Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні відносини України і Угорщини

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Основні аспекти взаємовідносин України і Угорщини
2. Політичні, економічні, культурні та освітні напрямки взаємовідносин між Україною та Угорщиною
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Десять років тому, в останні місяці 1991 року, у Східній Європі сталися безповоротні події, що мали визначальне значення для майбутнього всього континенту та для подальшого розвитку міжнародних відносин. Розпався Радянський Союз, а з ним - двополюсна світова система, закінчився період протистояння - «холодної війни». Одночасно розпочалася якісно нова епоха для народів постсоціалістичних країн та колишніх республік Радянського Союзу. Відтоді їхнє майбутнє визначають прагнення, націлені на забезпечення прав і свобод, розвиток демократії на основі національної незалежності.

1 грудня 1991 р. український народ висловився за незалежність України. Угорщина в числі найперших визнала незалежність України. Через два дні, 3 грудня, між нашими країнами були встановлені дипломатичні відносини, а вже 6 грудня у Києві було підписано Договір про добросусідство і співробітництво, що заклав підвалини наших взаємин. Завдяки цьому формування українсько-угорських відносин позначається швидким розвитком: 4 грудня 1991 р. Угорщина відкриває Посольство у Києві, а згодом, 26 березня 1992 р., у Будапешті було відкрито Посольство незалежної України за кордоном.

Все це однозначно підтверджує, що Угорщина з самого початку і надалі з підвищеною увагою спостерігає за розвитком України. Угорщина як сусідня держава надзвичайно зацікавлена в існуванні незалежної, економічно сильної України, що поділяє загальноєвропейські цінності і є водночас ключовим чинником політичної та економічної стабільності в усьому регіоні. Угорщина високо цінує те, що український народ мирним, не насильницьким шляхом досяг незалежності та формування держави на демократичній основі, протягом минулого десятиліття подолав труднощі початкового характеру, поступово розбудував засади демократії, досяг успіхів у створенні ринкової економіки, що забезпечує країні політичний і економічний розвиток та відповідне міжнародне визнання.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бюлетень ЄвроКліп-ЄвроЗв'язок. - № 1. Публікація здійснена Фондом ЄвроКліп-ЄвроЗв'язок за підтримки Міністерства закордонних справ Угорської Республіки. - Ніредьгаза: Феліцітер, 2005.
  2. Держкомстат України. Експрес-доповідь. Зовнішня торгівля України. www.ukrstat.gov.ua
  3. Експорт-імпорт Закарпаття у 2008-2009 рр. Прямі іноземні інвестиції у 2008-2009 рр. // Головне управління статистики у Закарпатській області. Неопубліковані матеріали. - 2010. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: Стат. зб. - Ужгород: Державний комітет статистики, 2010.
  4. Експрес-інформація Державного комітету статистики України. - 15 лютого 2005 р. - № 44.
  5. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання. - Т. 1: 1990-1991 рр. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001; www.rada.kiev.ua /laws/pra-vo/new/country.html
  6. Кіш Є. Політична трансформація в Угорщині в контексті загально-європейської інтеграції на зламі тисячоліть // Україна в сучасному геополі-тичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти. - К.: КІС, 2004.
  7. Кіш Є. Три домінанти в політичній палітрі Угорщини // Стратегічна панорама. - 1999. - № 1-2.
  8. Розширена Європа - Сусідні країни. Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами. Повідомлення Європейської Комісії для Ради та Європейського Парламенту. http://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_ country/bilateral_relations.htm
  9. Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К.: МАУП, 2004.
10425
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).