Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нервова система людини у різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Загальна характеристика нервової системи людини
1.1. Соматичний відділ нервової системи
1.2. Вегетативний відділ нервової системи
Розділ ІІ. Вікові особливості центральної нервової системи
2.1. Розвиток центральної нервової системи в процесі онтогенезу
2.2. Основні етапи розвитку вищої нервової діяльності
2.3. Вікові особливості психофізіологічних функцій
Розділ ІІІ. Вікові зміни і стабільність індивідуальних мнемічних характеристик школярів
3.1. Методика дослідження
3.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Нервова система – найскладніша частина організму людини, яка сформувалася в процесі різноманітних еволюційних перетворень і ароморфозів і на сьогодні має найбліьш складний і диференційований механізм онтогенетичного розвитку. Будь-які відхилення у розвитку нервових процесів чи окремих органів призводять до важких захворювань або і летальних випадків.

Актуальність проблеми вікового розвитку нервової системи людини зумовлена постійною увагою до основних процесів вищої нервової діяльності – сприймання, запам’ятовування, мовних рефлексів тощо. Надзвичайну важливість мають умовні та безумовні рефлекси, інтелектуальний розвиток людини, нейрорегуляція діяльності різних систем організму.

У процесі виконання курсової роботи було використано різні наукові літературні джерела. Зокрема, слід  відзначити праці Леонтьєва Н.Н. та Маринова К.В. “Анатомия и физиология детского организма” і Сапіна М.Р. та Бриксіна З.Г. “Анатомия и физиология детей и подростков”, у яких грунтовно розглядається загальна будова і вікова динаміка розвитку нервової системи людини, обгрунтовуються філогенетичні особливості періодичності розвитку окремих частин головного мозку та ін. Дослідна частина роботи грунтується на дослідженнях Козлової Т. Н. і Стрюкова Г. А., представлених у монографії «Динамика изменении частоты сокращении сердца при умственной нагрузке возрастающей интенсивности», які ілюструють вікову динаміку зміни мнемічної діяльності як однієї з найголовніших функцій центральної нервової системи. З цієї точки зору на увагу також заслуговують роботи Букреевої Д.П. «Возрастные особенности функционирования ВНД подростков 15-16 лет при выполнении умственных нагрузок разной сложности», Кольцової М.М. “Развитие сигнальных систем действительности у детей” та Ананьевої Б.Г. і Степанової Є.І. “Развитие психофизиологических функций взрослых”.
Мета роботи – вивчення і аналіз загальної будови та вікових особливостей розвитку нервової системи людини у різні вікові періоди.
Об’єктом дослідження у роботі виступає нервова система та вища нервова діяльність (ВНД) людини, а предметом – її вікові особливості, зокрема, у школярів протягом навчального періоду.
Мета, об’єкт і предмет дослідження зумовили вибір наступних його завдань:

 • аналіз загальної будови соматичного та вегетативного відділів нервової системи людини;
 • розвиток центральної нервової системи в процесі онтогенезу;
 • основні етапи розвитку вищої нервової діяльності;
 • вікові особливості психофізіологічних функцій;
 • дослідження вікових змін і стабільності індивідуальних мнемічних характеристик школярів.

Структура роботи побудована наступним чином: робота складається зі вступу, трьох розділів, два з яких є поширеними теоретичними, а третій стосується аналізу експериментального дослідження, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. М., 1964. - 304 с.
 2. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. - 413 с.
 3. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984. – 566 с.
 4. Букреева Д.П. Возрастные особенности функционирования ВНД подростков 15-16 лет при выполнении умственных нагрузок разной сложности // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - 2004. - № 2. - С. 109-113.
 5. Вишняков А.В. Показатели развития интеллектуальных способностей у детей 11-12 лет в зависимости от степени полового созревания // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - 2004. - № 2. - С. 59-65.
 6. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р. – 348 с.
 7. Гавриш Н. В., Равич-Щербо И. В., Шибаровская Г. А., Шляхта Н. Ф. Индивидуальная ЭЭГ, ее онтогенетическая стабильность и генотипическая обусловленность // Мозг и психическая деятельность: отв. ред. В.Б. Швырков и др. М.: Наука, 1984. – 622 с.
 8. Голубева Э. А. Индивидуальные особенности памяти ребенка. - М.: Психология, 1980. – 311 с.
 9. Гужаловский А.А. Этапность развития ВНД и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста. - М.: Наука, 1999. – 231 с.
 10. Дзугаева С.Б. Проводящие пути головного мозга человека в онтогенезе. - М.: Наука, 1985. – 236 с.
 11. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. – 430 с.
 12. Козлова Т. Н.. Стрюков Г. А. Динамика изменении частоты сокращении сердца при умственной нагрузке возрастающей интенсивности // Физиология человека. - 1999. - №3. – С. 52-56.
 13. Кольцова М.М. Развитие сигнальных систем действительности у детей. - Л.: Исток, 1980. - 164 с.
 14. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976. – 389 с.
 15. Лобко П. И., Мелъман Е. П., Денисов С. Д., Пивченко П. Г. Вегетативная нервная система: Атлас. Мн., 1988. – 276 с.
 16. Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма. - М.: Медицина, 1988. - 144 с.
 17. Равич-Щербо И. В., Гавриш Н. В., Шибаровская Г. А., Шляхта Н. Ф. Устойчивость индивидуальных характеристик ЭЭГ в онтогенезе // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков. - 1981. - № 11. -С. 54-55.
 18. Развитие психофизиологических функций взрослых людей / под ред. Б.Г.Ананьева, Е.И.Степановой. - М.: Психология, 1987. – 163 с.
 19. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000. – 178 с.
 20. Светлов П.Г. Физиология (механизмы) развития. - Л.: Наука, 1988. – 214 с.
 21. Толстых Н.А. Возрасты жизни. - М.: Мысль, 1990. - 224 с.
 22. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - М.: Медицина, 1985. – 368 с.
 23. Чуприкова Н. И., Ратанова Т. А. Величина ощущений, объективные реакции организма на стимулы возрастающей интенсивности и сила нервной системы. – М.: Наука, 1989. – 356 с.
98
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.