Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності та їх охорона

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття і класифікація нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності
 2. Наукові відкриття: поняття, ознаки, захист прав
 3. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 4. Поняття, ознаки та об'єкти захисту прав на раціоналізаторські пропозиції
 5. Аналіз права власності на сорти рослин і породи тварин
 6. Охорона прав власності на комерційну таємницю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Інтелектуальна власність - це права на результати розумової діяльності людини, які є об'єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.   

Існує декілька класифікацій об'єктів інтелектуальної власності.  Об'єкти інтелектуальної власності у вітчизняному законодавстві поділяються на об'єкти авторського права і суміжних прав, об'єкти промислової власності та нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності - це результати творчої діяльності людини, які не належать до перших двох складових об'єктів інтелектуальної власності, а саме: раціоналізаторські пропозиції —технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства, для якого воно подано; комерційна таємниця - це відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, і розголошення яких може завдавати шкоди його інтересам; топографії інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин, і, насамперед, права на наукові відкриття.

Завданням роботи є визначення видів та типів нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності в законодавстві України, шляхів їх реєстрації та охорони, особливостей набуття і позбавлення.

Загалом проблематика нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності в українській науці досліджена досить широко, зокрема, 

Загальні засади права на нетрадиційні об’єкти інтелектуаьної власності досліджені такими авторами, як ндрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г., Святоцький О.Д. Специфічні питання набуття і обмеження прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності розглянуті у роботах Базилевича В. Д., Дахно І. І., Драпака Г., Скиби М., Понікарова В. Д., Славінської О. М., Єрмоленко О. О. та ін.  

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» вiд 23.12.1993  № 3792-XII, остання редакцiя вiд 06.01.2004. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12.
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вiд 13.12.1991  № 1977-XII, поточна редакцiя вiд 03.08.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12.
 3. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» вiд 21.04.1993  № 3116-XII, остання редакцiя вiд 13.10.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=3116-12.
 4. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» вiд 05.11.1997  № 621/97-ВР, остання редакцiя вiд 25.06.2003. - http://zakon. rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=621%2F97-%E2%F0&p=1218034688041545.
 5. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 6. Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С, Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук. - практ. вид.: Т. 3: Промислова власність. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред.), В.О. Жаров (ред.) - К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 1999. - 656 с.
 7. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 432 с.
 8. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2003. - 200 с.
 9. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 136 с.
 10. Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база: Зб. осн. законодав. актів / О.М. Роїна (упоряд.). - К.: КНТ, 2003. - 439 с.
 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т./ О.В. Дзера (ред.) - 2 вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком-Інтер, 2006. - 831 с.
 12. Понікаров В. Д., Славінська О. М., Єрмоленко О. О. Авторські права та інтелектуальна власність: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Xарків: ХНЕУ, 2006. - 100 с.
 13. Штефан О. О. Право інтелектуальної власності: Наук.-практ. коментар до Цивільного кодексу України / Державний департамент інтелектуальної власності; АПН України; Інститут приватного права і підприємництва / М.В. Паладій (заг.ред.)- К.: Парламентське вид-во, 2006. - 432 с.
4923
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).