Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мохоподібні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему: «Мохоподібні»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОХОПОДІБНИХ ТА ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ НА УКРАЇНІ
1.1. Дослідження Мохоподібних на Україні
1.2. Умови зростання та географічне походження мохоподібних
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ МОХОПОДІБНІ
2.1. Особливості відділу Мохоподібні
2.2. Особливості основних класів відділу Мохоподібні
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ МОХОПОДІБНИХ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ ТА ОХОРОНА
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 ВСТУП
 
Мохоподібні – велика група зовнішньо надзвичайно різноманітних рослин. Представники цього відділу – найдавніші сучасні вищі рослини. Вони є найпримітивнішими серед спорових рослин і викликають певний науковий і методичний інтерес. Серед вищих рослин за кількістю видів мохоподібні займають друге місце після квіткових. В усьому світі зростає від 2200 до 27000 видів мохоподібних (за різними джерелами) [2, 4], в тому числі біля 8500 печіночників (280 родів), біля 14500 (18000 видів) листкостеблових мохів і біля 300 видів (3 чи 6 родів) антоцеротових. В Україні зустрічається близько 580 видів. На поліссі зростають 368 видів мохів, в Лісостепу знайдено їх майже вдвічі менше, а в Степу й ще менше, лише Карпати можуть зрівнятися в цьому з Поліссям [19].
Мохоподібні своєрідні і неповторні за своєю організацією та способом життя, тому й заслуговують на певну увагу в шкільному курсі біології. Актуальним питанням сучасної методики біології є шляхи підвищення розвитку розумових та творчих здібностей школярів, підвищення пізнавальної активності учнів, вивчення ефективності інноваційних підходів навчання і виховання, що дають змогу не тільки дати учням основи знань, але й навчити їх обробляти, аналізувати, синтезувати потік сучасної інформації.
Цю групу рослин ми пропонуємо для вивчення з використанням різних підходів, а саме:
1) Активного впровадження незвичайних, нетрадиційних ситуацій на уроці.
2) Створення на уроці моментів активного включення учнів в процес пізнання природи, закономірностей її розвитку.
3) Використання в більшій мірі матеріалу, що доводять втілення біологічної теорії в практику.
Мета даної роботи: систематизувати відомості про відділі Мохоподібні, їх різноманітність, значення та принципи охорони.
Об'єктом дослідження виступають мохоподібні та їх поширення на території України.
Предмет – використання мохоподібних людиною.
Методи дослідження: аналітичний огляд літератури.
Для досягнення мети і доказу або заперечення гіпотези нами були поставлені такі завдання:
1. Провести аналіз відділу Мохоподібні
2. Узагальнити відомості про біологічні дослідження Мохоподібних.
3. Проаналізувати поширення окремих видів відділу.
4. З’ясувати значення мохоподібних для людини.
 
 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОХОПОДІБНИХ ТА ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ НА УКРАЇНІ
 
1.1. Дослідження Мохоподібних на Україні
 
Біологічні дослідження на території України беруть початок, в основному в середині XIX ст. вони розвивались повільно, інколи залишались незакінченими.
В них приймали участь і небріологи, які займались вивченням мохоподібних поступово, переходячи потім до інших груп рослин чи до інших питань. Роботи по біології проводились майже виключно в університетах – Харківському (Т. А. Алексенко), Київському (А. Покровський і інші), Новоросійському (А. А. Сапегин), а також в Львові [4]. Результати вивчення бріофлори України висвітлені в малочисленних роботах і опубліковані переважно в виданнях Київського, Харківського і Новоросійського товариства природовипробувачів, в «Известиях» Петербурзького ботсаду і інших джерелах. Відомості про мохи представлені в них в вигляді окремих списків чи разом з списками інших груп рослин. Ці дослідження торкнулися окремих місцевостей України [2].
Деякі данні про мохи районів Кам'янець-Подільського і Радомишля приводить Г. Бельке в 1858, 1866 рр., І. Плутенко опублікував в 1871р. матеріали до флори мохів і лишайників Полтавської губернії, які містять список із 36 видів мохів. В. В. Совінскім в «Материалах для флорьі водорослей и отчасти мхов некоторьгх уездов Киевской и Полтавской губернии» (1875) описано 17 видів мохів. АДокровський вперше для околиць Києва вказує 137 видів мохів (1892 р.). В двох роботах М. А. Алексенко представлені списки мохів для північної частини Харківської (1897) і для Чернігівської (1898-1899) губернії [2]. На початку XX ст. К. Шафнагелем згадується ряд видів мохів із району Житомира і районів Кам'янець-Подільської губернії (1908). Відомості до бріофлори південно-сходу України приводить Н. А. Мосолов в вигляді списку, який містить 3- види печіночників і 27 видів мохів. І. Ширяєв в описах сфагнових боліт в околицях Харкова (1909) дає перші відомості про сфагнових мохів району, потім – при описі гіпнових і сфагнових боліт в Лебединському уїзді (1910 р.) А. Матушевський повідомляє про мохи Шепетівських лісів (1913) р.) Н. Н. Чікілевський розглядає екологію моху Polytrichum commune на пісках в південно-західній частині Чернігівщини (1909). В. В. Дотуровський в 1916 р. для поліської частини Волинської губернії приведено 111 видів мохоподібних.
В ряді публікацій представлені матеріали по флорі мохоподібних Криму. За даними Н. Зеленського, відомо було 38 видів мохоподібних, в тому числі 6 видів печінкових мохів: 13 видів були вказані вперше (1896) Е. В. Цикендрат приводить 1 вид печіночників і 13 видів мохів (1900) ;
О. А. і Б. А. Федченко – 18 видів мохоподібних (1905). До того часу для Криму були відомі 45 видів. Особливий
Фото Капча