Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання рухових дій дітей старшого дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості навчання у фізичному вихованні
1.1. Загальне поняття про техніку рухових дій
1.2. Характеристика рухових умінь і навичок
2. Методи навчання рухових дій
2.1. Методи навчання рухових дій
2.2. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій
2.3. Методи вдосконалення фізичних якостей
3. Механізми формування та структура процесу навчання рухових дій дітей старшого дошкільного віку
3.1. Механізми формування рухових дій
3.2. Структура процесу навчання рухових дій
3.2.1. Етап розучування рухової дії
3.2.2. Етап засвоєння рухової дії
3.2.3. Етап закріплення рухової дії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Навчання у фізичному вихованні - це організований процес передачі і засвоєння системи спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і психічне удосконалення людини. Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість суглобів, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій, тому для ефективного розвитку рухових дій не слід забувати про розвиток гнучкості у суглобах.

У зв’язку з недостатнім фізичним розвитком дітей у школі, особливої актуальності набуває проблема формування високого рівня рухових умінь дітей ще на дошкільному етапі, для забезпечення необхідного базису фізичного розвитку старших дошкільників.

Вивчення фізичних вправ у дошкільному віці передбачає послідовне формування умінь та навичок виконувати окремі рухові дії. При цьому вихователь завжди повинен знати, що саме необхідно сформувати в кожному конкретному випадку і якщо таке формування не відбулося, то процес навчання не можна вважати завершеним.

Формування рухових умінь і навичок має певні психологічні, функціональні і, як наслідок, дидактичні особливості. Відповідно до природних психофізіологічних процесів, які протікають в організмі, під впливом багаторазового повторення фізичних вправ, здійснюється педагогічний процес управління формуванням рухових умінь і навичок.

Досягнення поставленої мети і вирішення завдань обумовлюють методику навчання. У зв'язку з цим необхідно підкреслити виключне значення мовної діяльності, у процесі якої діти словесно відтворюють сприйнятий органами відчуттів рух або рухову дію. Іншими словами, перед початком практичного розучування вправи кожна дитина повинна навчитись розповідати про дії та операції, які необхідно засвоїти, тому на першому етапі для успішного формування рухового уміння велике значення мають словесні методи.

Мета курсової роботи - вивчити особливості навчання у фізичному вихованні дошкільників, методи навчання рухових дій, поняття рухових умінь і навичок, механізму формування рухових дій у старшому дошкільному віці.

Об’єкт дослідження – рухова активність і рухові навички дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – методи і механізми формування рухових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження можна визначити його завдання:

 • визначити загальні поняття техніки рухових дій;
 • описати рухові уміння і навички дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати методи навчання, вдосконалення та закріплення рухових дій, а також методи вдосконалення фізичних якостей;
 • дати характеристику механізму формування рухових дій у дітей старшого дошкільного віку;
 • визначити структуру процесу навчання рухових дій.

Методи дослідження. У роботі використано методи аналізу педагогічної літератури по темі дослідження, аналіз планів виховно-освітньої роботи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розширених розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС, 1995.
 2. Боген М.М. Современные теоретико-методические основы обучения двигательным действиям. - М.: ФиС 1989. - 52 с.
 3. Введение в теорию физической культуры: Учеб. Пособие / Под ред.Л.П. Матвеева. - М.: Физкультура и спорт,1983. - 130 с.
 4. Вільчковський Є. С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. – К., 1985.
 5. Вільчковський Є. С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К., 1998.
 6. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Мл. возраст. - М.: Владос, 2000. - 270 с.
 7. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Сред. Возраст. - М.: Владос, 2000. - 302 с.
 8. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Ст. возраст. - М.: Владос, 2000. - 262 с.
 9. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Владос, 1999. - 175 с.
 10. Гужаловський А.А. Основы теории и методики физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 366 с.
 11. Деминський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. - Донецьк: АО Донеччина, 1995. - 520 с.
 12. Детская спортивная медицина / Под ред. С.Б.Тихвинського и С.В.Хурщева. - М.: Медицина, 1991. - 560 с.
 13. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К., 1980.
 14. З фізкультурою ми дружимо: Бібліотечка вихователя дитячого садка: [Добірка статей]. // Розкажіть онуку. - 1999.- №№13-14. - С.33-63.
 15. Загартовує природа // Дошкільне виховання. – 1998. - №9. – С.12-13.
 16. Иващенко Л.Я. Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно оздоровительных занятий. - К.: УГУФВС,1994. - 126 с.
 17. Кабанов Ю.М. Методика развития равновесия у детей дошкольного возраста: Автореф. Дис. ... канд. пед. наук. - Минск:1992. - 24 с.
 18. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1985. - 271 с.
 19. Колоскова Н. Елементи баскетболу // Дошкільне виховання. – 1998. - №5. – С.8-9.
 20. Круцевич Т.Ю.Теория и методика физического воспитания. – К., 2003. − 270 c.
 21. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: Навчальний посібник для фізкультурних вузів. - Львів: Штабор, 1997. - 204 с.
 22. Луконина, Наталия Николаевна. Физкультурные праздники в детском саду / Луконина, Наталия Николаевна, Чадова, Любовь Евгеньевна; Ил. Е.В.Папенина. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 119 с.
 23. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури: Учебн. для ин-тов физ. культури. - М.: "ФиС", 2000. - 543 с.
 24. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986. - 304 с.
 25. Працюємо з малюками: Розробки ігор-занять з дітьми раннього віку з образотворчої діяльності та фізичного виховання // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2001.- №1. - С.2-24.
 26. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. - М., 2001.
 27. Холодов Ж.К. и др. Теория и методика физического воспитания. - М., 2000.
 28. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. - М.: Просвещение, 1984. - 207 с.
 29. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. - Мн., 1998.
 30. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников. - М.: Из-дательский центр "Академия", 2000. - 176 с.
 31. Шебеко В.Н., Карманова Л.В. Физическая культура в средней группе детского сада. - Мианск: Полымя, 1990. - 133 с.
6638
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).