Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Правовий аналіз місця і ролі державної влади і місцевого самоврядування в українському законодавстві
 2. Співвідношення державної влади і місцевого самоврядування з точки зору децентралізації владних відносин
 3. Аналіз кола проблем місцевого самоврядування у дискурсі децентралізації державної влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в Україні існує необхідність створення ефективної моделі державного управління, яка здатна внести стабільність у взаємини між державною владою і органами місцевого самоврядування та створити нові умови взаємин між центром і регіонами. Розвиток місцевого самоврядування в Україні безпосередньо залежить від державної влади, її спроможності забезпечити необхідні умови для ефективного функціонування самоврядування. Зрозуміло що більш управляемою може бути модель державної влади, яка побудована на принципі централізації. Але якою сильною не була б влада в центрі, вона ніколи не зможе стати демократичною в повному розумінні цього слова, якщо не буде спиратися на ініціативу громадян та їх самодіяльність. Саме такий порядок зміцнює основи державності, стабілізує політичну систему, забезпечує єдність й цілісність країни.

Досвід децентралізації влади напрацьований в світі допоможе Україні побудувати таку владу, яка буде більш гуманною та більше орієнтованою на захист пересічних членів суспільства. Тому проблеми децентралізації державної влади постійно перебувають у центрі уваги багатьох українських та зарубіжних вчених. Серед них В.Д. Бондаренко та Ф.Г. Ващук [2], В.Д. Бакуменко [4], О. Кокіц та І. Козаренко [5], В.Б. Дзюндзюк [7], І. Шумляєва [9], С. Л. Ясиневич [10]. та ін. Слід відзначити, що діяльність згаданих авторів погоджується з думкою проте, що децентралізація державної влади та розвиток місцевого самоврядування - це запорука розвитку і зміцнення громадянського суспільства в Україні.

Проблема децентралізації державної влади для України сьогодні займає важливе місце в процесі формування структури інститутів державної влади, як в центрі так і на місцях, являючи собою політико-правове явище, сутність якого полягає у зниженні регуляторного впливу держави через здійснення спрямовуючого, організуючого, регулюючого впливу на суспільство реалізувати волю громадян.

 

Список використаних джерел: 
 1. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 7-9 жовт. 2010 р., Херсон / Ред.: Ю. М Бардачов; Голов. упр. держ. служби України, Херсон. облдержадмін., Херсон. облрада, Херсон. міськрада, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 202 с.
 2. Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія (моніторинг наукових досліджень і розробок): навч. посіб. / В.Д. Бондаренко, Ф.Г. Ващук, І.В. Артьомов, Ю.В. Буцко, Д.В. Вітер, Ф.Г. Ващук; Нац. акад. упр. при Президентові України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород: Ліра, 2007. - 344 с.
 3. Державне управління та місцеве самоврядування: тези Х Міжнар. наук. конгр., 26 берез. 2010 р. / Ред.: В.В. Говоруха; В.Б. Дзюндзюк; В.В. Коржен-ко; О.Ю. Амосов; М.А. Латинін; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2010. - 372 с.
 4. Державне управління: основи теорії, історія і практика: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О., 2009. – 380 c.
 5. Кокіц О., Козаренко І. Особливості взаємодії політичних партій і представницьких органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. - Вип. 3 / 2009. – С. 67-71.
 6. Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21 трав. 2009 р., Харків / Ред.: Ю.П. Битяк; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2009. - 251 с.
 7. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова, Н.С. Миронова, В.В. Нікітін; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - К.: Професіонал, 2008. - 288 с.
 8. Чикаренко І. Імплементація сучасних менеджмент-орієнтованих підходів у кластеризацію економіки міста // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. - Вип. 2 (9) / 2011. – С. 35-38.
 9. Шумляєва І. Реформування територіального устрою в Україні як чинник удосконалення організації влади на місцевому рівні // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. - Вип. 2 (9) / 2011. – С. 78-83.
 10. Ясиневич С. Л. Децентралізація і деконцентрація влади й повноважень // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали 11-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (3 червня 2011 р). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011.- С. 67-72.
5606
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).