Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зростанні доходу – наприклад, навіть дуже багата людина не споживає хліба значно більше ніж середньостатистичний громадянин) ;

Б) товари розкоші, для яких ЕI>1 (попит на дані товари різко, навіть кількаразово збільшується при зростанні доходів, наприклад багаті індивіди купують в кілька раз більше коштовностей, прикрас, квитків на морські круїзи і т. д.)
Якщо еластичність попиту за доходами дорівнює нулю, то це означає, що споживання даного товару взагалі не залежить від рівня доходу споживача.
Перехресна еластичність попиту
Ціни на інші товари (ΡB) також впливають на попит на даний товар (надалі – на товар А) і міру цього впливу демонструє відповідний коефіцієнт еластичності, який називається перехресною еластичністю попиту на товар А за ціною товару Б (EA/B). Перехресна еластичність попиту показує відсоткову зміну в кількості придбаного товару А у відповідь на одновідсоткову зміну ціни товару В:
ЕА/В = % ΔQA : % ∆PB
ЕА/В = (ΔQA / QA) : (∆PB / ΡB)
ЕA/B= ,
Якщо перехресна еластичність має позитивне значення, то із зростанням ціни на товар В підвищується попит на товар А. Такий зв'язок характерний для товарів-субститутів (товарів-замінників). Чим краще товар-субститут здатний замінити даний товар, тим тіснішим буде зв'язок між цінами на товар-субститут та попитом на даний товар, а отже, більшим значення еластичності. Скажімо, взаємозамінюваність двох сортів житнього хліба досить висока, тому навіть незначне підвищення цін на один з них спричинить різке збільшення попиту на інший.
Для комплементарних (взаємодоповнюючих) благ властиве від'ємне значення еластичності попиту. Чим більшою мірою наявність одного блага визначає сенс придбання іншого, тим більшим за модулем буде значення еластичності (наприклад – зв'язок між цінами на заправлення газових балонів та попитом на дорожні газові плити, цінами на фотоплівку та попитом на фотоапарати тощо).
Перехресна еластичність матиме нульове значення для товарів, які взагалі ніяк не пов'язані між собою.
4. Еластичність пропозиції
Еластичність пропозиції показує на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції при зростанні ціни на 1%. Наприклад, якщо еластичність пропозиції певного товару рівна 2, то це означає, що при зростанні ціни на 1% обсяг пропозиції даного товару зросте на 2% (тобто, наприклад при зміні ціни з 10, 0 грн. до 10, 1 грн. обсяг пропозиції зросте з 100 штук до 102 штук).
Еластичність пропозиції (Еs) за ціною визначається відношенням відсотка зміни величини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни:
 
Отже, еластичність пропозиції описує реагування продавців, а саме обсягу пропозиції певного на зміну ціни (у відсотковому відношенні).
Еластичність пропозиції можна розраховувати для дуги (відрізка) кривої пропозиції (дугова еластичність пропозиції) за формулами першої (ділимо на Р1 та Q1), другої (Р2 та Q2) та середньої точки (ділимо на середнє арифметичне) :
 
Еластичність пропозиції можна розраховувати для невеликого відрізка, коли ціни і обсяги пропозиції лише незначно відхиляються (∆P, ∆Q) від певних значень (P, Q) :
 Розрізняють п’ять ступенів еластичності пропозиції:
1. |Es| >1, пропозиція еластична (Рис 2. 15)
2. |Es| >1, пропозиція нееластична (Рис 2. 16)
3. |Es| =1, пропозиція одинично-еластична (Рис 2. 17)
4. |Es| = 0, пропозиція вкрай нееластична (Рис 2. 18)
5. |Es| = ∞, пропозиція досконало еластична (Рис 2. 19)
 
 
Рис. 2. 15. Еластична пропозиція Рис. 2. 16. Нееластична пропозиція
 
   
Рис. 2. 17. Одинично-еластична пропозиція Рис. 2. 18. Вкрай нееластична пропозиція
 
Якщо наведені вище формули еластичності пропозиції ідентичні формулам еластичності попиту, лише із тим зауваженням, що ми беремо не кількість попиту, а кількість пропозиції, то графічне трактування, графічний розрахунок точкової еластичності пропозиції є дещо інакшим. При цьому еластичність пропозиції визначають уже не на відрізку, а для певної точки на кривій пропозиції (точкова еластичність пропозиції). З цією метою через дану точку проводять дотичну до кривої пропозиції і продовжують її до перетину з віссю цін (точка Т). Якщо даній точці, в якій визначаємо еластичність пропозиції відповідає деякий рівень ціни Р (точка Р на рис. 2. 20), тоді:
 де: О – початок координат;
Р- ціна;
Т- точка перетину з віссю цін дотичної до кривої пропозиції (точка дотику – це точка для якої визначаємо еластичність)
Для лінійних кривих пропозиції можна однозначно визначити еластичність пропозиції залежно від точки їх перетину з віссю цін. Спостерігаємо три випадки:
1) Еs >1 (крива S перетинає вісь ціни вище початку координат) ;
2) Еs =1 (крива S проходить через початок координат) ;
3) Еs <1 (крива S перетинає вісь ціни нижче початку координат).
Визначники еластичності пропозиції за ціною
Існує низка визначників еластичності пропозиції.
1. Час. Еластичність пропозиції зростає з плином часу (як і еластичність попиту). Справді, чим довшим є часовий період, тим більше можливостей мають виробники, щоб пристосуватися до зміни ціни. Наприклад, коли ціна на товар підвищується, то виробники намагаються продати товару якомога більше. Але для цього потрібно розширити виробництво, що зазвичай вимагає часу. Залежно від періоду часу розрізняємо декілька ефектів, щодо можливості
Фото Капча