Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Місія, як основна і загальна ціль організації

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Місія, як основна і загальна ціль організації
2. Касифікація цілей
3. Фактори, що впливають на результативність процесу визначення цілей. Вимоги для визначення цілей
Висновок
Список використовуваної літератури
 
Вступ
 
Управління – це усвідомлена і цілеспрямована діяльність, з допомогою якої нормальна людина впорядковує і підкоряє своїми інтересами елементи довкілля. Поруч із такими характеристиками управління, як роботу з ресурсами підприємства, виконання безперервних і взаємозалежних видів діяльності стоїть концентрація діяльності для досягнення цілей підприємства. При управлінні організацією досвідчені менеджери визначають постановку цілей як суттєвий компонент, грає серйозну роль діяльності фірми. Постановка чітких цілей й подальша діяльність у відповідність до ними, один із найбільш серйозних завдань, що має керівник.
Потрібно визначити цілі та місію організації, побудувати «дерево цілей», а після цього виробити стратегію поведінки, що забезпечує виконання цих складових. Це є одним із основних цілей вищого керівництва та становить істотну частку всього управління, званого – управління з цілям. Якщо ми ставимо собі завдання вдосконалення організації, не уточнивши її цілей, ми ризикуємо запропонувати кращі способи виконання непотрібних функцій чи кращі шляхів досягнення незадовільних кінцевих результатів. Процес постановки цілей впливає якість управління, а ефективний процес постановки цілей покращує якість управління у цілому. Мистецьки обрана мета збільшує плани управління і зміцнює ефективності роботи організації у цілому. П. Пітер і Р. Уотермен відзначають одне дослідження, яке у цій галузі, воно базувалося на порівнянні результатів діяльності двох фірм, на одній із яких постановка цілей проводилася лише формально. На інший такі цілі були однією з найважливіших ланок управління. Аналіз десятирічного періоду діяльності обох фірм показав, що чистий прибуток тієї компанії, яка систематично практикувала процес постановки цілей, значно перевищує прибуток компанії. І це не приділяла цього процесу особливої уваги. У цьому курсової роботі розглядатиметься постановка і класифікація цілей, проблеми за нормальної постановки цілей та його можливі рішення, як формуються цілі й як впливають управління підприємством [ 7].
 
1. Місія, як основна і загальна ціль організації
 
Основна загальна ціль підприємства – чітко виражена причина його існування – позначається як його місія. Цілі розробляються для здійснення цієї місії.
Місія детелізує статус підприємства і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Формулювання місії підприємства повинна містити слідуюче:
•задача підприємства з точки зору його основних послуг або товарів, його основних ринків і основних технологій.
•зовнішнє середовище по відношенню до фірми, яка визначає робочі принципи підприємства.
•культура організації. Якого типу робочий клімат існує в середині підприємства
Існує широке і вузьке розуміння місії. У випадку широкого розуміння місія розглядається як констатування філософії, призначення і смислу існування організації. Філософія організації визначає цінності, вірування і принципи, у відповідності до яких організації буде здійснювати свою діяльність. Призначення визначає дії, які організації намірена здійснювати, і те, якого типу організацією вона має намір стати. Філософія організації рідко змінюється. Що стосується другої частини місії, то вона може змінюватись в залежності від глибини змін, які можуть проходити в організації і в середовищі її функціонування.
В тому випадку, якщо мається вузьке розуміння місії, вона розглядається як сформульоване твердження відносно того, для чого і за якою причиною існує організація, тобто місія розуміється як твердження, яке розкриває суть існування організації, в якій проявляється різниця даної організації від їй подібних. Правильно сформульована місія, хоча і має завжди загальну філософську суть, але обовязково несе в собі те, що робить її унікальною в своєму роді, і дає можливість охарактеризувати саме ту організацію, в якій вона була розроблена.
Цільовий початок в діяльності організації виникає як відображення цілей і інтересів різних груп людей, так або інакше повязаних з діяльністю організації і зайнятих в процес її функціонування.
Місія організації повинна відображати інтереси всіх вищеназваних субєктів. Ступінь пряву в місії інтересів кожного з даних субєктів принципово залежить від того, які розміри має організація, в якому вона бізнесі, де розміщена і т. д. найбільш стійке, сильне і специфічне вплив на місію організації, незалежно від того, що організація собою являє, здійснюють інтереси власників, працівників і покупців. Тому місія організації повинна бути сформульована таким чином, щоб в ній обовязково знаходило прояв злиття інтересів цих трьох груп людей [ 5].
 
2. Касифікація цілей
 
Після визначення місії настає етап розробки стратегії -формування цілей фірми. Місія є основою для встановлення цілей всієї організації, окремих підрозділів і підсистем. При формуванні цілей необхідно враховувати також певні цінності і цілі, амбіції, бізнес-філософію, ставлення до ризику й етичні погляди, на які орієнтується вище керівництво.
Мета – це кінцевий стан, чи кінцевий результат, до якого прагне фірма. З урахуванням спадковості місії і цілей можна сказати, що цілі – це конкретизація місії організації у формі, доступній для управління процесом їх реалізації. Цілі визначають окремі конкретні напрямки діяльності організації і є необхідною передумовою її успіху.
Звичайно в організації залежно від специфіки галузі, стану зовнішнього середовища, змісту місії, кількості реалізованих видів бізнесів,
Фото Капча