Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модель дитячого навчального закладу Є. Тихеєвої

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз підходів до педагогічного методу Є. І. Тихеєвої
 2. Педагогічна система та модель дошкільного закладу Є. І. Тихеєвої
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Інтеграція вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, поваги до здобутків інших освітніх систем та пошуку ефективної моделі кооперації різних систем освіти. Суттєвою допомогою в цьому аспекті може стати вивчення і творче використання педагогічно цінних ідей і досвіду минулого. Досвід попередніх поколінь, їх теоретичні й практичні здобутки нині стають джерелом розвитку й удосконалення організації системи дошкільної освіти згідно з вимогами сьогодення.

Необхідність практичної реалізації особистісно-орієнтованої моделі виховання в дитячому садку потребує вивчення світового гуманітарного досвіду, його історичних інваріантів. У зв’язку з цим, цілком закономірний інтерес до історії вітчизняної педагогіки, яка має свої культурно-історичні традиції, що відображають особливості становлення та розвитку в Україні педагогічної теорії і практики дошкільного виховання, відомо, що історичний досвід - одне із найважливіших джерел, з якого педагогічна наука може й повинна черпати матеріал для розробки життєво важливих проблем виховання, запозичувати все цінне для педагогічної практики, ретроспективний аналіз ідей минулого стає основою для виявлення загальних тенденцій і закономірностей педагогіки, зокрема й гуманістичних традицій виховання дитини-дошкільника.

Є. І. Тихеєва створила оригінальну теорію дошкільного виховання. Вона розробляла проблемпи дошкільного виховання, опираючись на основні положення російської класичної педагогіки. Через всю її теоретичну й практичну діяльність проходить ідея єдності й наступності виховання дітей у родині, дитячому саду й школі. Вона справедливо вважала, що це сприяє формуванню особистості у відповідності з вищими соціальними та етичними законами, На її думку, необхідною була така система, яка допомогла б виховати людину в кращому значенні цього слова й забезпечила б всебічний розвиток особистості людини починаючи з раннього віку.

У зв’язку з цим представляє інтерес розроблена модель Є. І. Тихеєвої (1867-1943 pp.), яка досі не знайшла повного відображення в сучасних дослідженнях.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бондар О.В. Історіографія становлення та розвитку системи дошкільного виховання в 20-і роки XX ст. / О. В.Бондар // Зб. наук, праць ХДПУ ім. Г.С. Ско-вороди. Серія „Історія та географія”. -Вип. 14-15. -Харків, 2003. - С. 125-131.
 2. Савинова Л. К. Развитие дидактических принципов К.Д.Ушинского в педагогическом наследии Е.И.Тихеевой / Л.K. Савинова // XXIX Герценовские чтения "Дошкольное воспитание" , научные доклады. - СПб., 1976. – С. 67-72.
 3. Саяпіна С.А. Виховання дітей раннього віку як педагогічна проблема в працях Є.Тихеєвої (20-30-і pp. XX ст.) / Світлана Анатоліївна Саяпіна / Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук, праць. Вип. L / За заг. ред. проф. Сипченка В.І. - Слов’янськ: СДПУ, 2010. - С. 178-187.
 4. Тихеева Е.И. Детский сад по методу Е.И.Тихеевой / Е.И. Тихеева. - М.-СПб., 1930. – 178 с.
 5. Тихеева Е.И. Детский сад, его значение и оборудование / Е.И. Тихеева - СПб, 1920. - 215 с.
 6. Тихеева Е.И. Основы педагогической работы в детских учреждениях ЛИОММ / Е. И. Тихеева // Доклад в совете института в 1927. - 1927. - 11 с.
 7. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) / Е. И. Тихеева. –М.: Просвещение, 1981. –159с.
 8. Тихеева Е.И. Роль игры в развитии преддошкольника / Е. И. Тихеева // Игрушка. - 1938. - № 6. – С. 9-11.
 9. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник / Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н.Борисової, В.У.Кузьменко; за заг. ред. З.Н.Борисової. - К.: Вища школа, 2004. - С. 375-390.
 10. Шульгина Е.В. Наследие Е.И.Тихеевой как педагогическая система / Е.В. Шульгина // Alma mater. Вестник высшей школы. №11. М., 2006. – С. 73-75.
 11. Шульгина Е.В. Общественно-педагогическая деятельность Е.И.Тихеевой как составная часть авторской педагогической системы / Е.В. Шульгина // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып.58. М., 2005. – С. 86-92.
6624
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).