Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика вивчення літературної та народної казки

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Художній, дидактичний та виховний потенціал народної казки
1.1.Проблема космогонічного коріння української казки в літературознавчих джерелах
1.2.Казка у вихованні моральних почуттів
2. Методика вивчення народних казок
2.1. Психолого-педагогічні передумови вивчення казок у школі
2.2. Жанрові особливості народних казок та методика вивчення їх у школі
3. Специфіка шкільної інтерпретації казки літературного походження
3.1. Аналіз п’ятикласниками вчинків та поведінки героїв казок
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дослідженню казок присвячено багато вітчизняних і зарубіжних праць. Вона цікавить літературознавців, мовознавців, культурологів, психологів та інших, що є особливо прикметним для нашого часу.

Першими дослідниками, що започаткували збирання народних казок на поч. 19 ст., були Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський, Л. Боровиковський, М. Костомаров, О. Бодянський та ін.

У 30-х роках 19 ст. з'явилися публікації народних казок: І. Срезневський подає окремі тексти до альманаху «Галатея» (1839), М. Костомаров - до альманаху «Молодик» (1843), І. Головацький публікує 16 текстів в альманасі «Вінок русинам на обжинки» (1847). З середини 19 ст. записують та публікують казкові тексти П. Куліш, Д. Мордовець, І. Манжура, М. Драгоманов, В. Гнатюк, В. Шухевич, В. Милорадович, Марко Вовчок та ін.

Першим цілісним виданням української казкової прози було двотомне видання «Народних південноросійських казок» (К., 1869, 1870) І. Рудченка. У передмові до нього дослідник порушив проблему класифікації та наукового публікування казкових творів, деякі тексти подав у кількох варіантах.

Народним казкам та казкам літературного походження приділяється велика увага. У школі вчителі звертають увагу не лише на те, як виникли ці казки, а й на жанрові ознаки, художні засоби. 

Об’єктом дослідження є народні та літературні казки, специфіка їхнього вивчення в школі.

Предметом дослідження - народні та літературні казки, їх вивчення в школі.

Мета курсової роботи – вивчення у школі особливостей народних та літературних казок.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких основних завдань:

 1. Дослідити космогонічне походження та тлумачення казкових образів.
 2. Проаналізувати навчальні програми, методичні посібники, підручники з української літератури, стан викладання усної народної творчості в школі.
 3. Визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити форми і методи вивчення казки з опорою на розкриття її космогонічного походження.

Науково-теоретичною основою є праці Крайньої М.І., Прокопової О.П., Сивачук Наталії, Назаренко Людмили, Соловйової Н., Бучковської Л., Паламар С.П. та іншиї дослідників вивчаючих народні казки та казки літературного походження.

Практичне значення роботи. Основні положення та висновки роботи можуть бути використані у вузівському та шкільному курсах української літератури, у спецкурсах та спецсемінарах, при написанні курсових та дипломних робіт.

 

Список використаних джерел: 
 1. Березовський І.П. Українська народна творчість./ І.П.Березовський - К.: Наукова думка,1973.
 2. Березовський І.П. Українські народні казки про тварин/І.П.Березовський// Казки про тварин. - К,: Наукова думка, 1979.
 3. Волошина Н.Й. Вивчення української літератури в 5 класі: Методичний посібник. - К.: Педагогічна думка, 1997. - 144с.
 4. Захарчук З. Урок читання казки з використанням елементів театральної педагогіки / З.Захарчук // Початкова школа. - 2001. - № 12 . - С. 37-41.
 5. Козоріз С. О. Нестандартні форми роботи над казкою /С. О. Козоріз // Початкове навчання та виховання. - 2004. - №11. - С. 4-11.
 6. Крайня М.І. Психолого-педагогічні передумови вивчення казок у школі: психологічні особливості сприймання художньої літератури учнями підліткового віку/ М.І. Крайня // Таврійський вісник освіти. - 2005. - №4. - С. 177.
 7. Література. Діти. Час. 1982 : зб. літ.-крит. ст. про дит. літ. - Вип. 7 / гол. ред. В. Г.Дончик. - К. : Веселка, 1982. - 223 с.
 8. Міщук В. Видання казок у контексті бібліотерапії : стан вивченості проблеми / В. Міщук // Українська академія друкарства. - 2008. - С. 81-83.
 9. Назаренко Л. Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - №4. - С. 13-15.
 10. Петрова Г. Казка у вихованні моральних почуттів / Г.Петрова,Л. Москальва / Г.  Петрова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - №6. - С.32-33.
 11. Прокопова О. П. Жанрові особливості народних казок та митодика викладання їх у школі / О.П. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002. - №2. - С.22-26.
 12. Прокопова О.П. Проблема космогонічного коріння української казки в літературознавчих джерелах / Прокопова О.П. // Українська література в загальноосвітній школі. - К. - 2004. - №4. - С. 39-41.
 13. Прокопова О.П. Українська народна казка як ефективний засіб навчання та виховання / Прокопова О.П. // Українська література в загальноосвітній школі. - К. - 2004. - №4. - С. 25-27. 
 14. Симакова Л. Психологічні особливості сприйняття художньої літератури учнями підліткового віку / Л. Симакова // Українська мова і література в школі. - 1985. - №7. - С. 29-33.
 15. Соловйова Н. Аналіз п’ятикласниками вчинків та поведінки героїв казок / Н. Соловйова, Л. Бучковський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №8. - С. 51-52.
 16. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя / Б.І. Степанишин. - К., 1995. - С. 237-245.
 17. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В п’яти томах / Сухомлинський В.О.  - Т. 1. - К.: Радянська школа, 1976. – 654 с.
 18. Сухомлинський В.О. Твори / Сухомлинський В.О. - В 5 т. - К. - Т.3. –580 с.
 19. Токарєв С. А. Релігійні вірування східнослов’янських народів 19 - початку 20 століття / С. А. Токарєв. - М., 1957. – С. 133-141.
 20. Чумарна М. Мандрівка в українську казку / М. Чумарна; худож. І. Сколоздра. – Львів: Апріорі, 2007. – 112 с.
 21. Юзвенко М. Фантастична казка в системі жанрів фольклору / М. Юзвенко // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – 1975. – Вип. 10. – С. 76-82.
11551
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.