Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обласний центр зайнятості

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Обласні центри зайнятості є місцевими органами державної виконавчої влади та місцевими органами державної служби зайнятості і підпорядковуються Державному центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.
Обласні центри зайнятості утворюються Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України і забезпечують комплексне вирішення питань регулювання зайнятості населення, професійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування, та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян.
Обласні центри зайнятості у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики України, наказами і розпорядженнями Державного центру зайнятості, рішеннями голови обласних державних адміністрацій та обласних рад народних депутатів, прийнятими у межах їх повноважень, Положенням про державну службу.
Обласний центр зайнятості відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
1. Бере участь у підготовці перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття. Організовує реалізацію державної регіональної програми зайнятості населення, заходів щодо запобігання безробіттю.
2. Організовує і координує роботу базових центрів зайнятості області по наданню соціальних послуг клієнтам за єдиною технологією обслуговування незайнятого населення.
3. Забезпечує впровадження сучасних форм роботи з незайнятим населенням.
4. Вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері професійної зайнятості та професійного навчання, готує на цій основі пропозиції щодо регулювання ринку праці в регіоні.
5. Вносить пропозиції щодо організації оплачуваних громадських робіт для населення на підприємствах, в установах та організаціях. Ініціює розробку та затвердження в місцевих органах влади щорічних програм громадських робіт.
6. Органцізовує контроль за дотриманням законодавства про зайнятість підприємствами та установами незалежно від форм власності і господарювання.
7. Сприяє створенню додаткових робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для використання праці безробітних громадян.
8. За згодою Державного центру зайнятості видає іноземним громадянам дозволи на працевлаштування на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності і господарювання, які знаходяться на підвідомчій території.
9. Забезпечує організацію інформаційно-довідкової системи про попит і пропозицію робочої сили та послуги, що надаються населенню службою зайнятості.
10. Інформує населення і органи державного управління про стан ринку праці, наявність вільних робочих місць і вакантних посад на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності і господарювання; щодо змісту актуальних професій, видів, форм, шляхів професійного навчання та можливостей працевлаштування.
11. Розробляє статистичну звітність про стан ринку праці, попит і пропозицію робочої сили, іноземців, які працюють в Україні, та іншу звітність про зайнятість населення, забезпечує її достовірність.
12. Забезпечує раціональне і ефективне використання місцевої частини Фонду загальнообов'язковогодержавного соціального страхування на випадок безробіття.
Основні напрямки роботи обласного центру зайнятості
реалізація активних програм сприяння зайнятості населення в напрямку працевлаштування, професійного навчання безробітних, організації громадських робіт;
організація профорієнтаційної роботи;
допомога у працевлаштуванні соціально незахищених категорій населення;
налагодження тісної співпраці з роботодавцями у вирішенні проблем ринку праці;
сприяння створенню нових робочих місць та розвитку підприємництва;
реалізація гендерної політики;
організація роботи центрів зайнятості за новітніми технологіями;
інформаційна діяльність: співпраця зі ЗМІ, видання газети «Зайнятість», буклетів, брошур, іміджевої продукції, надання інформаційних послуг через офіційний веб-сайт обласного центру зайнятості.
Історія Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості бере свій початок у березні 1992 року, коли, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», у службі зайнятості Рівненської області був створений обласний учбовий центр. Центр організовував навчання безробітних за багатьма професіями відповідно до договорів, які укладалися з різними навчальними закладами.
Поступово, починаючи з 1994 р., почала створюватися та удосконалюватися власна матеріально-технічна база навчального центру. Першими були обладнані класи вишивальниць, в’язальниць трикотажних виробів та полотна, кравців, касирів та секретарів-друкарок. У вересні того ж року учбовому центру було передано приміщення обласного центру зайнятості, в якому, серед інших, були облаштовані класи-майстерні виробників художніх виробів з лози та квіткарок.
З 1 лютого 1996 року Рівненський обласний учбовий центр був перейменований в центр організації професійного навчання незайнятого населення, а 18 лютого 1997 року наказом Рівненського ОЦЗ №33, відповідно до листа Державного центру зайнятості від 01. 12. 1996 р. № ДЦ-05-1923, він був реорганізований у відділ обласного центру зайнятості та навчальний центр державної служби зайнятості зі статусом юридичної особи і державного закладу освіти.
