Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Можливості народної педагогіки у формуванні мотивації до навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Психологічні особливості розвитку особистості шестирічного дошкільника в контексті мотиваційної готовності до шкільного навчання
 2. Застосування засобів і методів народної педагогіки у формуванні стійкого бажання дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Проблема готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання – одна з традиційних і завжди актуальних серед теоретичних і прикладних проблем дитячої психології, педагогіки та етнопедагогіки зокрема. Сучасні вимоги до оновлення стратегій розв’язання даної проблеми пов’язані з тим, що нарешті за дошкільним і початковим шкільним вихованням визнано провідним розв’язання завдання розвитку у дітей базисних здібностей. Саме вони служать основою для різнобічного розвитку особистості на наступних етапах життедіяльності.

Реалізація принципу диференційованого навчання на початковому його етапі, підбір типу навчальних програм для школяра-початківця особливо загострили проблему визначення не полярних показників «готовності-неготовності», а їх градації. Це обумовлено, в першу чергу, тим значенням, яке мае правильне і своєчасне визначення можливостей дитини для побудови стратегій виховних впливів, на чому і грунтується один з основоположних принципів народної педагогіки – індивідуальності навчання.

Розв’язання проблеми формування стійкої готовності дитини до навчання у школі на сучасному етапі вимагає розглядати її з позиції розуміння готовності як системного утворення, що формується в результаті взаємодії процесів саморозвитку і ціленаправленого виховання дошкільників. Конструктивними можуть бути лише діагностика процесу формування готовності та вибір засобів корекційного і заохочуючого впливу

Вступ до школи є однією з найважливіших подій у житті дитини. Оскільки сьогодні багато дітей починають навчання не з 7, а з шестирічного віку, виникає багато проблем і запитань. Тому виникає необхідність знати психологію шестирічного учня, адже різниця між такими дітьми величезна.

Найважливішим наслідком формування у дитини шестирічного віку стійкого бажання вчитися є досягнення психологічної готовності до шкільного навчання, що, по суті, свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, вихованців, молоді і батьків. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
 2. Духнович О. Народна педагогіка // О. В. Духнович. Вибрані твори / за ред. Д. М. Федак. – Ужгород : ВАТ Видавництво “Закарпаття”, 2003. – 566 с.
 3. Етнопедагогіка: навч. посібник. / В. Б. ȯвтух, А. А. Марушкевич, Н. М. Дем’яненко, В. В. Чепак; Ч. І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 149 с.
 4. Косенко Ю. Українська етнопедагогіка. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Юлія Миколаївна Косенко. – Маріуполь, МДГУ, 2004. – 128 с.
 5. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: Навч.посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.
 6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тамара Іллівна Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 456 с.
 7. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Юрій Дмитрович Руденко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 8. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
 9. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – 159 с.
6632
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.