Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності шляхом впровадження виробництва підприємством нової продукції з урахуванням ризику

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства шляхом впровадження виробництва нової продукції
1.1 Сутність та зміст операційної діяльності підприємства
1.2 Основні фактори впливу на операційну діяльність підприємства
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності операційної діяльності підприємства
2. Обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства шляхом впровадження виробництва нової продукції з урахуванням ризику
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності ДП «Рокитнівський лісгосп»
2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення підвищення ефективності господарської діяльності шляхом впровадження виробництва підприємством нової продукції ДП «Рокитнівський лісгосп»
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення щодо підвищення ефективності господарської діяльності шляхом впровадження виробництва підприємством нової продукції ДП «Рокитнівський лісгосп»
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства ДП «Рокитнівський лісгосп»
3. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику ДП «Рокитнівський лісгосп»
3.2. Обгрунтування зниження ризику за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів ДП «Рокитнівський лісгосп»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогресу лежить підвищення ефективності операційної діяльності підприємства. Тут розуміється економічна і соціальна результативність його господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат. 

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. В економіці термін «криза" набув поширення та визнання насамперед у зв'язку з розробкою концепції циклічності розвитку економічних систем, яка належить до фундаментальних складових категоріального апарату економічної теорії та вже понад сто років посідає одне з центральних місць у дослідженнях різних наукових шкіл та напрямів економічної науки.

Парадигма циклічності змін сукупного попиту та пропозиції, обсягу виробництва та доходу і відповідно стану економіки є основою теорії економічних циклів та економічної кон'юнктури, яку досліджували такі видатні вчені економісти, як Мі. Туган-Барановський, Н.Д. Кондратьев, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фрідмен, їхні послідовники та опоненти. Практично жодне глибоке сучасне дослідження економічних процесів не залишає поза увагою теорію циклічності та явища, які вона пояснює.

Виведення одних вітчизняних підприємств з фінансової кризи та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших ускладнюється дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації (ліквідації) та відсутністю кваліфікованих фахівців у сфері управління санацією. 

Метою курсової роботи є проведення дослідження ефективності операційної діяльності підприємства як ефективного методу покращення фінансового стану підприємств.

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає операційна діяльність підприємства.

Предметом курсової роботи є механізм проведення дослідження ефективності операційної діяльності.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

 • провести теоретичні дослідження поняття операційної діяльності підприємства;
 • розглянути сутність та зміст операційної діяльності підприємства;
 • охарактеризувати фактори впливу на характер операційної діяльності підприємства;
 • розглянути механізм управління операційною діяльністю підприємства;
 • провести аналіз ефективності діяльності підприємства;
 • оцінити фінансовий стан підприємства;
 • обгрунтувати доцільність заходів;
 • дати оцінку напрямкам підвищення ефективності операційної діяльності підприємства.

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування операційної діяльності підприємства. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів визначення ефективності операційної діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел: 
 1. Електронний ресурс: Рокитнівська централізована система публічно-шкільних бібліотек [http://roklibr.at.ua/index/derzhlisgosp/0-52]
 2. Економіка, організація й планування промислового виробництва. навч. посіб. для вузів / Н. А. Лисицін. 
 3. Економіка підприємства за ред.. Покропивного К., 2000. 
 4. Економіка виробничого підприємства за ред.. Петровича К., 2001. 
 5. 4. Короб М. П. Фінансова економіка: аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, 2000. 
 6. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. К. – 1998. 
 7. Фінанси підприємства, за ред.. Поддерюгіна, К. 2000. 
 8. Шевеленко С. Д., Федів І. К. Підприємство і підприємницька діяльність. К.: Вища школа, 1997.
 9. (Офіційний сайт «ЗАТ Екотехніка») http://www.eko.ua/history_rikond.phtml
 10. (Біографії. Довідники. Інформація.) http://who-is-who.com.ua/bookmaket/nuht/4/284.html
 11. (Офіційний сайт Управління Держпромнагляду по Рівненській області) http://dnop.rovno.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 150:2010-05-19-07-28-17&catid=10:noviny&Itemid=27
 12. (Вікіпедія) http://uk.wikipedia.org
 13. Облік праці та її оплати [Текст]. - // Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік : Навч. пос. / О.В. Лишиленко. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - С. 360-397. 
 14. Облік праці та її оплати [Текст] : учебник. - // Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Навч. вид. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Вища освіта, 2003. - С. 453-520. - ISBN 966-8081-05-6
 15. Трудові ресурси [Текст] : статистистический материал. - // Праця на Херсонщині у 2001 році : Статистичний збірник. - Херсон : Херсонск. обл. управл. статистики, 2002. - С. 7-12 
 16. Оплата праці, її розміри та форми [Текст] : научное издание / О.П. Савицька, З.М. Метельська, Л.І. Трач. - // Економічний довідник аграрника : Наук.-довідк. вид. / В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононенко та ін. - К. : Преса України, 2003. - С. 625-666. 
 17. Безробіття та фактори, що впливають на його рівень та динаміку [Текст] / М.І Гуць. - // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - К., 2003. - Вып.2(21). - С. 82-87
 18. Електронний ресурс: офіційний сайт фірми UKRBRIQ [http://www.ukrbriq.com/Site_UA/product.html]
10466
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).