Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародне співробітництво у сфері охорони інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Основи міжнародного співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності
 2. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав
 3. Міжнародно-правова охорона об'єктів промислової власності
 4. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та торговельних марок
 5. Актуальні питання міжнародного співробітництва України в сфері охорони прав інтелектуальної власності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Вступ України до СОТ є одним з пріоритетів її зовнішньоекономічної політики і розглядається як системний фактор розвитку національної економіки.

Створення в Україні сучасної державної системи правової охорони інтелектуальної власності, її удосконалення і розвиток неможливі без міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво суттєво впливає на соціально-економічний розвиток нашої держави, зокрема на зовнішню торгівлю, підприємництво, інноваційну та інвестиційну політику, формування науково-технічного потенціалу суспільства.

У складі колишнього Союзу Україна не мала можливості самостійно здійснювати заходи з розвитку міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності. У той же час Україна як член Організації Об'єднаних Націй (ООН) є однією з держав-засновниць Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). ВОІВ була заснована в 1967 р., а у 1969 р. отримала статус однієї із 16 спеціалізованих організацій ООН.

Сьогодні участь України в міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності реалізується переважно в таких формах:

 • активна співпраця з ВОІВ, включаючи конкретну участь в роботі її керівних органів, постійних комітетів та робочих груп;
 • участь в Союзах, Договорах, Угодах, Конвенціях, адміністративні функції яких здійснює ВОІВ;
 • співробітництво з регіональними Міжнародними організаціями (зокрема Європейською патентною організацією, Євразійською патентною організацією, Міждержавною радою з питань охорони промислової власності країн СНД);
 • двостороннє міжурядове співробітництво й співробітництво на рівні відповідних відомств іноземних країн;
 • співробітництво з неурядовими й громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана зі сферою інтелектуальної власності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» вiд 23.12.1993  № 3792-XII, остання редакцiя вiд 06.01.2004. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12.
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вiд 13.12.1991  № 1977-XII, поточна редакцiя вiд 03.08.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12.
 3. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» вiд 05.11.1997  № 621/97-ВР, остання редакцiя вiд 25.06.2003. - http://zakon. rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=621%2F97-%E2%F0&p=1218034688041545.
 4. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 432 с.
 6. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2003. - 200 с.
 7. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 136 с.
 8. Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база: Зб. осн. законодав. актів / О.М. Роїна (упоряд.). - К.: КНТ, 2003. - 439 с.
 9. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.
 10. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність: підручник. - Харків: ІНЖЕК, 2008. - 304 с.
4901
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).