Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

На шляху інноваційного розвитку системи післядипломної педагогічної освіти

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Чернишова Є. Р.
 
На шляху інноваційного розвитку системи післядипломної
педагогічної освіти
 
У сучасних умовах входження України у світовий освітянський простір післядипломна педагогічна освіта є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана з процесами розвитку та соціальної стабільності суспільства. За словами Президента НАПН України Василя Григоровича Кременя, «завдання полягає не тільки у забезпеченні реальної, а не декларативної пріоритетної освіти. Не менш важливо побудувати освіту в контексті вимог і можливостей ХХІ століття, тобто осучаснити і модернізувати всі її складові ланки».
Саме в цьому контексті визначених державних завдань щодо розвитку системи післядипломної педагогічної освіти Університетом менеджменту освіти здійснюється цілеспрямована робота з питань сучасного ефективного науково-методичного супроводу закладів післядипломної педагогічної освіти, розвитку й забезпечення стратегічних і тактичних функцій у напрямку постійного вдосконалення фахової майстерності керівників і педагогічних працівників освіти.
Пріоритетним напрямом у діяльності Університету є забезпечення єдиної державної політики у сфері післядипломної освіти педагогічних кадрів, підвищення якості фахової підготовки. Університетом започатковано громадське об’єднання – науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти», який створено у 2009 році для згуртування провідних установ системи післядипломної педагогічної освіти та координації їх діяльності щодо вирішення основних проблем післядипломної педагогічної освіти України. Консорціум, дійсно, став результатом об’єднання зусиль державної, регіональної влади та науковців з усієї України. Основні завдання, що стоять перед членами Консорціуму, це – забезпечення координації діяльності з реалізації законодавства про освіту, запровадження системи освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, організація підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень щодо проблем післядипломної педагогічної освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення. Ця спільнота із 25 інститутів та академій післядипломної педагогічної освіти України є гарантом ефективної спільної діяльності з вирішення нагальних питань розвитку системи післядипломної педагогічної освіти.
В умовах модернізації національної системи освіти проблема якості підвищення кваліфікації працівників освіти, розроблення її сучасного змісту є особливо актуальною. Вона зумовлена потребою зростання рівня професійної культури педагогічних працівників як високоосвічених, компетентних особистостей, здатних до роботи в умовах конкуренції, підприємництва і ринкових відносин. Для розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти Університетом створено творчі групи з висококваліфікованих працівників УМО, інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Важливою подією стало започаткування Університетом Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників України в межах Консорціуму закладів ППО, яка є формою підвищення фахового рівня зазначених категорій працівників. Метою діяльності цієї Школи є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів України. До діяльності Школи залучаються наукові та науково-педагогічні працівники установ Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, досвідчені й визнані фахівці з усіх регіонів України, автори інноваційного досвіду, представники галузевих видань, засобів масової інформації. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у межах Консорціуму закладів ППО працює на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань дошкільної освіти, з питань загальної середньої освіти – на базі Луганського обласного інституту ППО, з питань післядипломної педагогічної освіти – на базі Рівненського обласного інституту ППО. Університетом менеджменту освіти проводиться системна робота з вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду. Проведено вивчення досвіду науково-методичної діяльності з виїздом до колективів Хмельницького, Рівненського, Дніпропетровського, Івано-Франківського, Полтавського ОІППО, Запорізької академії ППО, Херсонської академії неперервної освіти. Підсумки такої роботи було представлено на засіданнях науково-методичної ради УМО, висвітлено на сторінках журналу «Післядипломна освіта в Україні», сайтах Університету та закладів ППО, тематичних виставках про діяльність ОІППО, Консорціуму. Школа новаторства є важливою складовою науково-методичної діяльності Університету в рамках Консорціуму. Проведення круглих столів, майстер-класів, інтернет-конференцій, всеукраїнських науково-практичних семінарів із питань інноваційних підходів до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках Всеукраїнської школи новаторства знайшло підтримку і позитивно оцінено педагогічними колами закладів освіти України. Прикладами таких заходів є науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти», що відбувається сьогодні в Рівному; науково-практичний семінар «Координація науково-методичної роботи закладів ППО в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», запланований на жовтень 2011 р. ; науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», запланований на грудень 2011 р. та ін. Уже вчетверте Університетом проводиться Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у системі післядипломної педагогічної освіти, що є показником системної роботи щодо підтримки та впровадження досвіду закладів ППО з організації науково-методичної діяльності в сучасних умовах реформування галузі.
Університет є засновником або співзасновником п'яти наукових періодичних видань, які сприяють упровадженню результатів наукових досліджень у педагогічну й управлінську практику, один із яких має міжнародний індекс ISSN. Зокрема, це: міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні»; фахові журнали, що внесені до наукових видань ДАК: електронний журнал «Теорія та методика управління освітою», науково-методичний журнал «Горизонти освіти», збірник наукових праць «Вісник післядипломної педагогічної освіти» (має індекс ISSN) ; збірник наукових праць «Простір арт-терапії».
Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA), яка об’єднує 131 членську організацію із 41 країни, що діє в сфері освіти дорослих. У 2011 році делегація Університету як лідера освіти дорослих у країні була запрошена до участі у VIII Всесвітній асамблеї Міжнародної ради з освіти дорослих (ICAE) та науковій конференції «Світ, у якому варто жити», що відбулися у м. Мальмо, Швеція, головним організатором яких є Європейська асоціація освіти дорослих (EAEA). Всесвітня асамблея Міжнародної ради з освіти дорослих є головною подією, яка об'єднує освітян з усього світу один раз на чотири роки.
Фото Капча