Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морально-етичні цінності сьогодення

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП

 1. Система морально-етичних цінностей у сучасній філософській парадигмі
 2. Класифікація морально-етичних якостей сучасної особистості
 3. Виховання основ моральної культури
 4. Форми і методи формування морально-етичних стандартів на сучасному етапі розвитку суспільства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Морально-етичні цінності, інтегруючи позитивні здобутки як окремої особистості, так і народу у цілісне світобачення, ґрунтуються на традиціях і звичаях народу, його історії. Для України, позбавленої власної державності більш, аніж на три століття, залучення підростаючого покоління до морально-етичних цінностей власного народу є важливим завданням у протистоянні асиміляційним процесам, утвердженні власної суверенності і самобутності.

З появою і розвитком суверенної Української держави постає проблема відродження нації, народної культури, морально-етичних надбань. Зокрема, М.В.Попович у своїй роботі «Національна культура і культура нації», зазначає, що відродження нації – це формування її духовності, моралі, державності і основ її економічного добробуту. У всіх цих сферах можуть бути застосовані поняття істини, добра і краси (чи, ширше, гармонії), як морально-етичних орієнтирів.

Систематичне залучення дітей та молоді до морально-етичних цінностей здійснюється за допомогою пояснень, розповідей, лекцій, дискусій, рольових ігор. Така робота часто супроводжується удосконаленням знань про мораль та корекцією уявлень дітей про вимоги до власної поведінки через самооцінку і самоконтроль.

Таким чином, дослідження генези формування морально-етичних цінностей у дітей засобами народознавства у філософії, психології і педагогіці засвідчує інтерес до зазначеної проблеми у науці, різноманіття наукових підходів і досліджень. До сьогодні триває процес визначення і шліфування як самого поняття, так і основних характеристик, пошук адекватних методів і прийомів формування морально-етичних цінностей засобами народознавства, етики, ігрової діяльності тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілість? // Наука і культура. Україна: Щорічник. – 1998. – Вип. 22. – С.309-325.
 2. Етика: Навч. посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін. К.: Освіта, 1992. - 328 с.
 3. Єрмаленко А. М. Комунікативна практична філософія. - К.: Знання, 1999. 488 с.
 4. Любищев А.А. Генетика и этика // Генетика этики и эстетика. – СПб.: «Талисман», 1995. – С.255-277.
 5. Національна культура: Зміна парадигм і орієнтацій // Світогляд і духовна творчість / Відп. ред. К.П. Шудря, Є.І.Андрос. – К.: Наукова думка, 1993. – С.158-165.
 6. Попович М.В. Національна культура і культура нації / М.В.Попович. – К.: Знання-Україна, 1991. – 64 с.
 7. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Юрій Руденко. – К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2003. – 328 с.
3655
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).