Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нація та націоналізм

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

людства та окремих націй. Власна нація для інтеґрального націоналіста – найкраща, найвища. Інтеґральний націоналізм з’явився наприкінці XIX – на поч. XX ст.

Найвпливовішою є історична типологія націоналізмів Ганса Кона. На його думку історично склалися два типи сучасного націоналізму: «західний» (раціональний) та «східний» (культурницький; містичний) націоналізм. На Заході націоналізм був породженням ери Просвітництва, він базувався на раціональних мотивах, обстоював ідею рівності, свободи і братерства, принципи відкритого суспільства. Націоналізм Заходу виник як політичний феномен побуди держави на національній основі. «Культурницький» націоналізм виник на Сході (Азія, Центральна і Східна Європа) в авторитарних, закритих суспільствах. «Східний» націоналізм відкидає раціоналізм, вимагає повного підкорення інтересів особистості інтересам нації і держави, абсолютизує принцип колективізму.
Відомий примордіаліст Ентоні Сміт виділяє «етноцентричний» та «поліцентричний» націоналізм. «Етноцентричний» націоналізм виникає в стародавні часи. Яскравим прикладом такого націоналізму є панеллінізм Давньої Греції, з його ідеями релігійно-етнічно-культурної єдності і протиставлення «варварському Сходу». Поліцентричний націоналізм виникає в Новий час. Для поліцентричного націоналізму пріоритетними є інтереси своєї нації, однак національна спільнота має увійти до «товариства націй», не претендуючи на власну винятковість. Е. Сміт виділяв в низку так званих націоналістичних рухів:
  • антиколоніальний;
  • інтеґраційний;
  • сепаратистський;
  • іредентистський.
Таким чином, феномен нації і націоналізму належним чином представлений в науковій літературі. Найбільш поширеними є комунікативна, етатистська та етнологічна (етніцистська) теорії нації. Нації поділяли на «історичні» і «неісторичні», «культурні» і «політичні», «старі» і «нові». Націоналізм як феномен політичного життя по-різному трактується дослідниками. Виділяють ряд типів націоналізму: гуманістичний, якобінський, традиційний, ліберальний, інтеґральний (К. Гейз) ; «західний» та «східний» (Г. Кон) ; «етноцентричний» і «поліцентричний» націоналізм (Е. Сміт).
 
 
Етнополітичні процеси в країнах Західної Європи (інтеграційні та сепаратистські тенденції)
 
Аналізуючи досвід національно-державного будівництва європейських країн Е. Сміт виділяв 2 типи етносів, що трасформувались у нації:
«народні» («вертикальні») етноси, які сформувались родинних груп, кланів (Північна та Східна Європа) ; тут склались етнічні нації;
«аристократичні» («горизонтальні») етноси, що включали сусідні реґіони та нижчі верстви країни в етнічну культуру вищих прошарків етнічної спільноти (західноєвропейські країни – Англія, Іспанія, Бельгія, Швейцарія) ; тут сформувались політичні нації.
Що стосується країн Західної Європи, то можна на деталізованих прикладах проілюструвати кількісні показники політичних та етнічних націй.
 
I. Етнічні нації Західної Європи:
Федеративна Республіка Німеччина (82 300 000 осіб; 92% німці) ;
Австрійська Республіка (8 065 166 осіб; 99% австрійці) ;
Французька Республіка (58 870 000 осіб; 92% французи; 3% північноафриканці) ;
Королівство Нідерландів (16 044 000 осіб; 96% голландці) ;
Італійська Республіка (56 305 568 осіб; 98% італійці) ;
Портуґальська Республіка (10 355 824 особи; 98% португальці) ;
Королівство Норвеґія (4 520 900 осіб; 94% норвежці, 1% саамі) ;
Королівство Швеція (8 887 000 осіб; 87% шведи; 1% фінни і саамі) ;
Королівство Данія (5 349 000; 96% данці, 1% фарерці) ;
Фінляндська Республіка (5 195 000 осіб; 93% фінни, 6% шведи) ;
Ірландія (3 828 000 осіб; 95% ірландці) ;
Республіка Ісландія (282 000 особи; 98% ісландці).
 
II. Політичні нації Західної Європи:
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (59 995 000 осіб; 81% англійці, 10% шотландці, 2% валлійці) ;
Королівство Бельгія (10 263 000 особи; 58% фламандці, 32% валлони) ;
Швейцарська Конфедерація (7 300 000 осіб; 65% германошвейцарці, 18% франкошвейцарці, 10% італошвейцарці) ;
Королівство Іспанія (41 117 000 осіб; 72% іспанці, 16% каталонці, 7% ґалісійці) ;
Князівство Андорра (66 000 осіб; 61% каталонці, 30% іспанські кастильці) ;
Князівство Ліхтенштейн (32 863 особи; 63% ліхтенштейці, 15% швейцарці, 9% німці) ;
Велике Герцогство Люксембурґ (439 764 особи; 72% люксембуржці, 9% портуґальці, 5% італійці).
 
В цих країнах відбуваються різновекторні (об’єднавчі / інтеґраційні та розмежувальні / сепаратистські) етнополітичні процеси.
I. Об’єднавчі (інтеґраційні) етнополітичні процеси проявляються у зміцненні та зближенні етнічних спільнот. Виділяють окремі варіанти об'єднавчих процесів:
Етнічна консолідація (лат. consolidatio – зміцнення) – процес злиття близьких за мовою і культурою етнічних груп у більш великий етнос. Такий процес, ймовірно, можна зафіксувати в Швейцарії, де попри протиріччя германошвейцарців, франкошвейцарців, італошвейцарців та ретороманців, через державотрчий фактор відбуваються консолідаційні етнополітичні процеси.
Етнічна асиміляція (від лат. аssimilatio – уподібнення) – поглинання, розчинення самостійного етносу або його частин всередині іншого, більшого державотворчого. Етнічну асиміляцію можна зафіксувати в Нідерландах (асиміляція фризів) ; в Італії (автономний статус Фріулі-Венеції-Джулії (словеномовна меншина), Трентіно-Альто-Алідже (німецькомовна меншина), Валле Д’Аоста (франкомовна меншина) ; асиміляція етносу саамі в Норвегії, Швеції та Фінляндії; асиміляція лужицьких сербів в Німеччині.
Міжетнічна інтеґрація (лат. integratio – об’єднання частин в ціле) спостерігається під єгідою творення Єдиної Європи. Ряд країн ЄС формують єдині стандарти життя, що відображається на етнічній царині.
 
II. Розмежувальні (сепаратистські) етнополітичні процеси проявляються у відокремленні певної частини від етносу або ж розподолі етносу на кілька частин, які набувають власної етнічності.
Під сепаратистськими етнополітичними процесами слід розглядати і прагнення деяких політичних сил під націоналістичними лозунгами відокремити певну частину державної території і набути
Фото Капча