Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090602 "Електричні системи та мережі"

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство науки i освіти України
Чернігівський державний технологічний університет
 
Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем
 
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності
7.090602 "Електричні системи та мережі"
 
Затверджено на засідання кафедри електричних систем і мереж
Протокол №   від                      
Чернігів ЧДТУ 2007
Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090602 "Елект-ричні системи та мережі"/ Укл. Бодунов В.М.– Чернігів: ЧДТУ, 2007.
Укладач:       Бодунов Вадим Миколайович, асистент
Відповідальний за випуск:        Скоробогатова В. І., завідувач кафедри електричних систем і мереж
Рецензент:
 
Зміст
 
 
ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 1.1Задача оптимізації
1.2. Основні принципи побудови цільової функції
1.3. Вибір обмежень
2. МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ
2.1. Прямой класичний метод
2.2.  Метод невизначених множників Лагранжа
2.3. Методи лінійного програмування
2.4. Загальна характеристика методів нелінійного програмування
3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ЛІТЕРАТУРА
Фото Капча