Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Напрямки діяльності соціальної служби для молоді

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Напрямки діяльності соціальної служби для молоді
2. Рання соціальна профілактика правопорушень
Список використаної літератури
 
1. Напрямки діяльності соціальної служби для молоді
 
Соціальна робота з молоддю – це діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку молоді, захист її конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб. Соціальна робота з молоддю підпорядкована основним теоретичним і практичним підходам, однак своєрідність молоді як особливої демографічної групи населення зумовлює специфічні підходи соціальної роботи, які базуються на таких напрямках і технологіях, як соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація і соціальна допомога.
Центри соціальних служб проводять соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім'єю за такими напрямами:
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг та соціальної допомоги) ;
соціальний патронаж (соціальний супровід та соціальна підтримка) ;
соціальна профілактика (запобігання та подолання негативних явищ, їх соціальних наслідків) ;
соціальна реабілітація (відновлення морального, духовного, фізичного і психічного стану дітей, молоді та сімей).
Згідно з головними завданнями, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізують на практиці соціальні програми за дев'ятьма напрямками:
1. Соціальна підтримка молодої сім'ї Програма реалізується у чотирьох галузях: підготовка молоді до сімейного життя; робота щодо стабілізації сімейних стосунків; допомога батькам у вихованні дітей; сімейна психотерапія. Форми роботи: клуби молодої сім'ї, школи батьківської підтримки, консультативні пункти, відеолекторії, «Служба знайомств», «Пошта довіри», благодійні акції, семінари, конференції, «круглі столи», культурно-розважальні заходи, корекційний театр, експериментальні майданчики.
2. Соціальна адаптація молодих жінок (дівчат-підлітків, їхніх батьків; молодих жінок із сільської місцевості; неповнолітніх матерів; матерів-одиначок; молодих жінок, які зазнали насильства; незайнятих та безробітних жінок).
Програма реалізується з метою формування в молодих жінок адекватного уявлення про свою соціальну роль у суспільстві, сприяння підвищенню культурного рівня, підготовки до сімейного життя, створення міцної та здорової жіночої молоді, профілактики жіночої злочинності, профілактики негативних явищ у жіночому середовищі, сприяння розвитку активної життєвої позиції.
Форми роботи: школи майбутніх мам, школи виживання, «Служба знайомств», медикосоціологічні кабінети, консультативні пункти, виїзні консультативні пункти, вечірні та недільні жіночі гімназії.
3. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами (інваліди)
Головною метою діяльності центрів СССДМ у цьому напрямку є формування умов адаптації молодих людей з функціональними обмеженнями та членів їхніх сімей до сучасного життя, інтеграція їх у суспільство, об'єднання зусиль батьків, сприяння розв'язанню соціальних, психологічних проблем, творчому розвиткові молодих людей з функціональними обмеженнями та організації їх змістовного дозвілля.
Форми роботи: центри соціальної реабілітації та адаптації дітей з функціональними обмеженнями, театри, спеціалізовані телефонні лінії, соціальний патронаж, клуби за інтересами, спеціалізовані служби знайомств, просвітницькі курси для батьків, сприяння працевлаштуванню, матеріальна допомога.
4. Соціальна підтримка дітей та молоді пільгових категорій (діти-сироти; діти, які залишилися без піклування батьків; діти-сироти, які живуть у сім'ях опікунів; ті, що перебувають у будинках дитини, дошкільних дитячих будинках, школах-інтернатах; ті, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу; ті, що вже навчаються у закладах освіти; молодь із числа сиріт віком від 18 років)
Реалізація програми має на меті адаптацію цієї категорії дітей і молодих людей до реалій сучасності, створення сприятливих умов для поліпшення їхнього становища та нормалізації життя, всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу, соціальної активності, розвиток фостерінгової системи (інституту прийомних сімей) в Україні.
Форми роботи: консультативні пункти, клуби спілкування та взаємопідтримки, оздоровлення і санаторно-курортне лікування, проведення культурно-масових та благодійних заходів.
5. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, ВІЛ/СНІД, захворювання, що передаються статевим шляхом)
Система соціально-профілактичної роботи центрів СССДМ у цьому напрямку представлена такими структурними компонентами: соціально-педагогічна профілактика, соціально-психологічна допомога, соціальна адаптація та реабілітація.
Форми роботи: відеолекторії, конференції, рекламно-інформаційна компанія, спеціалізовані служби «Телефон довіри», конкурси, рольові ігри, вікторини, вечори запитань та відповідей.
6. Профілактика правопорушень у дитячому і молодіжному середовищі (діти і молодь девіантної поведінки; неповнолітні, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх; безпритульні та бездоглядні діти, їхні батьки та соціальне оточення; неповнолітні, молодь, що повернулась із місць позбавлення волі).
Програми профілактики правопорушень і злочинності у молодіжному середовищі передбачають комплексний підхід та розраховані на правове навчання і виховання підлітків та молоді; соціально-педагогічну допомогу неповнолітнім у налагодженні родинних і громадських стосунків; розробку та апробацію на базі концепції «неповнолітній – батьки – найближче оточення» моделі систематичної і комплексної соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії та злочини; сприяння формуванню соціально-громадської орієнтації підлітків з негативною девіантною поведінкою тощо.
Форми роботи: школи правових знань, клуби з відповідної тематики, громадські приймальні, спеціалізовані телефонні лінії, просвітницько-консультативна та інформаційно-профілактична робота, організація та робота притулків, консультативні пункти при приймальниках-розподільниках, організація тематичних змін таборів праці та відпочинку для дітей і підлітків з девіантною поведінкою.
7. Сприяння працевлаштуванню і вторинній зайнятості молоді
Основний акцент при реалізації програми робиться на розвитку та вдосконаленні системи профорієнтаційної роботи і заходів щодо сприяння працевлаштуванню окремих категорій молоді (безробітних жінок, військовослужбовців, інвалідів та ін.),
Фото Капча