Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навантаження, що допустиме на забивну залізобетонну палю

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Задача №5 Визначити навантаження, допустиме на забивну залізобетонну палю, якщо відомі результати її динамічних випробувань (табл.2.6).
 
ТАБЛИЦЯ 2.6
Відказ палі  , мм
Марка палі Марка молота Маса наголовника, т Маса підбабка, т
7,4 7,9 8,5 8,4 6,7 7,6 С100.30 С-859 0,15 0,01
 
Для розрахунків використовуємо формулу (2.3)
 
Знаходимо складові, які входять в цю формулу:  - паля залізобетонна;  м2;   - палю заглиблювали дизель-молотом;  тс•м;  т - загальна маса молота;  т;  т;   - палю заглиблювали дизель-молотом. Підставляємо отримані дані у вихідну формулу. Маємо
 
Перевіряємо експериментальні дані на наявність грубих помилок. Визначаємо складові, які входять у вираз (1.1)  . Допоміжні розрахунки ведемо в табличній формі (див табл. 2.7).
                                            ТАБЛИЦЯ 2.7
№ досліда Fui  
 
1 75 -1,52 2,31
2 72,61 0,87 0,76
3 70,03 3,45 11,90
4 70,44 3,04 9,24
5 78,80 -5,32 28,30
6 74,02 -0,54 0,29
Σ 440,9 52,80
 
Визначимо середньоквадратичне відхи-лення за формулою (1.3):
 
За табл. 1.1 знаходимо при    . Отже, допустима помилка вимірювання ста-новить  
Найбільша фактична помилка становить  , тому резуль-тати всіх дослідів включаються в статистичну обробку.
Визначаємо розрахункове значення несучої здатності палі за формулою (2.1)  . Знаходимо складові, які входять в цю формулу:  ;  т;  , де   - визначене з табл. 1.2 при довірчій імовірності   і числі ступенів вільності  ;  .
Для випадку, коли зменшення несучої здатності палі погіршує умови роботи конструкції:
                 т.
Визначаємо навантаження, допустиме на палю за формулою
 т,
 - несучу здатність палі визначали за результатами польових випробувань динамічним навантаженням.
Фото Капча