Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Насосні станції: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 125 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
Ю.П. Євреєнко, Г.Г. Герасимов
 
НАСОСНІ СТАНЦІЇ
 
Інтерактивний комплекс
навчально-методичного забезпечення
 
Рівне 2008
 
Зміст
 
Передмова
1. Програма предмета навчальної дисципліни
1.1 Тематичний план та розподіл навчального часу
1.2 Програмний матеріал блоків змістових модулів
Змістовий модуль 1. Автоматизовані насосні станції підкачки
Тема 1. Параметри насосної станції
Тема 2. Принципи автоматизації роботи насосної станції
Тема 3. Допоміжне обладнання насосної станції
Тема 4. Допоміжні системи насосної станції
Тема 5. Гідродинамічні процеси в насосних станціях і водогонах
Змістовий модуль 2. Насосні станції, що подають воду у відкриті ємкості
Тема 6. Зрошувальні насосні станції
Тема 7. Водозабірні споруди насосних станцій
Тема 8. Рибозахисні споруди
Тема 9. Водовипускні споруди насосних станцій
Тема 10. Осушувальні і водопровідні насосні станції
2. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни
Змістовий модуль 1. Автоматизовані насосні станції підкачки
Тема 1. Параметри насосної станції
Тема 2. Принципи автоматизації роботи насосної станції
Тема 3. Допоміжне обладнання насосної станції
Тема 4. Допоміжні системи насосної станції
Тема 5. Гідродинамічні процеси в насосних станціях і водогонах
Змістовий модуль 2. Насосні станції що подають воду у відкриті ємкості
Тема 6. Зрошувальні насосні станції
Тема 7.Водозабірні споруди насосних станцій
Тема 8. Рибозахисні споруди
Тема 9. Водовипускні споруди
Тема 10. Польдерні насосні станції та насосні станції водопостачання
Плани практичних занять
Практичне заняття 1. Гідравлічні параметри насосної станції
Практичне заняття 2. Вибір марки насоса
Практичне заняття 3. Сумісна робота насосів та закритої мережі
Практичне заняття 4. Визначення відмітки вісі насоса
Практичне заняття 5. Схема станційних комунікацій
Змістовий модуль 2. Насосні станції що подають воду у відкриті ємкості
Практичне заняття 6. Електротехнічне обладнання
Практичне заняття 7. Допоміжне технологічне устаткування
Практичне заняття 8. Допоміжні системи
Практичне заняття 9. Визначення розмірів будівлі
Практичне заняття 10. Техніко-економічні розрахунки
4. Задачі для самостійної роботи
5. Питання для перевірки знань
Змістовий модуль 1. Автоматизовані насосні станції підкачки
Змістовий модуль 2. Насосні станції, що подають воду у відкриті ємкості
6. Самостійна робота
7. Контрольна тестова програма
8. Курсове проектування
8.1. Тематика і об’єм курсового проекту
8.2. Зміст курсового проекту
8.3. Оформлення розрахунково – пояснювальної записки
8.4. Графічна частина курсового проекту
8.5. Захист курсового проекту
8.6. Контрольні питання до захисту курсового проекту
Рекомендована література
 
Фото Капча