Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги: "Раптова серцева смерть"

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 
РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ
 
Перелік скорочень
 
АКШАортокоронарне шунтування
БЕАБезпульсова електрична активність
БПЕАСБезпульсова електрична активність серця
в/вВнутрішньовенний
ГІМГострий інфаркт міокарда
ГКСГострий коронарний синдром
ЕКГЕлектрокардіограма
ЕМДЕкстрена медична допомога
ІХСІшемічна хвороба серця
НПЗНадгортанні повітровід ні засоби
ПМКПерший медичний контакт
РССРаптова серцева смерть
САТСистолічний артеріальний тиск
СНСерцева недостатність
ФШФібриляція шлуночків 
ЧДЧастота дихання
ШТШлуночкова тахікардія
ШТШлуночкова тахікардія без пульсу
 
І. ПАСПОРТНА ЧАСТИНА
 
1.1. Діагноз: Раптова серцева смерть (РСС)
1.2. Код МКХ-10:
І 46.0 Зупинка серця з відновленням серцевої діяльності
І 46.1 Раптова серцева смерть (РСС)
І 46.9 Зупинка серця неуточнена
R 96.0 Миттєва смерть
R 96.1 Смерть, що наступила менше ніж через 24 год. з моменту появи симптомів, що не має іншого пояснення (причини)
R 98 Смерть без свідків
R 99 Інші неточно визначені та неуточнені причини смерті
1.3. Протокол призначений, в першу чергу, для лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, також може бути використаний лікарями та середнім медичним персоналом незалежно від спеціалізації та посади. 
1.4. Мета протоколу: організація надання екстреної медичної допомоги пацієнтам у випадку раптової серцевої смерті, зменшення смертності та інвалідності внаслідок цього захворювання.
1.5. Дата складання протоколу: грудень 2013 рік.
1.6. Дата наступного перегляду: грудень 2016 рік.
1.7. Розробники:
 
Хобзей М.КГолова мультидисциплінарної робочої групи, директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, д.мед.н.
Юрченко В.ДГоловний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», директор Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»
Близнюк М.Д.Заступник директора ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»
Кузьмінський І.В.Лікар з медицини невідкладних станів
Крилюк В.О.В.о. зав. відділів підготовки інструкторів з питань надання екстреної медичної допомоги постраждалим в надзвичайних ситуаціях
 
Методичний супровід та інформаційне забезпечення:
 
Ліщишина О.М.Директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.мед.н, ст.н.с.
Горох Є.Л.Начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.тех.н.
Мельник Є.О.Начальник Відділу доказової медицини Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
Шилкіна О.О.Начальник Відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
 
Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ. Електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua.
Електронну версію документу можна завантажити на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я: http://www.moz.gov.ua та на http://www.dec.gov.ua
 
Рецензенти:
 
Малиш І.Р.Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії КМКЛ ШМД, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д.мед.н., професор
Печиборщ В.П. Завідувач відділу наукових проблем організації та управління медичною допомогою при надзвичайних ситуаціях, к.мед.н.
Курділь Н.В.Доцент кафедри Військової токсикології, радіології та медичного захисту УВМА, к.мед.н.
 
1.8. Епідеміологічна інформація
 
Щорічна частота раптової серцевої смерті в загальній популяції людей складає 1-2 на 1000 [1]. Зупинка серця є причиною щорічної смерті 700 000 людей в Європі [24]. Випадки раптової смерті у спортсменів складають близько 1 на 100 000 у віці до 34 років, а після 34 років 1 на 15 000 [25]. Раптова серцева смерть є причиною близько 50% всіх випадків смерті від серцево-судинних захворювань і 13-30% в загальній смертності.
Найбільш вразливі до раптової серцевої смерті вікові групи 0–6 місяців і 35-70 років. 65% випадків раптової серцевої смерті трапляється поза лікарнею: 44,7% - вдома, 18,8% - під час транспортування до лікарні і 1,5% - на робочому місці [23,24].
У 40-50% випадків смерті раптова серцева смерть була першою і єдиною ознакою захворювання [24]. Більше 60% всіх випадків раптової серцевої смерті викликані патологіями коронарних артерій. На догоспітальному етапі серед причин раптової серцевої смерті  серцеві причини складають 82,4%, решта -8,6%, позасерцеві (травма, утоплення, самогубство тощо) [23,24]. 
За офіційними даними ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» кількість випадків смерті від серцево-судинних захворювань у 2012 році в Україні складала 72 398 випадків, з них близько 30 тис. осіб працездатного віку.
Таким чином, розробка Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги для пацієнтів з гострим РСС є надзвичайно актуальним завданням, яке має виконуватись в рамках мультидисциплінарної програми надання медичної допомоги та здійснюватись на основі доказів ефективності втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її надання. 
 
ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
Особливістю нового протоколу є принципові зміни в організації надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим з РСС. Даний протокол може бути використаний як лікарем так і фельдшером з медицини невідкладних станів. Також його використання можливе медичним персоналом в ЗОЗ. 
Основною метою даного уніфікованого клінічного протоколу було створення
Фото Капча