Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономіка

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
211
Мова: 
Українська
Оцінка: 
А. П. НАЛИВАЙКО Н. М. ЄВДОКИМОВА Н. В. ЗАДОРОЖНА
 
МІКРОЕКОНОМІКА
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 
За загальною редакцією А. П. Наливайка
Рекомендовано Міністерством освіти України
 
Рецензенти: П. С. Харів, канд. екон. наук, доцент (Тернопільська академія народного господарства), С. М. Будаговська, канд. екон. наук (Представництво Всесвітнього банку в Україні).
Редактор: І. В. Стремовська, Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В., Н 23 Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка.— К.: КНЕУ, 1999.— 208 с.
ISBN 966–574–003–2
Посібник побудовано за нормативною програмою курсу «Мікроекономіка». Сутність і зміст основних положень розкрито як у теоретичному аспекті, так і з урахуванням реалій перехідної економіки.
Посібник має оригінальну побудову, що поєднує самостійну роботу над курсом з іншими формами навчання. Наявність доступних пояснень, графічних прикладів, задач та їх рішень, елементів контролю і самоконтролю відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навиками практичної роботи в мікроекономічному середовищі. 
Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, викладачам.
Може бути використаний як самовчитель.
Фото Капча