Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік витрат діяльності підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 15. Облік витрат діяльності підприємства
 
15.1. Поняття та класифікація витрат.
15.2. Облік витрат звичайної діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної.
15.3. Облік витрат від надзвичайних подій.
 
15.1. Поняття та класифікація витрат
 
Формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено в П(С)БО-16 «Витрати». Відповідно до П(С)БО-16 «Витрати» витрати-це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу  за звітний період. Критерії визнання витрат :
- витрати відображаються у бухгалтерському обліку у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей одночасно із зменшенням активі або збільшенням зобов’язань;
- витратами  звітного періоду визнаються або з зменшення власного капіталу підприємства ( за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені;
- витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати, які неможливо прямо повязати  з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Не визнаються витратами:
- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
- попередня (авансова)  оплата запасів, робіт, послуг;
- погашення одержаних позик;
- інші зменшення активів або збільшення зобов’язань , що не призводять  до зменшення власного капітал.
Важливою умовою ведення бухгалтерського обліку витрат є їх класифікація. Класифікація витрат за видами діяльності представлена на рисунку 15.1
 
Фото Капча