Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему: "Етосно-естезисного становища людини у світі"

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ISSN 2075-1443. Філософські обрії. 2012. № 27. 111
 
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ
 
Любов Кондратюк, Володимир Цвіркун
 
КОНДРАТЮК Любов Романівна — кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії та економічної теорії Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Сфера наукових інтересів — етика, естетика, філософська
антропологія, філософія культури
 
ЦВІРКУН Володимир Михайлович — кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства і філософії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Сфера наукових інтересів — філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, етика, естетика.
 
ОБОВ’ЯЗОК ЖИТТЯ:
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ЕСЕ
НА ТЕМУ ЕТОСНО-ЕСТЕЗИСНОГО
СТАНОВИЩА ЛЮДИНИ У СВІТІ
 
У статті досліджується етосно-естезисний стан розвитку особистості в умовах сучасного глобального суспільства
під кутом зору філософської антропології. Акцентується увага на морально-естетичних цінностях людського життя та обов’язку особистості реалізувати у ньому ідеали істини (правди), добра і краси.
Ключові слова: життя, обов’язок, етос, естезис, цінності, істина (правда), добро, краса.
У теперішньому, ледве не наскрізь глобальному світі, очевидно, як ніколи раніше, загострюється й актуалізується питання соціального, есенційно-екзистенціального, релігійного, а загалом, космогенетичного статусу не тільки людства як такого, але й окремої людської істоти, а за «зобов’язувальним» рахунком ( тобто, від Бога, від себе і від людей) — особистості. У потенціях своїх кожна людина є і homo moralis (моральна), і homo excelent (прекрасна). Отож, означена проблема полягає у тому, наскільки людині вдається реалізувати ці свої можливості, якщо, звичайно, для цього у неї є і ідеальне бажання, і добра воля, і прагнення відшукати очевидну Правду (за роздумами Соні Мармеладової з роману «Злочин і кара» Ф.Достоєвського — «серемяжную») Життя.
© Л. Кондратюк, В. Цвіркун, 2012
 
Фото Капча