Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні соціальні програми боротьби з наркотиками за кордоном

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В усьому світі наркотики приймають більше 200 млн. чоловік. Наркоманія веде до втрати заробітної плати, стрімкому зростанню витрат на медико-санітарне обслуговування, розпаду сімей і деградації громад. Зокрема, ін'єкційна наркоманія сприяє розширенню масштабів поширення ВІЛ/СНІДу і гепатиту в багатьох країнах світу. Саме тому існує багато міжнародних програм боротьби з наркотиками, їх незаконним обігом і вживанням, які координуються різними міжнародними орагнізаціями ьа урядами багатьох країн.
Зокрема, Програма Організації Об'єднаних Націй з міжнародного контролю за наркотиками (ЮНДКП) здійснює керівництво всією діяльністю Організації Об'єднаних Націй щодо контролю за наркотиками. Вона допомагає відслідковувати тенденції, які загострюють положення справ в області наркоманії, виробництва і обігу наркотиків; допомагає урядам у створенні структур і стратегій для боротьби з наркотиками; надає технічну допомогу в боротьбі з наркотиками; сприяє практичному здійсненню договорів щодо контролю над наркотиками, а також виконує функції всесвітнього центра передового досвіду і сховища інформації.
ЮНДКП здійснює багатобічний підхід до глобальної проблеми наркоманії: общинні програми профілактики наркоманії, лікування і реабілітації за участю НГО і суспільства; альтернативна допомога з метою розвитку, а також пропонує нові економічні можливості населенню, яке перебуває в економічній залежності від вирощування незаконних культур, що підлягають знищенню; підвищення якості підготовки і технології для боротьби з обігом наркотиків, сприяє більше ефективній роботі установ по забезпеченню дотримання законів; підтримка підприємницького сектора і НГО допомагає розробляти програми для скорочення потреб у наркотичних речовинах.
Серед таких програм можна назвати наступні.
Глобальна програма моніторингу незаконних культур, здійснення якої ведеться в Афганістані, Лаосі, М’янмі, Болівії, Колумбії та Перу, і в рамках якої зроблена спроба інтеграції супутникового зондування, аерозйомки і наземної оцінки для того, щоб країни могли скласти більш повну картину районів незаконної культивації.
Глобальна програма оцінки, яка покликана забезпечувати надходження точної і актуальної статистичної інформації в області споживання незаконних наркотичних речовин на глобальному рівні. Чітке уявлення про тенденції в області наркоманії має вирішальне значення для пошуку оптимальних стратегій профілактики, лікування і реабілітації.
Програма правової допомоги, яка працює з державами по здійсненню договорів в області боротьби з наркотиками, допомагаючи їм у підготовці проектів законодавчих актів і підготовці судових посадових осіб. Юридичну підготовку пройшли більше 1700 провідних співробітників, а юридична допомога надана більше 140 країнам.
Крім того, нещодавно на конференції міністрів 35 країн-членів «Групи Помпіду» в Стразбурзі, прийнято нову “Програму з боротьби з наркотиками на період 2007-2010 років”. Під час зустрічі розглянуто нові орієнтири щодо 6 напрямків діяльності. Йдеться, зокрема, про профілактику, лікування, деонтологію, наукові дослідження та кримінальне переслідування за наркоторгівлю. Програма передбачає використання Інтернету, інших нових технологій для вдосконалення методів, профілактики, вивчення проблем наркоманії в школах. Особливу увагу приділено зміцненню співробітництва у кримінально-правовій сфері між силами правопорядку, соціальними службами та органами охорони здоров'я.
Україна також приймає участь у реалізації Програми із запобігання зловживанню наркотиків та боротьби з їх незаконним обігом у Білорусі, Україні та Молдові (БУМАД).
Найважливішим результатом діяльності Програми БУМАД було визнано створення спільно з МОЗ «Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України» для раннього попередження та моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в країні. Крім того, визначну вагу мали започаткування спільно з Державною митною службою системи обміну інформацією між митними службами портів країн Чорноморського регіону (Болгарії, Грузії, Молдови, Росії, Румунії, Туреччини та України). Система має підвищити ефективність боротьби з контрабандою, і насамперед, нелегальним переміщенням наркотиків морським шляхом.
Важливим наслідком програми в рамках правової допомоги щодо вдосконалення законодавства з питань наркотиків стало те, що до прийнятого Верховною Радою України в грудні 2006 року Закону “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” увійшли 7 з 13 запропонованих Програмою БУМАД положень, які відповідають міжнародним правовим стандартам.
Влітку поточного року шляхом інтеграції наявних інформаційних ресурсів МВС, СБУ, Державної прикордонної та Державної митної служб заплановано завершити створення Міжвідомчої бази даних щодо незаконного обігу наркотиків. Вирішення цього завдання надасть можливість отримати узагальнену аналітичну інформацію для ухвалення управлінських рішень на загальнонаціональному рівні та забезпечить надання інформації в міжнародні правоохоронні системи.
Програму БУМАД фінансує Європейська Комісія та реалізує Програма Розвитку ООН в Україні з 2003 року. З початку роботи БУМАД тільки Україні Європейська Комісія надала фінансову допомогу понад млн. Для продовження реалізації Програми в 2007 році виділено понад, 1 млн. При цьому зазначені кошти не перераховуються будь-якому міністерству або відомству, а використовуються для постачання конкретного спеціального обладнання, програмного забезпечення, навчання спеціалістів і та ін.
Окремо слід розглядати проблему наркотрафіку – незаконного перевезення через державний кордон наркотиків. Найбільшим постачальником і виробником наркотиків (наприклад, опію-сирцю) є Афганістан. Наркотрафік з Центральної Азії, зокрема з Афганістану, стимулює розвиток нелегальної міграції до Європи. За оцінками експертів НАТО, близько двох третин усього опіату виробляють в Афганістані та до 70% його переправляють через країни Центральноазіатського регіону до Європи, зокрема один із трьох основних каналів проходить територією України та Росії.
Уряди Центральноазіатських країн за підтримки Програми ООН по боротьбі з наркотиками і злочинністю розпочали здійснювати проекти проти трафіка наркотиків, однак організатори їх постачання оперативно змінюють канали проходження, постійно залучають нових людей до перевезення і збуту, вміло використовують прозорість кордонів між країнами Центральної Азії.
Очевидним є взаємозв’язок наркобізнесу, корупції та міжнародного тероризму. Більшість наркоугруповань безпосередньо причетні до торгівлі зброєю, використовують для цього законспіровані та перевірені перевалочні бази. За рахунок коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, фінансуються сепаратистські, радикальні релігійні і терористичні організації, які зацікавлені в дестабілізації стану в регіоні. Створення надійного поясу безпеки навколо Афганістану стає одним із головних завдань, які визначають для себе країни Європи на зустрічах, присвячених міждержавному співробітництву у сфері контролю за наркотиками.
 
Список використаних джерел:
 
Организация Объединенных Наций: основные факты. – М: Весь Мир, 2007.
Сьомик Т. В. Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на суспільний розвиток // Право України. – 2008. – № 2.
Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. – Кн. 1: Зб. док. – К. : Юрінком-Інтер, 2006.
Фото Капча