Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Аналіз законодавчої бази з питань переміщення автомобілів спеціального призначення в режимі імпорту
2. Особливості класифікації автомобілів спеціального призначення за УКТ ЗЕД
3. Декларування автомобілів спеціального призначення в режимі імпорту
4. Оподаткування імпорту автомобілів спеціального призначення
5. Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Такий сектор в автомобільній промисловості як «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів» є важливим для діяльності країни. Дана група автомобілів виконує низку нагальних для кожного дня потреб. Свого ж виробництва таких автомобілів Україна майже не має, тому на сьогоднішній день в Україні сектор «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів» в цілому є імпортозалежним.
Про це свідчить динаміка експортно-імпортних операцій із даним видом товару. Так наприклад у 2011 році імпорт автомобілів спеціального призначення становив 78 667 000 USD, коли експорт становив – 34 769 000 USD. У 2012 році ситуація із імпортом була такою – 110 776 000 USD, експорт в свою чергу склав 40 822 000 USD, що майже у тричі менше від імпорту.
У 2013 році експорт продукції асортиментного ряду «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі- майстерні, радіологічні автомобілі) «: в Україні з 1 кв. 2013 р. складав суму понад 23 млн. 145 тис. USD, і залишився на рівні попереднього кварталу. Зменшення кількості головних експортерів це свідчить про стагнацію сектора.
Імпорт продукції асортиментного ряду «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі- майстерні, радіологічні автомобілі) «: в Україну з 1 кв. 2013 р. складав суму понад 97 млн. 248 тис. USD, що на 108% більше у порівнянні з попереднім кварталом. Сектор демонструє зростання споживання на внутрішньому ринку [].
Тому у зв’язку зі щорічним збільшенням імпорту актуальною темою буде вивчення митних процедур при імпорті автомобілів спеціального призначення, оскільки дані автомобілі необхідні для виконання щоденних потреб та цілей.
Об’єктом дослідження є автомобілі спеціального призначення що переміщуються через митний кордон України.
Предметом дослідження є митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення.
Метою курсовою роботи є аналіз митних процедур при імпорті автомобілів спеціального призначення.
Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:
Проаналізувати законодавчу базу з питань переміщення автомобілів спеціального призначення в митному режимі імпорту.
Дослідити особливості класифікації автомобілів спеціального призначення за УКТ ЗЕД.
Вивчити правила декларування автомобілів спеціального призначення в митному режимі імпорту.
Дослідити механізм оподаткування імпорту автомобілів спеціального призначення.
Проаналізувати митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення.
Метод дослідження: аналітичний.
 
1. Аналіз законодавчої бази з питань переміщення автомобілів спеціального призначення в режимі імпорту
 
При зовнішньоекономічній діяльності, як країни, так і окремої фізичної особи, виникає велика кількість спірних моментів, щодо експорту-імпорту товарів та транспортних засобів. Задля вирішення та уникнення спірних ситуацій діяльність митних органів чітко регламентується низкою Законів України, ПКМУ, Митним та Податковими кодексами, іншими нормативно-правовими актами.
Імпорт (випуск до вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території Україні (згідно статті 74 «Митний режим імпорту (випуск до вільного обігу) Митного кодексу України) [1].
Імпорт товарів в Україну регламентується наступними нормативно-правовими актами.
Митний кодекс України (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 19 вересня 2013 року) є основним законодавчим актом який регулює переміщення товарів через митний кордон України, який визначає засади органiзацiї та здійснення митної справи в Українi, регулює економiчнi, органiзацiйнi, правовi, кадровi та соцiальнi аспекти дiяльностi митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних iнтересiв України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та iнтересiв суб’єктів підприємницької дiяльностi та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи [1].
Ще одним важливим регуляторним документом є Податковий кодекс України (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2013 року), що регулює відносини, котрі виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Наприклад стаття 215 ПКУ визначає підакцизні товари та ставки податку [2].
Також переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів регулює низка законів та нормативно-правових актів.
Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Про митні
Фото Капча