Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модуль 1. Тестові завдання з розділів: «Комунальна гігієна», «Гігієна праці», «Гігієна харчування», та «Гігієна дітей і підлітків»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Модуль 1. Тестові завданняз розділів:
«Комунальна гігієна», «Гігієна праці»,
«Гігієна харчування», та «Гігієна дітей і підлітків»

 

 1. Дайте визначення предмету “Гігієна”: Наука, яка вивчає закономiрностi впливу навколишнього середовища на органiзм людини i суспільне здоров’я з метою обґрунтування гiгiєнiчних нормативiв, санiтарних норм і правил та профілактичних заходiв, реалiзацiя яких забезпечує оптимальнi умови для життєдiяльностi людини, збереження і змiцнення її здоров’я та запобігання виникненню різноманітних захворювань.
 2. Перелічіть основні види профілактики Первинна Вторинна Третинна:
 3. Назвіть основні кліматичні пояси Землі: Полярний Помірний Тропічний Жаркий Теплий Суворий Холодний
 4. Назвіть основну мету гігієни: Збереження та зміцнення здоров'я людини
 5. Перелічіть провідні методи гігієнічних досліджень: Епідеміологічний метод Метод санітарного обстеження Метод гігієнічного експерименту Метод санітарної експертизи
 6. Назвіть ім'я основоположника гігієни як самостійної науки: М. Петенкофер
 7. Назвіть, хто першим на Україні подав ідею організації санітарно-епідемічних станцій. О. М. Марзеєв
 8. Назвіть основні періоди розвитку гігієни як науки: Емпіричний Експериментальнонауковий
 9. Перелічіть різновиди методу санітарного обстеження у ході гігієнічних досліджень: Санітарний опис Поглиблене санітарне обстеження
 10. Назвіть ім'я основоположника гігієни як самостійної науки: М. Петенкофер
 11. Перелічіть різновиди методу гігієнічного експерименту: Лабораторний гігієнічний експеримент Натурний гігієнічний експеримент
 12. Назвіть форми санітарного нагляду, що використовуються у гігієні: Поточний Запобіжний
 13. Який метод використовується для вивчення здоров’я населення: Епідеміологічний метод
 14. Який основний метод дослідження в своїй роботі використовує санітарний лікар: Метод санітарного обстеження
 15. Перерахуйте основні складові електромагнітного спектра сонячного випромінювання: Іонізуюче випромінювання Ультрафіолетове випромінювання Інфрачервоне випромінювання Випромінювання радіочастот Видима (оптична) ділянка
 16. Що таке біодоза? Найменша кількість УФ, яка викликає ерітему через 15-20 год у дорослих Найменша кількість УФ, яка викликає ерітему через 3-4 год у дітей
 17. Укажіть фізичні одиниці, які характеризують освітлення: Кандела Люмен/м2 Люкс Люмен Кандела/м2
 18. Назвіть показники геометричного методу оцінки природного освітлення: Проекція небосхилу Коефіцієнт заглиблення Кут отвору Світловий коефіцієнт Кут падіння
 19. Назвіть основні типи мікроклімату: Комфортний Дискомфортний нагрівний Дискомфортний охолоджувальний
 20. Укажіть нормативи відносної вологості та швидкості руху повітря у житловому приміщенні: Відносна вологість 3060% Швидкість руху повітря 0, 20, 3 м/с
 21. Назвіть фактори, які сприяють природній вентиляції приміщень: Різниця температур зовнішнього і кімнатного повітря Сила вітру Витяжні вентиляційні канали Наявність дефлекторів на даху будинків
 22. Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною концентрації вуглекислого газу: Добра  концентрація вуглекислого газу менше 0, 07% Допустима  концентрація вуглекислого газу менше 0, 1%
 23. Назвіть основні кліматичні зони України: Південний берег Криму Полісся Лісостеп Степ Карпати
 24. Назвіть провідні показники санітарної оцінки ґрунту: Токсикологічні Санітарно-хімічні Санітарно-бактеріологічні Санітарно-гельмінтологічні Радіаційні Вміст канцерогенних речовин Санітарно-ентомологічні
 25. Назвіть основні типи ґрунту у залежності від механічного складу: Гумус Глина Пісок Галька Хрящ Гравій
 26. Малопридатними для забудови житла в санітарно-гігієнічному відношення є території: Що затоплюються. Що мають високий рівень ґрунтових вод. Що затоплюються, підтоплюються чи мають високий рівень ґрунтових вод.
 27. Назвіть види підземних вод: Верховодка ґрунтові води Міжпластові напірні води Міжпластові безнапірні води
 28. Укажіть основні методи знешкодження води: Суперхлорування Кип'ятіння Хлорування післяпереломними дозами Фільтрація через спеціальну шихту
 29. Назвіть біологічні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання: Еритемний Бактерицидний Вітаміноутворюючий Пігментоутворюючий Загальностимулюючий
 30. Назвіть прилади, що використовуються для визначення вологості повітря: Гігрометр Психрометр Ассмана Гігрограф Психрометр Августа
 31. Назвіть істотний недолік психрометра Августа: Залежність від швидкості руху повітря
 32. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення повітря житлових приміщень: міський транспорт \ викид автотранспорту \ викиди промислових підприємств
 33. Назвіть природні погодоформуючі фактори: Інтенсивність сонячної радіації Особливості ландшафтних умов Сонячна активність Атмосферна циркуляція
 34. Перерахуйте основні види очисних споруд, які використовуються для проведення механічної очистки стічних вод: Станція решітчастих фільтрів Пісколовки Відстійники Септиктенка
 35. Укажіть основні заходи санітарної охорони ґрунту: Архітектурно-планувальні Санітарно-технічні Організаційно-адміністративні Технологічні
 36. Назвіть зони санітарної охорони джерел водопостачання: Зона посиленого режиму Зона обмежень Зона спостережень
 37. Назвіть протозойні інфекції, що можуть передаватися через воду: Балантідіоз Амебна дизентерія
 38. Укажіть основні методи хлорування води: Хлорування з преамонізацією Хлорування нормальними (відповідно до хлорпотреби) дозами Подвійне хлорування Перехлорування
 39. Назвіть основні методи вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання: Фотоелектричний метод за допомогою ультрафіолетметра Фотохімічний метод з використанням уранілу та щавлевої кислоти
 40. Назвіть методи дослідження природного освітлення у приміщенні: Описовий Геометричний Світлотехнічний
 41. Назвіть основні системи природного освітлення: Бокова Верхня Комбінована
 42. Назвіть прилади для вимірювання атмосферного тиску: Барометр-анероїд Чашковий
Фото Капча