На той час навчальний заклад здійснював навчання безробітних за 12 робітничими професіями і працював під гаслом «Відродимо забуті професії», приділяючи особливу увагу відродженню забутих народних промислів та ремесел, які у період високого рівня безробіття сприяли самозайнятості випускників центру.
Враховуючи потреби ринку праці, з метою більш широкого охоплення навчанням незайнятого населення, практикувалось та продовжує практикуватися відкриття мобільних класів-майстерень у районах області (Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському, Демидівському та багатьох інших). Для цього використовуються приміщення районних центрів зайнятості та орендовані.
У 2000 р. навчальний центр займав вже чотири приміщення у різних частинах міста, мав 12 спеціалізованих навчальних класів та майстерень.
Того ж року були отримані ліцензії на підготовку та перепідготовку незайнятого населення за 14-ма професіями, 10 з яких були розраховані на самозайнятість, решта – професії, які користувалися попитом на ринку праці. З’явились нові напрямки навчання – «Закрійник», «Бляхар», «Коваль ручного кування» та «Бондар». За двома останніми професіями в області не готував робітників жоден навчальний заклад.
З метою наближення освітніх послуг до місць проживання слухачів, більш широкого охоплення безробітних навчанням, у районах області були створені три навчальні відділення центру (Гощанське – у 2000 р., Сарненське – у 2004 р., Олександрійське – у 2005 р.) та навчально-консультаційний пункт у м. Костопіль (2002 р.).
Про високі темпи розвитку матеріально-технічної бази навчального центру свідчать й такі факти: у 2002 році було відкрите нове приміщення навчального центру у м. Рівне (вул. Кавказька, 2), у 2003 – введено в експлуатацію нову навчальну базу Гощанського відділення, у 2004 – створено навчально-діловий центр підготовки підприємців, а у липні 2007 року усі чотири рівненські навчальні бази переїхали у нове чотириповерхове приміщення (вул. Пирогова, 8), загальна площа якого становить 1595 кв. м. У ньому облаштовані: 6 навчальних кабінетів, 6 майстерень, 3 лабораторії, бібліотека, читальний зал та інформаційний центр. Тут діє кабінет роботодавців, в якому вони можуть ознайомитися з резюме слухачів центру, кваліфікаційними характеристиками професій, навчальними планами та програмами.
У лютому 2006 року навчальний центр було обрано пілотним навчальним закладом українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні», започаткованого за ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України (Державного центру зайнятості) та канадських партнерів – Асоціації місцевих коледжів Канади і Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій. Пілотною професією навчального центру у цьому проекті стала професія «верстатник деревообробних верстатів». Участь у проекті дала можливість поповнити матеріально-технічну базу центру високотехнологічним устаткуванням провідних світових фірм.
У 2008 році навчальний центр отримав нову назву Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
Швидкими темпами збільшувалась кількість напрямків професійного навчання і ліцензованих професій, яка у 2008 році зросла до 33. Серед них – будівельні професії, професії металообробки, сфери обслуговування, сільського господарства, транспорту, які є перспективними на місцевому ринку праці.
Для навчання безробітних за професіями будівельного профілю та металообробки на базі двох навчальних закладів – Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату та Рівненського центру професійно-технічної освіти створюється навчально-виробничий комплекс, який розширить можливості служби зайнятості щодо професійного навчання безробітних.
Навчання будівельним професіям буде проходити відповідно до п’ятисторонньої угоди про співпрацю між обласним центром зайнятості, Рівненською міською радою, Рівненським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, Рівненським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом та обласним об’єднанням організацій роботодавців.
З метою поглиблення зв’язків з роботодавцями, залучення їх до стратегічного управління навчальним закладом, оперативного реагування на їх потреби та підвищення ефективності професійного навчання безробітних, у 2007 році створений дорадчий комітет, до складу якого увійшли 12 роботодавців області.
З метою забезпечення доступу до професійного навчання особам з особливими потребами, навчальний центр налагодив тісну співпрацю з Рівненським обласним центром професійної реабілітації інвалідів.
З 1997 року освітніми послугами навчального центру скористалися більше 23 тисяч слухачів з числа безробітних та інших категорій громадян. Більше 80 відсотків випускників працевлаштовані.
 
Список використаних джерел
 
Типове Положення про обласний центр зайнятості // ВВР. – 2006. – №. 11.
Фото Капча