Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Новий курс Рузвельта

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Сутність «Нового курсу» Ф. Рузвельта
2. Значення «Нового курсу» в розвитку США та держав світу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Американський президент Франклін Рузвельт є одним з найбільших політичних фігур в американській історії ХХ століття. І пов’язано це насамперед з його непересічною роллю у подоланні кризових явищ, що їх переживали Сполучені Штати Америки у минулому сторіччі. 

Сьогодні наша держава перебуває в кризовому стані, симптоми якого багато в чому подібні до того, що відбувалося у США у не такому ж далекому минулому, а тому вивчення американського досвіду подолання економічних криз становить не лише академічний, але й величезний практичний інтерес. Розробка конкретних рекомендацій з покращення становища української економіки виходить за межі даної роботи, однак вивчення американського досвіду подолання економічних криз безумовно пішло б на користь нашим управлінцям, бізнесменам, політикам. 

Отже, актуальність цієї проблеми полягає, насамперед, у можливості ознайомлення з американським досвідом антикризового управління, його запозичення та використання в сучасних умовах економіки України.

Проблематика «Нового курсу» досить докладно розроблена в монографічній літературі, багато уваги приділяється ній і в загальних історичних працях. Значна частина літератури з питань «Нового курсу» відноситься до радянських часів, зокрема при написанні роботи було використано матеріал, зібраний відомим радянським дослідником цієї тематики В.Л. Мальковим. Слід однак зазначити, що праці радянського періоду застарілі з точки зору методологічних принципів, на яких вони грунтуються. Тому при висвітленні «Нового курсу» Ф. Рузвельта були використані переважно праці сучасних дослідників.

 

Список використаних джерел: 
 1. «Новий курс» у Сполучених Штатах Америки (30-ті роки XX ст.) / Т.І. Дерев'янкін // Історія народ. госп-ва та екон. думки України / Ін-т економіки НАН України. - 1998. - Вип. 30.
 2. Иванян Э.А. История США: пособие для вузов. - М.: Дрофа, 2006.
 3. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.: Учебное пособие/А.Н. Маркова, М.: Закон и Право, ЮНИТИ, 1995.
 4. История США. Т. 3. 1918-1945 / Под ред. Г. Н. Севостьянова. -М.: «Наука», 1985.
 5. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки. - Вінниця: Фоліант, 2003.
 6. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки / Б.Й. Тищик. – Львів: нац. ун-т ім. І.Франка, 2008.
 7. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / С.В. Степаненко, С.Н. Антонюк, В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко, В.М. Лариненко, С.Б. Погорєлов, О.М. Волкова, Л.В. Воробйова, О.А. Пучко, М.М. Логінов. - К.: Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, 2010.
 8. Історія країн світу: довід. / І.І. Дахно. - К.: Центр учб. л-ри, 2007.
 9. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. - К.: Знання-Прес, 2004.
 10. Мальков В.Л. Новый курс в США. -М.: Знание, 1973.
 11. Ротбард М. История денежного обращения и банковского дела в США: От колониального периода до Второй мировой войны. - Челябинск: «Социум», 2005.
 12. Яковлев Н. Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. - М.: Международные отношения, 1981.
11110
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).