лютому)
Рікр.1 звичайний рік = 365 діб
1 високосний рік = 366 діб
Століттяст.1 століття = 100 років
Перші вправи на перетворення складних іменованих чисел, виражених одиницями часу, коментує вчитель.
Наприклад, 187 с подати у хвилинах і секундах.
Зразок коментування:
1 хв. – це 60 с. У 187 с стільки хвилин, скільки разів у числі 187 вміщується по 60. 187 поділити на 60 буде 3 і в остачі 7. Отже, 187 с = 3 хв. 7 с.
На основі готового розв’язання вчитель пояснює різні випадки додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу.
 
2. Система вправ для закріплення усної нумерації та методика роботи з нею
 
Нумерація – сукупність прийомів найменування і позначення чисел. Спосіб іменувати натуральні числа за допомогою небагатьох слів називається усною нумерацією (словесною системою числення).
Система вправ для закріплення усної нумерації складаєть з наступних підрозділів:
- нумерація в межах 10;
- нумерація чисел 21-100;
- нумерація чисел 101-1000;
- нумерація багатоцифрових чисел.
Вивчення кожного з чисел першого десятка проводиться в такій послідовності: ознайомлення з числом і відповідною цифрою, порівняння чисел і склад числа. Опрацювання цих тем будується на основі предметно-практичних дій, роздаткового матеріалу. В роботі над кожним числом потрібно дотримуватись послідовності завдань, поданих у підручнику. Ознайомлення з новим числом і цифрою будується на таких завданнях: лічба предметів множин, чисельність яких характеризується числом, що розглядається, і показ відповідної цифри; утворення нового числа з попереднього й одиниці; співвіднесення кількості предметів з числом (цифрою) і числа (цифри) з відповідною кількістю предметів; порівняння числа,
Фото Капча