Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Microsoft Office у юридичній діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальний опис можливостей використання компонентів Microsoft Office у юридичній діяльності
2. Приклад використання рішень від Microsoft Office у практичній діяльності юридичної компанії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

У ринковій економіці незалежні, самостійні виробники товарів і послуг, а також усі ті, хто забезпечує безперервність циклу «наука - техніка - виробництво - збут - споживання» не зможуть успішно діяти на ринку, не маючи інформації. Підприємцю потрібна інформація про інших виробників, про можливих споживачів, про постачальників сировини, комплектуючих і технології, про ціни, про положення на товарних ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловому житті, про загальну економічну і політичну кон'юнктуру не тільки в своїй країні, але і в усьому світі, про довгострокові тенденції розвитку економіки, перспективах розвитку науки і техніки і можливі результати, про правові умови господарювання і т. д. У зв'язку з цим практика юридичної діяльності, яка відзначається потребою у надзвичайно швидкому отриманні і викорстанні інформації, потребує майже повної автоматизації. 

Юристу постійно потрібна інформація з усіх секторів інформаційного ринку, однак успіх його діяльності визначається насамперед своєчасним використанням ділової інформації, зокрема, створенням звітів, аналітичних записок, складанням угод, аналізом наявної інформації тощо. Саме у цьому випадку володіння пакетом програм Microsoft Office є важливим і необхідним компонентом діяльності юриста.

Найсучасніший пакет Office 2007, спадкоємець Microsoft Office XP, є ключовим компонентом системи Microsoft Office System. Цей пакет дозволяє забезпечити взаємозв'язок людей, даних і бізнес-процесів, спрощуючи прийняття найбільш ефективних заходів і одержання високих результатів. У пакеті Office 2007 містяться структурні модулі, необхідні для створення рішень з використанням бізнес-даних, а також засоби, що допомагають співробітникам компанії передбачати зміни, керувати ними, реагувати на них. Завдяки використанню пакету Office 2007 забезпечується більш швидка й ефективна спільна робота груп і розширюються можливості участі співробітників у створенні бізнес-середовищ, що вимагають великих витрат ресурсів. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Майоров С. И. Информационный бизнес: коммерческое распостранение и маркетинг .- М.: Финанси и статистика, 2000.
  2. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000. 
  3. Савчук Л.О., Гришпинюк О.В. Інформатика і комп'ютерна техніка.- К.: ВД «Професіонал», 2004.
  4. Ситник В. Ф., Писаревська Н. В., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1997. 
  5. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і комп'ютерна техніка. - К.: Вища освіта, 2006.
10986
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.