Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

можливості інтегрованого середовища розробки програм Qt Creator та основи паралельних обчислень мовою програмування С++

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

 

Вступ

1. Інтегроване середовище розробки програмних додатків Qt Creator

1.1 Інструментарій Qt

1.2 Компоненти Qt

2. OpenMP

2.1 Переваги OpenMP

2.2 Конструкції OpenMP

2.3 Сортування масиву злиттям

2.4 Тестування програми сортування

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

 

Вступ

 

Метою навчально-ознайомчої практики було вивчення основних можливостей інтегрованого середовища розробки програм Qt Creator та ознайомлення з основами паралельних обчислень мовою програмування С++ в цьому середовищі.

Qt Creator — інтегроване середовище розробки, призначене для створення крос-платформових застосунків з використанням бібліотеки Qt. Підтримується розробка як класичних програм мовою C++, так і використання мови QML, для визначення сценаріїв в якій використовується JavaScript, а структура і параметри елементів інтерфейсу задаються CSS-подібними блоками. Qt Creator може використовувати GCC або Microsoft VC++ в якості компілятора.

Явище перколяції (або протікання) було відкрите англійським дослідником Бродбентом у 1957 році, який досліджував процеси проходження отруйних газів через вугільні фільтри у протигазі. Виявилось, що гази можуть проникати через цей фільтр, рухаючись по лабіринту, який утворюють мікропори активованого вугілля, і цей процес відрізнявся від давно відомого у фізиці явища дифузії. Теорія, яка вивчає такі процеси, називається теорією перколяції.

Було написано тестову програму сортування масиву випадкових чисел та застосовано паралельні потоки для прискорення обчислень з використанням директив OpenMP.

 

1. Інтегроване середовище розробки програмних додатків Qt Creator

 

Qt Creator — інтегроване середовище розробки, призначене для створення крос-платформових застосунків з використанням бібліотеки Qt. Підтримується розробка як класичних програм мовою C++, так і використання мови QML, для визначення сценаріїв в якій використовується JavaScript, а структура і параметри елементів інтерфейсу задаються CSS-подібними блоками. Qt Creator може використовувати GCC або Microsoft VC++ в якості компілятора. Для Windows версій бібліотека комплектується компілятором, заголовними і об'єктними файлами MinGW.

 

1.1 Інструментарій Qt

 

Qt — кросплатформовий інструментарій розробки ПЗ мовою програмування C++. Дозволяє запускати написане за його допомогою ПЗ на більшості сучасних операційних систем шляхом простої компіляції тексту програми для кожної ОС без зміни початкового коду. Включає всі основні класи, які можуть бути потрібні при розробці прикладного програмного забезпечення, починаючи з елементів графічного інтерфейсу і закінчуючи класами для роботи з мережею, базами даних, OpenGL, SVG і XML. Бібліотека дозволяє керувати потоками, працювати з мережею, і забезпечує кросплатформовий доступ до файлів.

Qt також може бути використаним в багатьох інших мовах програмування: Ada (QtAda), C# (Qyoto/Kimono), Java(Qt Jambi), Qt Jambi, Pascal, Perl, PHP (PHP-Qt), Ruby (QtRuby), та Python (PyQt,PySide).

Відмінна особливість Qt від інших бібліотек — використання Meta Object Compiller — попередньої системи обробки початкового коду (загалом, Qt, це бібліотека не для чистого C++, а для його особливого діалекту, з якого і «перекладає» MOC для подальший компіляції будь-яким стандартним C++ компілятором). MOC дозволяє у багато разів збільшити потужність бібліотек, вводячи такі поняття як слоти (slots) і сигнали (signals). Qt комплектується графічним середовищем розробки графічного інтерфейсу QTDesigner, що дозволяє створювати діалоги і форми «мишею». Ідеологія створення форм в Qt базується на використанні менеджерів розташування, котрі створюють «гумовий» дизайн, при якому розмір і розташування елементів форм визначаються автоматично, що значно прискорює розробку графічного інтерфейсу. В поставці Qt є «Qt Linguist» — могутня графічна утиліта, що дозволяє спростити локалізацію і переклад вашої програми багатьма мовами; і «Qt Assistant» — довідкова система Qt, що спрощує роботу з документацією по бібліотеці, а також дозволяє створювати кросплатформову довідку для розробленого на основі Qt ПЗ.

 

1.2 Компоненти Qt

 

Бібліотека розділена на декілька модулів, для четвертої версії це:

-QtCore — класи ядра бібліотеки використовувані іншими модулями;

-QtGui — компоненти графічного інтерфейсу;

-QtNetwork — набір класів для мережевого програмування. Підтримка різних високорівневих протоколів може мінятися від версії до версії. У версії 4.2.x присутні класи для роботи з протоколами FTP і HTTP. Для роботи з протоколами TCP/IP і UDP призначені такі класи як: QTcpServer, QTcpSocket для TPC/IP і QUdpSocket для UDP;

-QtOpenGL — набір класів для роботи з OpenGL;

-QtSql — набір класів для роботи з базами даних мовою структурованих запитів SQL. Основні класи цього модуля у версії 4.2.х: QSqlDatabase — клас для надання з'єднання з базою, для роботи з якоюсь конкретною базою даних, вимагає об'єкт успадкований від класу QSqlDriver — абстрактного класу, який реалізується для конкретної бази даних і може вимагати для компіляції SDK бази даних. Наприклад, для збірки драйвера під базу даних FireBird/InterBase вимагає .h файли і бібліотеки статичної лінковки, що входять в комплект постачання даної БД;

-QtScript — класи для роботи з Qt Scripts;

-QtSvg — класи для відображення і роботи зі Scalable Vector Graphics (SVG) даними;

-QtXml — модуль для роботи з XML, підтримується SAX і DOM моделі роботи;

-QtDesigner — класи створення розширень QtDesigner'а для своїх власних віджетів;

-QtUiTools — класи для обробки в застосунку форм Qt Designer;

-QtAssistant — довідкова система;

-Qt3Support —

Фото Капча