Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Напрямки і види соціальної роботи з мігрантами

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Поняття і класифікація міграційних процесів
2. Напрямки і види соціальної роботи з мігрантами
Список використаної літератури
 
1. Поняття і класифікація міграційних процесів
 
Однією з характерних рис сучасного суспільства і світу є значне підвищення ступеня «відкритості» як соціальних, так і територіальних структур, що спричиняє великий спектр можливих наслідків, один з яких – різні за своїми масштабами, інтенсивністю, напрямками і темпами міграційні потоки. Сьогодні міграція стала однією з найважливіших рис громадського життя і підставою для виникнення, існування і загострення багатьох соціальних і особистісних проблем.
Для успішного вирішення цих проблем необхідні не тільки політична свобода, наявність відповідних ресурсів, можливостей і досвіду, але й певні теоретичні вишукування і досвід, які дозволяють, по-перше, досить чітко визначити самі поняття «міграція», «міграційний процес», «мігрант» та інші, по-друге, окреслити предметну область дослідження і практичної діяльності, і по-третє, розкрити внутрішню неоднорідність цього явища, його основні тенденції і закономірності.
Міграція, міграційний процес – це переміщення, переселення людей, пов'язане зі зміною місця перебування і проживання строком не менше, ніж на шість місяців. Такі переміщення можуть бути наслідком різноманітних причин, як соціального характеру (війни і утиски за певними ознаками і підставами), так і природного (стихійні лиха) і здійснюватися у не менш різноманітних межах.
Помилково розглядати міграцію як явище, яке властиве лише сучасному суспільству. Приклади більш ніж масштабних міграційних процесів можна знайти в історії багатьох країн і народів: похід євреїв із Древнього Єгипту, Велике переселення народів, яке відбувалося на європейському континенті у VIII-IX століттях і сформувало етнічну карту сучасної Європи, потоки емігрантів і біженців, які стали наслідком війн і революцій у ХХ столітті. У сучасному світі, за оцінками ряду експертів, у міграційні потоки залучено близько 60-ти мільйонів чоловік. З кінця 80-х – початку 90-х років у ці процеси активно включилася і Україна, причому, участь українців у сучасних міграційних процесах набуває масового характеру. Так, окремі види міграційних потоків, починаючи з 1988 р., виросли за такими показниками як чисельність мігрантів і інтенсивність їх переміщення від 3-х до 5-ти разів. Ці і подібні їм обставини змушують уважно досліджувати таке соціальне явище як міграція і його можливі наслідки, як для суспільства в цілому, так і для окремої людини.
Міграція досить складний і неоднозначний соціальний феномен, одним із проявів її характеристик є різноманіття основних типів міграційних процесів. У сучасних соціологічних дослідженнях прийнято виділяти і аналізувати наступні типи міграції.
1. За напрямком міграційних переміщень:
епізодична, разова міграція, – наприклад, поїздка в інший регіон для одержання освіти, на лікування і т. д. ;
маятникова міграція, тобто переміщення людей по відносно стабільних маршрутах, яка припускає повернення на колишнє місце проживання. Наприклад, переміщення значних мас людей у південні і західні регіони країни влітку і настільки ж масове повернення назад восени;
сезонна міграція, переміщення людей у певних напрямках, пов'язане з необхідністю або бажанням брати участь у якомусь сезонному виді діяльності. Наприклад, участь у збиранні врожаю, будівцницві влітку і т. д.
2. За можливістю повернення на колишнє місце проживання:
оборотна міграція, яка обов’язково передбачає повернення людей на колишнє, постійне місце проживання;
незворотна міграція, пов'язана з остаточною зміною місця перебування і проживання людини або групи людей.
3. За відношенням людей до процесів переміщення:
добровільна міграція, переміщення людей на нове місце перебування з власної волі, за власним бажанням. Наприклад, участь в освоєнні нових територій, переїзд на нове місце проживання;
вимушена міграція, процеси переміщення людей з власної волі, але проти власного бажання, це ситуація, коли людина розуміє, що їй необхідно залишити місце свого колишнього проживання, тому що подальше перебування там неможливе з незалежних від неї обставин (стихійне лихо, збройний конфлікт) ;
примусова міграція, або переміщення людей під тиском, за наказом або під загрозою (насильницька депортація, вивіз в іншу країну або регіон, насильницьке переселення або вигнання).
4. За ступенем керованості міграційних процесів:
організована міграція, – міграційні процеси, які здійснюються при участі державних, громадських та інших установ і організацій, наприклад, організація масового припливу населення у окремі регіони;
неорганізована, стихійна міграція, яка здійснюється силами самих мігрантів, наприклад, втеча від якоїсь небезпеки (війна, стихійне лихо).
5. Стосовно державних або регіональних кордонів:
внутрішня міграція, яка здійснюється в межах однієї країни або одного регіону, наприклад, поїздка на навчання;
зовнішня міграція, яка здійснюється за межі державних або регіональних кордонів, наприклад, переїзд на постійне місце проживання в інший регіон і за кордон.
Типологія міграційних процесів може бути приведена і за іншими ознаками, однак навіть вищенаведений перелік дозволяє переконатися в тому, що міграційні процеси займають дуже важливе місце в житті людського суспільства.
Причинами, які спонукають або змушують людей втягуватися у процеси переміщень по територіях, можуть бути явища і фактори різного порядку. Найчастіше до основних причин міграції відносять наступні:
соціально-економічні (пошук робочих місць, можливостей для самореалізації, одержання освіти, вступ у шлюб і т. д.) ;
політичні (переслідування з політичних мотивів, політичний протест, прагнення до поширення своїх політичних поглядів
Фото Капча