Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА  ПРАВА 
 
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 
Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу
з дисципліни
« Фінансово-економічна діяльність »
для студентів денної та заочної форми навчання 
напрям підготовки  6.080101
 «Геодезія, картографія та землеустрій »
 
 
УКЛАДАЧ:
Білоус Н.М. ст..,викладач
 
РІВНЕ – 2013
 
ЗМІСТ КОМПЛЕКСУ
 
1.Анотація навчальної дисципліни
2.Структурно-логічна схема дисципліни  „ Фінансово-економічна діяльність ” з іншими дисциплінами  (міжпредметні зв'язки)
3.Робоча програма навчальної дисципліни
4.Програма нормативної навчальної дисципліни
5.Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій:
-конспект лекцій у електронній формі;
-питання, тести і завдання за окремими темами лекцій;
-глосарій (тлумачний словник термінів)
6.Методичні рекомендації для студентів, щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни „ Фінансово-економічна діяльність ”
7.Методичні вказівки для виконання практичних  завдань
8.Методичні вказівки (рекомендації) для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання
9.НММ для поточного,  проміжного й підсумкового контролю: 
-завдання для модульного контролю;
-перелік тем та зразки рефератів;
10.Картка забезпеченості літературою 
Фото Капча