Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання розумінню мови на слух

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Психологічні особливості розуміння мови на слух
 2. Основні труднощі розуміння мови на слух
 3. Основні аспекти методики навчання розумінню мови на слух
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Аудіювання є однією з найбільш актуальних тем у сучасній методиці навчання іноземній мові, тому що без аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. І недооцінка аудіювання може вкрай негативно позначитися на мовній підготовці школярів.

Однак ж вивчення даного виду мовної діяльності в методиці недостатньо глибоке, та й термін «аудіювання» використовується в методичній літературі порівняно недавно. Він протипоставлений терміну «слухання». Якщо «слухання» означає акустичне сприйняття звукоряду, то поняття аудіювання включає процес сприйняття і розуміння усної мови. Також відомо, що аудіювання - дуже важкий вид мовленнєвої діяльності. А те, що сучасні випускники шкіл практично не володіють даним умінням - зовсім не секрет. Хоча розуміння тексту іноземною мовою вже включається в завдання для вступу в університети на факультети іноземних мов. 

Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні, підпорядко-ваному виробничим, суспільним чи особистим потребам. 

Також аудіювання, як зворотний зв'язок, у кожного хто говорить, під час говоріння, дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою і знати, наскільки вірно реалізується в звуковій формі мовні наміри. І, звичайно, аудіювання може являти собою окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що відбиває потреби людини чи характер її діяльності. У такій ролі воно виступає, наприклад, при перегляді фільму, телепередачі, прослуховуванні радіопередачі і т. д. Звідси очевидна важливість і актуальність проблеми навчання аудіюванню.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бєляєва О.В. Навчання аудіюванню на початковому етапі // Початкове навчання та виховання. - №1. - 2007.
 2. Бондар О.В.   Методи пожвавлення бесіди на заняттях з англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 54-56. 
 3. Вайсбурд М.Л. Обучение учащихся средней школы пониманию иностранной речи на слух. - М.: Просвещение, 1985.
 4. Воронецька Н.П.   Проблеми навчання студентів англійської мови як другої іноземної та шляхи їх вирішення // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 47-48. 
 5. Король С.В.   Аналіз традиційних та сучасних форм роботи на занятті з іноземної мови// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 107-113. 
 6. Майстер Т.А.   Методи та прийоми вивчення німецької мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 58-59. 
 7. Матвійчук Л.О.   Групова робота як один із методів інтерактивного навчання // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 117-119. 
 8. Селезньова О.О.   Психологічні особливості аудіювання як типу мовної діяльності// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 37-38. 
 9. Семенюк О.В.   Актуальність методу аудіювання на сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 133-134. 
 10. Школяр Н.В.   Взаємодія викладача зі студентами при навчанні іноземній мові за використанням комунікативного методу // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 139-140. 
 11. Шлапак О.О.   Навчання спілкуванню у групах на уроках англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 35-36. 
6637
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.