Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модуль 2. Тестові контрольні питання

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Модуль 2. Тестові контрольні питання
 
1.Вкажіть регіон, що став колискою національного відродження у Наддніпрянській Україні:
а) Галичина;
б) Київщина;
в) Південна Україна;
г) Слобожанщина
2.Назвіть твір, що започаткував добу національного Відродження у Наддніпрянській Україні:
а) Енеїда;
б) Історія Русів;
в) Книга буття українського народу;
г) Русалка Дністрова
3.Найвідоміший суспільно-політичний трактат українських автономістів кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.:
а) Енеїда;
б) Історія Малої Росії;
в) Історія Русів;
г) Ода на рабство;
4.Автор „Грамматики малороссийского наречия…“ (Санкт–Петербург, 1818) та словника української мови:
а) Василь Каразин;
б) Іван Котляревський
в) Михайло Максимович;
г) Олексій Павловський
5.Назвіть діячів, які видали перші збірки українських народних дум (Санкт–Петербург, 1819 р.) та народних пісень (Москва, 1827 р.):
а) І.Вагилевич – М.Шашкевич;
б) І.Котляревський – Г.Квітка-Основ’яненко;
в) М.Максимович – М.Костомаров;
г) М.Цертелєв – М.Максимович
6.Найдавніші університети в Україні:
а) Львівський, Харківський, Київський;
б) Острозька школа, Київська академія, Київський університет;
в) Київський, Одеський, Чернівецький;
г) Харківський, Київський, Одеський
7.Перший ректор Київського університету:
а) Василь Каразин;
б) Михайло Максимович;
в) Микола Костомаров;
г)Михайло Погодін
8.У перших десятиліттях ХІХ ст. у Перемишлі діяв просвітницький гурток:
а) Руська бесіда;
б) Руська рада;
в) Руська трійця;
г) Товариство священників
9.Гімназія вищих наук, у якій навчався М.Гоголь, була заснована:
а) у Києві 1834 р.;
б) у Львові 1817 р.;
в) у Ніжині 1820 р.;
г) в Одесі 1817 р.
10.До „Руської трійці“ належали:
а) І.Вагилевич, Я.Головацький, М.Шашкевич;
б) М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко;
в) М.Максимович, М.Костомаров, Т.Шевченко;
г) І.Франко, М.Шашкевич, П.Чубинський
11.Альманах „Русалка Дністрова“ було видано:
а) 1834 р., Краків;
б) 1835 р., Львів;
в) 1837 р., Будапешт;
г) 1840 р., Київ
12.Визначте правильну хронологічну послідовність подій:
а) вихід „Енеїди“ – заснування Харківського університету;
б) видання альманаху „Русалка Дністрова“ – заснування Львівського
 університету;
в) вихід „Кобзаря“ Т.Шевченка - заснування Київського університету;
г) вихід „Запорожской старины“ І.Срезневського – заснування
 Задунайської Січі;
13.Перша наукова праця з історії України та її автор:
а) Історія Русів – Г.Кониський;
б) Історія Малої Росії – Д.Бантиш-Каменський;
в) Історія Малоросії – М.Маркевич;
г) Історія в життєписах – М.Костомаров
14.Ректор Харківського університету, професор історії і географії, відомий байкар:
а) Євген Гребінка;
б) Петро Гулак–Артемовський;
в) Микола Костомаров;
г) Григорій Сковорода
15.У якому році вперше видано „Кобзар“ Т.Шевченка:
а) 1834 р.;
б) 1838 р.;
в) 1840 р.;
г) 1846 р.
16.Перший український часопис у Галичині:
а) Зоря;
б) Зоря Галицька;
в) Русалка Дністрова;
г) Слово
17.У якій галузі науки уславився Михайло Остроградський (1801–1862):
а) біологія;
б) географія;
в) математика;
г) хімія
18.Письменник і педагог, автор вірша „Я русин був, єсмь і буду…“, „Букваря“, багатьох альманахів та підручників:
а) Ю.Гуца-Венелін;
б) О.Духнович;
в) П.Лодій;
г) М.Лучкай
19.Єдиний в Україні ансамбль міської Круглої площі в стилі ампір з монументом Слави був побудований:
а) у 2-й половині ХVІІІ ст. у Бучачі;
б) наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. у Львові;
в) на початку ХІХ ст. у Полтаві;
г) у середині ХІХ ст. у Харкові
20.Коли та за проектом якого архітектора був споруджений палац Розумовського у Батурині:
а) у 2-й половині ХVІІІ ст. – арх. Ф.-Б.Растреллі;
б) наприкінці ХVІІІ – арх. А.Меленський;
в) на початку ХІХ ст. – арх. Ч.Камерон;
г) у 1830–1850-х рр. – арх. В.Беретті
21.Палацовий комплекс у Качанівці (Чернігівщина) був створений:
а) у 2-й половині ХVІІІ ст.;
б) наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.;
в) у 1830–1850-х рр.;
г) у 1850–1860-х рр.
22.Відомий скульптор, уродженець Чернігівщини, професор і ректор Петербурзької академії мистецтв, автор пам’ятників А.Рішельє в Одесі, Г.Потьомкіну у Херсоні та ін.:
а) Олександр Архипенко;
б) Лука Боровиковський;
в) Іван Мартос;
г) Іван Сошенко;
23.Проект ампірної будівлі Київського університету розробили архітектори:
а) Вікентій Беретті – Олександр Беретті;
б) Микола Краснов –Владислав Городецький;
в) Андрій Меленський – Іван Левинський;
г) Ф.-Б.Растреллі –Іван Мічурін;
24.Видатні актори, основоположники сценічного реалістичного мистецтва у ХІХ столітті:
а) Василь Гоголь-Яновський – Остап Вересай;
б) Іван Котляревський – Григорій Квітка-Основ’яненко;
в) Карпо Соленик – Михайло Щепкін;
г) Іван Сошенко – Тарас Шевченко
25.Автор картин „Селянська родина“, „Катерина“, „На пасіці“, „Циганка–ворожка“, серії графічних робіт „Живописна Україна“ та ін:
а) В.Боровиковський;
б) С.Васильківський;
в) І.Сошенко;
г) Т.Шевченко
26.Українська Громада у Санкт-Петербурзі видавала часопис:
а) Діло
б) Зоря;
в)
Фото Капча