Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика розвитку мислення, мовленнєвої компетентності та музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Творча група педагогічних 
працівників ДНЗ № 40, м. Рівне
 
Методика розвитку мислення, мовленнєвої компетентності та музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку
 
Упродовж п’яти років колектив ДНЗ проводив експериментальну роботу спільно з Українською лабораторією педагогіки ТРВЗ (теорії розв’язування винахідницьких завдань) із теми «Розвиток творчої особистості дошкільника через формування основ культури мислення». Працюючи над цією темою, в нас виникла ідея створення посібника для вихователів та практичних психологів.
Посібник «Формування основ культури мислення засобами методології ТРВЗ» містить методичні рекомендації, що розкривають зміст роботи з формування основ культури мислення у дітей дошкільного віку.
У ньому зібрано матеріали теоретичного і практичного змісту, які допоможуть педагогам зрозуміти значення формування ОКМ для дитини-дошкільника. У додатках розміщено перспективний план роботи з дітьми старшого дошкільного віку з формування ОКМ, а також наведені приклади дидактичних ігор. Важливо зазначити, що даний матеріал доцільно використовувати для реалізації завдань Базової програми розвитку «Я у Світі».
Посібник «Розвиток системного мислення при ознайомленні з довкіллям» містить методичні рекомендації щодо змісту роботи з формування системного мислення у дітей дошкільного віку, які розроблялися за результатом експериментальної роботи на базі ДНЗ № 40 м. Рівного спільно з Українською лабораторією педагогіки ТРВЗ. У додатку розміщений матеріал для роботи з дітьми старшого дошкільного віку для ознайомлення з довкіллям, перспективний план, конспекти занять, дидактичні ігри тощо.
У посібнику «Формування музично-творчих здібностей шляхом використання методу пластично-рухового показу образних пісень» описано досвід роботи педагогів із реалізації даної проблеми. Головна педагогічна ідея досвіду полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості, здатної цінувати прекрасне, що вміє творити його мовою пісні та втілювати задумане через власну пластично-рухову діяльність. Суть і зміст досвіду відображено у ефективному поєднанні різноманітних форм роботи, методів і прийомів, у їх наступності та педагогічній доцільності в роботі з дітьми дошкільного віку. На музичних заняттях Колоскової О. К. застосовані такі різноманітні прийоми, як виразне виконання музики, акцентування уваги на конкретних рухах, наочність, технічні засоби навчання, зміна регістру мелодії, ігрові тощо і такі методи, як наочно-зоровий, наочно-слуховий, словесний, вправи, які допомагають розкрити творчий потенціал дитини, заохочують і стимулюють її до самостійної діяльності. Також застосовуються різні форми роботи: індивідуальні, підгрупові, групові, індивідуально-групові. Упровадження досвіду спрямоване на розвиток пізнавальних інтересів, використання в роботі з дітьми таких інноваційних технологій як ТРВЗ, елементів концепції Карла Орфа. На заняттях створюється атмосфера творчої активності, розвиваються вокальні здібності дітей, грамотно підбирається пісенний матеріал з яскравими образами, які легко сприймаються дітьми, викликають у них бажання відтворювати їх у пластично-руховій діяльності, що стало шляхом для розвитку творчої активності, фантазування, творчої уяви. Досвід складається з методичних матеріалів для педагогів та батьків, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг, перспективного плану роботи у середній групі з пріоритетом розвитку творчих здібностей дітей у пластично-руховому показі образних пісень.
Розвиток музичних творчих здібностей дітей дошкільного віку за концепцією Карла Орфа – проблема, яка на рівні сучасної методичної науки надзвичайно актуальна для музичного виховання дошкільнят. Головними завданнями, які вирішує педагог, упроваджуючи систему Карла Орфа, є: виховання у дітей навичок творчого музикування, вміння проявити індивідуальні здібності, здатність до самовираження, розвиток уяви, фантазії, формування активної творчої діяльності дітей. Головною формою елементарного музикування є імпровізаційно-творча гра, яка поєднує музику, мову і рух. Цей матеріал для тих, хто усвідомлює необхідність творчості, як основного фактора розвитку музичних здібностей дошкільників.
Посібник «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами ТРВЗ» та «Граматики фантазії» Джанні Родарі пропонує ефективні методи та прийоми формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами ТРВЗ та «Граматики фантазії» Джанні Родарі, що пройшли апробацію в дошкільному навчальному закладі №40 «Червоні вітрила» м. Рівного. У посібнику розміщені конспекти занять, опис дидактичних ігор, консультації для вихователів та батьків.
Дані творчі доробки рекомендовані для практичного використання музичними керівниками дошкільних навчальних закладів.
Фото Капча