Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науковий доробок сучасних методистів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Загальний аналіз наукового доробку сучасних методистів у галузі лінгводидактики
 2. Внесок у методику викладання української мови В.І. Масальського ..
 3. Сучасні методичні розробки М. І. Пентилюк
 4. Методична спадщина О. М. Біляєва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На сьогодні мовна освіта - основа формування пізнавально-творчої особистості, що володіє високим рівнем комунікативної компетентності, здатна до сприйняття і передачі різноманітної інформації. На це орієнтують Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Державний стандарт базової і повної освіти, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, низка концепцій 90-х р р. минулого століття, концепція навчання мови в 12-річній школі, концепції когнітивної і комунікативної методик та профільного навчання української мови, що реалізуються в сучасних освітніх закладах. Ці та інші документи регламентують навчання української мови на всіх рівнях - від дошкільного етапу до вищої школи. Вони стали своєрідними орієнтирами в реалізації неперервної мовної освіти та в розвиткові методичної науки на початку XXI століття.

Лінгводидактика, тобто методика навчання мови, розвивається як наука в Україні уже понад століття. «Українська лінгводидактика» - наука, що досліджує зміст, форми, принципи, способи і засоби навчання української мови як рідної і як державної. І хоча вона спирається на загальнодидактичні засади, на яких будується навчання мови взагалі, усе ж має низку особливостей, що випливають із згаданих вище документів, і спирається на вироблені методистами концептуальні засади.

Інтенсивний розвиток української лінгводидактики забезпечують не тільки ті зміни, що відбулися в нашій державі, але й бажання вчених-методистів досліджувати її проблеми, усвідомлення необхідності наукових пошуків. Якщо на початок 90-х pp. минулого століття було всього чотири доктори педагогічних наук - українських лінгводидактів, то на сьогодні маємо цілу плеяду талановитих учених, докторів і кандидатів педагогічних наук, які плідно працюють у галузі української лінгводидактики й успішно її розвивають.

 

Список використаних джерел: 
 1. Біляєв О. М. Методика викладання української мови рідної мови. - К: Генеза, 2005. – 180 с.
 2. Державний стандарт базової і повної освіти // Дивослово. - 2004. - №3. - С 76-81.
 3. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. - К: Ленвіт, 2000. – 456 с.
 4. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. - 2002. - №8. - С.58-62.
 5. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. - К.: Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2009. – 607 с.
 6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / за ред. І. М. Пентилюк. - К: Ленвіт, 2009. – 400 с.
 7. Методика навчання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах // за заг. ред. О. І. Потапенка. - К: Міленіум, 2006. – 332 с.
 8. Пентилюк М.І, Окуневич Т. Г. Сучаний урок української мови. - Харків: Основа, 2007. – 96 с.
 9. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі. - 2006. - №1. - С 15-20.
 10. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. - 2004. - №8. – С. 5-9.
 11. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми: Марія, 2005. – 404 с.
6635
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.