Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науково-методичний супровід професійної адаптації молодого педагога в інноваційному освітньому просторі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Таборовець Т. Ф.
 
Науково-методичний супровід професійної адаптації молодого педагога
в інноваційному освітньому просторі
 
Сучасна школа – це якісно нова освітня інституція, покликана розвивати особистість дитини на основі виявлення її задатків, можливостей, здібностей, формувати ключові життєві компетентності, виховувати національно свідому, вільну, демократичну особистість. Розв’язання цієї проблеми потребує підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про особистісне і професійне зростання, вміє сприйняти і використати на практиці нові педагогічні ідеї. Цей процес починається із молодого вчителя.
Однією з актуальних проблем залишається адаптація молодого вчителя до включення у професійну діяльність. Адже молодий учитель – це вчорашній випускник ВНЗ, в якого ґрунтовна теоретична підготовка, однак відсутній практичний досвід і в роботі з учнями, і в налагодженні контактів з батьківським та вчительським колективами. Окрім того, випускники ВНЗ приходять до загальноосвітнього навчального закладу з різними можливостями, знаннями, задатками, з різним рівнем підготовки до роботи. Тому першочерговим кроком методичної служби району, школи є ґрунтовне діагностичне дослідження такого рівня, правильно спланована індивідуальна практична допомога молодому вчителю.
За результатами проведеної діагностики виявлено, що майже половині новопризначених педагогів бракує знань з методики викладання предметів, 40% відчувають труднощі психологічного характеру, 37% не вміють розробити план-конспект, календарно-тематичне планування, а найбільшою трудністю для молодих педагогів (60%) виявилася нормативно-правова база освітньої галузі.
Цікавим виявилося й опитування керівників загальноосвітніх закладів щодо сприйняття молодого вчителя. Для когось молодий учитель – це пластилін, з якого можна і потрібно виліптити справжнього педагога, для інших – це нова генераційна сила з потужним потенціалом, для окремих директорів ЗНЗ молодий учитель – це «великий червоний знак оклику» – як попередження та пересторога, як вказівка до посиленої уваги.
Саме тому, щоб допомогти молодому вчителю, за словами Ш. Амонашвілі, «відкрити в самому собі… суть майстерності педагогічної справи», в методичному кабінеті відділу освіти Дубровицької райдержадміністрації розроблений та успішно реалізується комплексно-цільовий проект «Молодий педагог», головна мета якого:
‒визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямків модернізації системи освіти з урахуванням сучасного інформаційно-технологічного суспільства;
‒забезпечення соціальних, професійних гарантій самореалізації молодого педагога;
‒формування та розвиток ключових життєвих та професійних компетентностей учительства, його конкурентоспроможності, утвердження соціального статусу в суспільстві.
Завданнями проекту визначено:
‒удосконалення системи післядипломної освіти молодих педагогів;
‒модернізація підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх готовності до роботи в інноваційному освітньому середовищі;
‒розширення кола професійного спілкування молодої педагогічної генерації.
Проект «Молодий педагог» реалізується через принципи:
‒гуманізації;
‒демократизації;
‒науковості;
‒індивідуалізації та диференціації;
‒системності.
Ресурсним забезпеченням проекту є створена в районному методичному кабінеті медіатека для користування педагогічним працівникам за напрямками:
‒нормативно-правова база освіти;
‒«Сучасний урок» (відеоуроки);
‒шкільний навчальний кабінет;
‒матеріали конкурсу «Вчитель року»;
‒матеріали районних учнівських предметних олімпіад;
‒банк «Інноваційні технології навчання та виховання»;
‒педагогічний досвід;
‒навчально-методичні презентації;
‒авторські навчальні програми;
‒районні програми, комплексно-цільові проекти;
‒програмно-педагогічне забезпечення (електронні підручники, посібники).
Окрім того, до послуг молодого педагога – продукти видавничої діяльності педагогів: методичні рекомендації, посібники, порадники, збірники, бюлетені з актуальних педагогічних проблем.
Результатом реалізації проекту «Молодий педагог» є:
‒успішне входження молодого вчителя у професію;
‒формування та розвиток ключових життєвих та професійних компетентностей учительства, їх конкурентоспроможності, утвердження соціального статусу в суспільстві;
‒адекватна самооцінка вчителем власної педагогічної діяльності;
‒побудова власного шляху професійного зростання;
‒розвиток інноваційного освітнього простору.
У рамках реалізації проекту районним методичним кабінетом проводяться посвяти молодих вчителів в освітянську педагогічну спільноту, вересневі зустрічі у психолога (тренінги, анкетування, розробка психологічних портретів педагогічного та учнівського колективів), педагогічні вітальні молодого вчителя («На хвилях натхнення», «Від школи – до школи, від серця – до серця»), навчальні курси з комп’ютерного програмування (опрацювання власного освітнього маршруту, створення програмного продукту, вивчення та впровадження ІКТ).
Молодий учитель – це людина, яка щойно створила або планує створити сім’ю, а отже, його цікавитимуть питання молодіжного кредитування та приватизація землі, молодіжна політика та знайомство з життєво необхідними соціальними службами та організаціями. Тому, спільно з районною профспілковою організацією, щорічно проводимо зустрічі молодого вчительства з представниками органів влади, місцевого самоврядування за круглим столом «Молодий учитель: права, проблеми, підтримка», на яких присутні голови районних адміністрації та ради, їх заступники, керівники районної служби у справах сім’ї та молоді, районної служби зайнятості, районного відділу культури тощо. Відтак, молодий учитель може у ході спілукування збагатиться інформацією про шляхи вирішення всіх життєвих питань, познайомитися з представниками влади, отримавши своєрідний путівник районом, який допоможе йому адаптуватися в соціальне середовище. Такі зустрічі є одночасно і трибуною молодого вчителя, оскільки дають змогу презентувати себе, свої таланти, здібності, успіхи.
Систему професійного становлення молодого педагога представимо за допомогою рис. 1 та 2:
Рис. 1
Рис. 2
Як результат роботи з молодими вчителями – отримання надійного наступного покоління освітян, які зможуть забезпечити безперервне зростання ефективності навчально-виховного процесу, навчання та виховання молодого покоління, здатного конкурувати у світі знаннями, вміннями, практичним досвідом.
В. О. Сухомлинський писав: «Молодий учитель – це згусток енергії, сила бажання, віра в день прийдешній…». Головне – спрямувати цю енергію у потрібне професійне русло.
Фото Капча