Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Q1Q2. Запаси товару починають швидко зникати з полиць крамниць, зменшуються запаси товарів на складах. Даний товар стає дефіцитним. У цьому випадку покупці почнуть конкурувати між собою за дефіцитний товар. Якщо це гуртові покупці, то вони пропонуватимуть виробникам підвищені ціни, з метою таки отримати необхідну їм кількість товару. Виробники ж, зустрівши значний попит на свій товар і не маючи змоги виробляти його в достатній кількості, почнуть підвищувати ціну P1 P* і нарощувати обсяги виробництва. В умовах підвищеної ціни величина пропозиції зросте, а величина попиту зменшиться і вони зрівноважаться в точці Q*, що визначить ціну Р*. Отже, без будь-якого втручання ззовні, а лише на основі збалансування попиту й пропозиції відбувся рух до рівноважної ціни.

Надлишок товару (надлишок величини пропозиції або нестача величини попиту) може спостерігатися за будь-якої ціни, вищої від рівноважної. Нехай за ціною P2 величина пропозиції Qs є більшою за величину попиту Qd:
Qs = OQ2, Qd = OQ1, Qs>Qd.
 
Надлишок товару за ціни P2 становить Q1Q2. В крамницях і на складах почнуть нагромаджуватимуться запаси даного товару. Кожен з виробників намагатиметься дещо знизити ціну, щоб збільшити свої продажі. На ринку відбуватиметься конкуренція між продавцями, які почнуть знижувати ціну від Р2->Р*. Унаслідок цього величина пропозиції почне зменшуватися, а величина попиту – зростати. Так триватиме до того часу, аж поки вони не зрівноважаться в точці Q*, де Qd=Qs а ціна встановиться на рівні Р*. Отже, без будь-якого втручання ззовні відбувся рух до рівноважної ціни.
Надлишок величини попиту приводить до підвищення рівноважної ціни, а надлишок величини пропозиції – до її зниження. Весь ринковий механізм – це ніби аукціон, за якого ринок «очищається» від будь-яких надлишків і дефіцитів, і на основі їх рівноваги встановлює рівноважну ціну.
Всі інші чинники (наприклад, доходи споживачів або витрати виробництва) впливають на рівноважну ціну через зміну попиту і пропозиції. При розгляді таких ситуацій потрібно користуватися вищенаведеними чинниками попиту і пропозиції, чітко розмежовуючи, які чинники переміщують криву попиту, а які нецінові чинники переміщують криву пропозиції, а також не плутати поняття «попит» і «обсяг попиту» та «пропозиція» і «обсяг пропозиції». При цьому не варто забувати, що ми абстрагуємося від усієї решти чинників і беремо до уваги лише вплив зміни досліджуваного визначника на пропозицію чи на попит товару (залежно від того, чи це є ціновий чинник попиту чи ціновий чинник пропозиції).
Потрібно зауважити, що в різних часових періодах рівноважна ціна частіше змінюється під дією різних чинників.
Так, у короткостроковому періоді кількість вироблених товарів більш-менш постійна (план випуску продукції підприємством, очікуваний урожай зернових залежно від засіяних площ і т. д.). Отже, в короткостроковому періоді на визначення ціни справлятимуть вплив переважно коливання попиту, а не пропозиції.
У довгостроковому періоді простежується дещо протилежна ситуація. Адже з перебігом часу фермери та підприємці можуть переорієнтуватися, змінити свої виробничі потужності відповідно до вимог ринку. Тому в довгостроковому періоді пропозиція вагоміше впливатиме на формування ринкової ціни.
 
Лекція 2
Еластичність попиту і пропозиції
План
Цінова еластичність попиту
Вплив цінової еластичності на виторг продавця
Нецінова еластичність попиту
Еластичність пропозиції
1. Цінова еластичність попиту
До цього часу йшлося лише про спрямованість впливу того чи іншого фактору на попит чи на величину попиту. Однак практичне використання набутих знань вимагає й уміння виміряти силу, з якою певний фактор впливає на обсяг бажаних закупок споживача. Ця проблема вирішується за допомогою оцінки еластичності попиту.
Як відомо, на величину попиту впливає ціна. Еластичність попиту за ціною – це показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона показує чутливість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всі інші фактори, які впливають на попит, залишаються незмінними:
 
Оскільки крива попиту має від’ємний нахил, то еластичність попиту за ціною змінюється від 0 до – ∞. Для практичного використання еластичність попиту за ціною беруть, як правило, по модулю. Чим більше значення цього показника, тим більша цінова еластичність.
За ступенем еластичності розрізняють такі типи попиту:
А) 1<|Ed| попит еластичний (рис. 2. 1) : при зростанні ціни на 1% обсяг попиту зменшиться більше, як на 1%;
 
Б) |Ed|=1 попит з одиничною еластичністю (рис. 2. 2) – зміні ціни на 1% відповідає зміна обсягу попиту на 1%;
 
В) якщо 0<|Ed|<1 – попит нееластичний (рис. 2. 3) і при зміні ціни на 1% обсяг попиту змінюється менш, як на 1%;
 
Виділяють також ще два крайні випадки: вкрай нееластичний попит |Ed|= 0 (Рис. 2. 4) та досконало еластичний попит |Ed|= ∞ (рис. 2. 5).
   Якщо розписати відсоткові зміни кількості і попиту у вищенаведеній формулі еластичності (Ed =% ∆Q /% ∆P), то отримаємо таку формулу:
 При розрахунку еластичності для певної дуги (див. рис. 2. 6) на кривій попиту (дугової еластичності), коли нам задано координати першої (початкової) і другої (кінцевої) точки дуги, можемо розписати зміни кількості попиту
Фото Капча